Mitä?

Lukio on vapaaehtoinen ja yleissivistävä toisen asteen oppilaitos, jonne voi pyrkiä oppivelvollisuuden suorittamisen jälkeen. Lukio-opinnot tähtäävät useimmiten ylioppilaskirjoituksiin. Lukion oppimäärän suoritettuaan opiskelija saa automaattisesti lukion päättötodistuksen. Jos opiskelija suorittaa hyväksytysti myös ylioppilastutkintoon kuuluvat kokeet, eli ylioppilaskirjoitukset, tulee hänestä ylioppilas. Ylioppilaaksi ei voi valmistua pelkällä lukion oppimäärän suorittamisella vaan siihen tarvitaan ylioppilaskirjoitukset. Lukiosta voi valmistua kuitenkin ilman ylioppilaaksi tuloa, tällöin saavutetaan pelkkä päättötodistus.  Lukio-opintojen jälkeen voi hakea opiskelemaan korkea-asteelle eli yliopistoon tai ammattikorkeakouluun mikäli on ylioppilas. Ammattikorkeakouluun ja ammatillisten perustutkintojen ylioppilaskiintiöihin voi hakea myös pelkällä lukion päättötodistuksella. 

Miten? 

Lukiossa suoritetaan vähintään 75 kurssia, joiden sisältöihin opiskelija voi itse vaikuttaa. Tyypillisesti lukio-opinnot kestävät kahdesta neljään vuotta, mutta opiskelija voi perustellusta syystä saada pidennystä suoritusaikaan.  

Lukion lukuvuosi jaetaan noin kuuden viikon mittaisiin jaksoihin, joissa suoritetaan yleensä viiden tai kuuden eri oppiaineen kursseja.  

Missä? 

Useimmiten lukiokoulutus suoritetaan lukiossa, mutta myös kansanopistojen lukiolinjoilla ja etälukiossa voi suorittaa lukiokoulutuksen. Etälukiossa opinnot suoritetaan verkko-opintoina. 

 

Lukio-opinnot ovat kurssimuotoisia. Lukiokoulutus koostuu alla olevassa taulukossa olevista kursseista.

Lue lisää lukiosta: opintopolku.fi