Maanpuolustuskorkeakoulu

Lisätiedot

Postiosoite:
PL 7
00861 HELSINKI

Käyntiosoite:
Kadettikouluntie 7
00860 Helsinki

Puhelin 0299 800 (vaihde)

http://www.mpkk.fi