Artikkeli, Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely, Yliopisto

Monialainen ja monipuolinen opiskelu avaa mahdollisuuksia – Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa kemiaa opiskeleva Kiia Aronen kannustaa opiskelemaan kemiaa ja suosittelee kaikille Joensuuta hyvänä opiskelukaupunkina.

Artikkeli, Henkilökuva, Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely, Yliopisto

Matematiikan avulla ratkaistaan tulevaisuuden ongelmia – Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopistossa matematiikka opiskelevan Atte Pennasen mielestä matematiikka on aineena sellainen, joka antaa sivuaineopintojen kautta mahdollisuudet suuntautua tulevaisuudessa vaikka mihin.

Artikkeli, Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely, Yliopisto

Vahva tahto ja laadukas opetus avaavat ovia tulevaisuuteen – Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa sovellettua fysiikkaa opiskeleva Anssi Manninen suosittelee avoimin mielin tutustumaan luonnontieteisiin ja hakeutumaan korkeakouluopintoihin.

Artikkeli, Henkilökuva, Itä-Suomen yliopisto, Opetus ja koulutus, Opiskelijaesittely, Yliopisto

Tulevaisuus tarvitsee fysiikkaa – Itä-Suomen yliopisto

Jenni löysi oman juttunsa fysiikan opettamisesta ja opiskelee nyt aineenopettajaksi Itä-Suomen yliopistossa. Opiskelun Jenni kokee mielenkiintoisena ja laadukkaana. Haastaviin pulmiin saa apua tsemppaavilta opiskelukavereilta.

Artikkeli, Henkilökuva, Itä-Suomen yliopisto, Opetus ja koulutus, Opiskelijaesittely, Yliopisto

Ilmiömäisiä onnistumisen kokemuksia – Itä-Suomen yliopisto

Santeri opiskelee Itä-Suomen yliopistossa pääaineena kemiaa ja haluaa tulevaisuudessa työskennellä opettajana. Ilmiöiden ymmärtäminen tuo opiskeluun paljon onnistumisen kokemuksia ja käytännön harjoittelua saa esimerkiksi labrassa.

Artikkeli, Henkilökuva, Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely, Yliopisto

Yksi teoria soveltuu moneen tarkoitukseen – Itä-Suomen yliopisto

Hilla Magga opiskelee Itä-Suomen yliopistossa kutsumusalaansa. Sovelletun fysiikan opiskelu on Hillan mukaan samalla sopivan haastavaa, palkitsevaa ja kiinnostavia työtehtäviä on alalla monia.

Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely

Sovellettu fysiikka yhdistää insinööriosaamisen ihmisen hyvinvointiin – UEF

Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan tohtorikoulutettava Samu Kainulainen tutkii lääketieteen teknologian sovelluksia. Työ yhdistää insinööriosaamisen ihmisen hyvinvointiin.

Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely

Ympäristöpolitiikka etsii ratkaisuja ympäristöongelmiin – UEF

Ympäristöpolitiikka kiehtoo opiskelija Pinja Leinoa. Han haluaa etsiä ratkaisuja ympäristöongelmiin yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta luonnontieteen sijaan.

Henkilökuva, Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely, Yliopisto

Kemia tarjoaa mahdollisuuksia yllättävissä paikoissa – Itä-Suomen yliopisto

Meri valmistuu kemian aineenopettajaksi. Kemian opiskelu Itä-Suomen yliopistossa on opettanut, että arkipäiväisetkin ilmiöt näyttävät kemian näkökulmasta erilaisilta.

Henkilökuva, Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely, Yliopisto

Anssista valmistuu universaalin kielen opettaja – Itä-Suomen yliopisto

Matematiikan opiskelu Itä-Suomen yliopistossa mahdollistaa Anssille ammatillisen unelman toteuttamisen: "Haluaisin tehdä matematiikasta kiinnostavaa mahdollisimman monelle."

Henkilökuva, Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely, Yliopisto

”Historian opiskelusta on hyötyä alalla kuin alalla” – Itä-Suomen yliopisto

Pyry Salorannan mukaan historian opiskelussa on hyvin vähän kyse vuosiluvuista. Hän haaveilee työstä opettajana ja siihen Itä-Suomen yliopisto tarjoaa hyvän mahdollisuuden.

Artikkeli, Henkilökuva, Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely, Yliopisto

Ossi opiskelee sovellettua fysiikkaa, joka tarjoaa selityksiä maailman ilmiöille

Ossi Pärssinen opiskelee sovellettua fysiikkaa Itä-Suomen yliopistossa. Sovelletun fysiikan opiskelu auttaa ymmärtämään erilaisia ilmiöitä, kuten prekessioliikettä.

Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely, Yliopisto

Heidi haaveilee sairaalafyysikon urasta

Heidi ei vielä lukiossa tiennyt, mikä hänestä tulisi isona. Fysikaaliset ilmiöt ja avaruus kiehtoivat Heidiä. Hän päätyi opiskelemaan sovellettua fysiikkaa.

Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely, Yliopisto

Itä-Suomen yliopistossa yllättävintä on ollut vapaus vaikuttaa

Elina on aina ollut kiinnostunut monenlaisista asioista, eikä hänellä ole ollut ainoaa lempiainetta. Lopulta Elina päätyi opiskelemaan sosiaalitieteitä Itä-Suomen yliopistoon. Hän suosittelee alaa kaikille yhteiskunnasta ja ihmisistä kiinnostuneille.

Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely

Luonnontieteet sopivat niille, jotka haluavat tietää, miten maailma toimii

Johan Pääkkönen opiskelee Itä-Suomen Yliopistossa kemiaa. Hän pitää siitä, että laitoksella on opiskelijoita ja opettajia sopivasti. Silloin lähes kaikki oppivat tuntemaan toisensa, ja jokainen voi tuntea kuuluvansa joukkoon.

Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely

Matemaattisten aineiden opettajaksi Itä-Suomen yliopistosta

Itä-Suomen yliopistossa voi opiskella samanaikaisesti sekä matemaattisten aineiden aineenopettajaksi että luokanopettajaksi. Saara Soudunsaari tarttui mahdollisuuteen, joka oli kuin tehty häntä varten.

Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely

Itä-Suomen yliopisto on ainoa yliopisto, jossa voi lukea yhteiskuntamaantiedettä

Niklas Pappinen opiskelee yhteiskuntamaantiedettä. Opiskelusta saa valmiuksia niin tutkijan kuin opettajankin tehtäviin. Työllistyä voi myös esimerkiksi suunnittelijaksi tai eritysasiantuntijaksi.

Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely

Utelias tiede kiinnostaa

Saila Rönkön pääaine Itä-Suomen yliopistossa on sosiologia. Sailaa on aina kiinnostanut se, mitä maailmassa tapahtuu, mitä ihmiset tekevät ja mikä tekemistä ohjailee.

Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely

Sovellettu fysiikka tarjoaa haasteita

Yleinen kiinnostus maailmaa kohtaan sai Niko Hännisen ajattelemaan, että hän voisi lähteä opiskelemaan sovellettua fysiikkaa. Ilman pitkää matematiikkaa on vaikeaa lähteä rakentamaan opinnoille kunnollista pohjaa.

Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely

Monialaista koulutusta työelämälähtöisesti

Sosiaalityö tuntuu Meri Rientamon mielestä laajemmalta ja moniulotteisemmalta alalta kuin psykologia. Hän opiskelee sosiaalityötä Itä-Suomen yliopistossa.

Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely

Halu ymmärtää kemian ilmiöitä vei Joensuuhun

Kemian salaisuudet kiehtovat Hanna Paanasta. Hannan mielestä on hienoa nähdä, ettei kaikki ole korkealentoista, vaan hän pystyy itse soveltamaan suuriakin keksintöjä. Vaikkapa valmistamaan aspiriinia. Olli Karkkulainen kiinnostui matematiikasta.

Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely

Sovellettu fysiikka avaa ovet työelämään

Miitu Korhonen harkitsi lääketieteen opintoja, mutta päättikin hakeutua lääketieteellisen fysiikan opiskelijaksi. Sovelletun fysiikan koulutus löytyi omasta kotikaupungista.