Monialainen ja monipuolinen opiskelu avaa mahdollisuuksia – Itä-Suomen yliopisto

| Artikkeli, Itä-Suomen yliopisto, Opiskelijaesittely, Yliopisto

Minulla oli alun perin ajatuksena hakea ensisijaisesti luokanopettajakoulutukseen, mutta sitten löysinkin Itä-Suomen yliopistosta koulutuksen, jossa pystyy yhdistämään opettajan opinnot ja luonnontieteet. Olen tykännyt peruskoulusta asti matematiikasta ja erityisesti lukiossa kiinnostuin kemiasta. Täällä Joensuussa saa ikään kuin kaksoispätevyyden eli saa aineen- ja luokanopettajan pätevyyden ja lisäksi saa syventyä itseäni kiinnostaviin kemian opintoihin.

Tämä oli etukäteen itsellenikin vähän yllättävä valinta hakukohteena, mutta olen kyllä ollut tosi tyytyväinen valintaani. Joensuu on aika kaukana kotiseudustani ja täällä ei ollut yhtään tuttua tullessani tänne, mutta onneksi täällä Joensuussa on tosi yhteisöllinen meininki ja opetushenkilöstö on tosi helposti lähestyttävää. Lisäksi paikkakunnan luonto ja rauhallisuus ovat minulle tärkeätä.

Kemian opiskelusta saa hyvän pohjan yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun.

Opiskelu on täällä tosi monipuolista ja esimerkiksi pedagogisissa ja kemian opinnoissa on aika lailla erilainen viikkorytmi ja aikataulutus. Opettajaopinnoissa pääsee täällä perehtymään monialaisesti eri teemoihin aina erityispedagogiikasta käsityönopetukseen ja näitä voi opiskella myös sivuaineina. Luokanopettajan työssä minua houkuttelee konkreettinen käsillä tekeminen ja aineenopettajan puolella taas opetusharjoittelut ovat olleet mielenkiintoisia. Jos ja kun saan tulevaisuudessa muokata omaa työtäni, niin haluaisin olla ympäristöpainotteisella opetusalalla sekä käsitellä yhteiskunnallisesti ja ajankohtaisesti merkittäviä teemoja, kuten esimerkiksi ilmastonmuutosta.

Kiia Aronen

Kemian opiskelija

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelma

Itä-Suomen yliopisto, Joensuu


Teksti: Ilari Äijälä

Kuva: Jami Ivanoff

 

Teksti löytyy Kun koulu loppuu -oppaasta 2021, jossa jaetaan tietoa eri koulutus- ja alavaihtoehdoista.

Lisää tietoa Itä-Suomen yliopistosta löytyy täältä.

www.uef.fi