Koulutussanasto

Ammatillinen peruskoulutus

Johtaa ammatilliseen perustutkintoon. Koulutus kestää noin 3 vuotta. Ammatillisella perustutkinnolla voi hakea korkeakouluihin.

Avoin ammattikorkeakoulu

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi kuka tahansa suorittaa amk-tutkintoon kuuluvia opintoja. Pelkästään avoimessa amk:ssa opiskelemalla ei kuitenkaan voi suorittaa korkeakoulututkintoa.

Avoin yliopisto

Yliopisto-opintoja voi suorittaa myös avoimessa yliopistossa. Opetuksen järjestäjänä voi olla yliopisto tai yhteistyöoppilaitos. Avoimessa yliopistossa voi opiskella kuka tahansa, mutta siellä ei voi suorittaa kokonaista tutkintoa.

Kansanopistot

Toisen asteen koulutusta tarjoavat myös esimerkiksi kansanopistot. Useimpiin oppilaitoksiin haetaan toisen asteen yhteishaussa. Kansanopistoihin haetaan suoraan. Toisen asteen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakeutua jatkokoulutukseen ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. 

Kaksoistutkinto

Kaksoistutkinnossa suoritetaan ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto. Yo-tutkintoa varten sinun tulee opiskella vähintään neljää lukion ainetta. Opiskelu kestää yleensä 3-4 vuotta.

Kolmoistutkinto

Kolmoistutkinnossa suoritetaan ammatillinen perustutkinto, lukion koko oppimäärä ja ylioppilastutkinto.

Lukiokoulutus

Lukio tähtää ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Lukion jälkeen voi hakea opiskelemaan korkeakouluihin.

LUVA

Lukioon valmistava koulutus on tarkoitettu niille maahanmuuttajille ja vieraskielisille henkilöille, joilla ei vielä ole riittävästi valmiuksia lukion aloittamiseen. LUVAssa opiskellaan suomen tai ruotsin kielen opintoja sekä muita kieliopintoja. Opintoihin sisältyy myös opinto-ohjausta ja opiskelutaitojen harjoittelua. LUVA kestää yhden lukuvuoden ajan.

Ohjaamo

Ohjaamo on alle 30-vuotiaille suunnattu matalan kynnyksen palvelupiste. Ohjaamosta nuori saa henkilökohtaista neuvontaa ja omaan tilanteeseensa sopivaa tukea. Tuki voi liittyä kouluttautumiseen, urasuunnitteluun, työllistymiseen, elämänhallintaan tai sosiaalisiin taitoihin.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksen idea on saavuttaa ammattitaito työtä tekemällä. Oppisopimuksella voi valmistua ammattiin tai suorittaa esimerkiksi tutkinnon osia. Työn lisäksi osaamista täydennetään oppilaitoksessa. Koulupäiviä on noin 3-5 kuukaudessa.

TELMA

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus. Jos tarvitset vamman tai sairauden vuoksi erityistä tukea ja henkilökohtaista opetusta, voit hakeutua TELMAan.

VALMA

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. VALMA on suunnattu niille, jotka haluavat parantaa peruskoulun päättötodistusta tai kaipaavat lisätietoa jatko-opinnoista. Koulutus sopii myös niille, jotka eivät tiedä, mitä haluaisivat tehdä peruskoulun jälkeen.

Yhteishaku

Yhteishaussa haet koulutuksiin. Haut järjestetään vuosittain syys-lokakuussa sekä tammikuussa ja helmi-maaliskuussa.