Muuttajan ABC

Muuttajan ABC -sivulta löydät asunnonhakuun, muuttoon ja asumiseen liittyviä sanoja. Ota haltuun sanasto ja lue lisää aiheesta Muutto omaan kotiin -osiosta.

 

Alivuokralainen

Alivuokralainen on henkilö, joka on vuokrannut osan asuntoa päävuokralaiselta.

AHLV

AHVL eli asuinhuonevuokralaki. Laissa määritellään mm. vuokrasopimuksen irtisanomisaika. Voit tutustua lakipykäliin täällä.

Alivuokraus

Alivuokrasuhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, joka syntyy, kun vuokralainen luovuttaa osan vuokraamastaan tai muu kuin vuokralainen luovuttaa osan hallitsemastaan huoneistosta toisen käytettäväksi vastiketta vastaan. (AHVL 80 §)

Asuntoetu

Asuntoetu on luontaisetu eli työantajan järjestämä asunto työntekijälleen. Työnantaja maksaa vuokran. Palkasta maksamasi veron lisäksi maksat veroa asuntoedusta.

Asuntohakemus

Hakemus, jonka henkilö tekee asuntonäytössä, mikäli henkilö haluaa tehdä asunnosta tarjouksen. Asuntohakemuksen voi täyttää myös käsin asuntoesittelyssä tai täyttää valmiiksi. Asuntohakemuksessa kysytään esimerkiksi. Hakijan henkilötietoja, syytä muuttoon, työ- ja opiskelutietoja sekä vuokratakaajan tietoja.

Asuntonäyttö tai asuntoesittely

Asuntonäytö tarkoittaa, että menet sovittuna aikana katsomaan asuntoa. Kun menet asuntonäyttöön, asunnon omistaja tai kiinteistövälittäjä esittelee asuntoa. Asuntonäytöistä ilmoitetaan asuntoilmoitussivuilla, kuten esimerkiksi Oikotie.fi -sivuilta, jossa on koottuna eri välittäjien ja yksityisten henkilöiden asuntoilmoituksia.

Asuntolaina

Asuntolaina tarkoittaa lainaa, jota asunnon ostaja käyttää asunnon ostamista varten. Pankit myöntävät asuntolainoja yksityishenkilöille ja yrityksille, sen voi saada myös asunnon remontointiin tai sijoitusasunnon ostoon. Lue lisää Nordean, OP:n tai esimerkiksi S-pankin -sivuilta.

Asunto-osakeyhtiö (as.oy)

Asunto-osakeyhtiö tarkoittaa taloa, jossa on useita asuntoja ja jonka hallintomuoto on osakeyhtiö. Kun henkilö omistaa osakkeen asunto-osakeyhtiössä, hän käytännössä omistaa asunnon siinä asunto-osakeyhtiössä. Osakkaat osallistuvat yhtiön päätöksentekoon yhtiökokouksessa.

Asumismuodot

Asumisoikeusasunto, omistusasunto, osaomistusasunto ja vuokra-asunto.

Asumistuki

Asumistukea haetaan Kelalta. Jos olet pienituloinen ja tulosi eivät riitä asumiskustannustesi kattamiseen, sinulla voi olla oikeus asumistukeen. Katso alhaalta yleinen asumistuki.

Asumislisä eli opintotuen asumislisä

Asumislisä on tarkoitettu opiskelijoille, mikä koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta, katso tarkemmin täältä.

ARA-vuokra-asunto tai arava-vuokra-asunto

Vuokra-asuntoja, joita valtio tukee. ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintoja ohjaavat erityisesti varallisuusrajat, jotka vaihtelevat kunnittain sekä asunnontarpeen kiireellisyys. Ne ovat yleensä halvempia kuin yksityisillä markkinoilla olevat vuokra-asunnot.

Asumisoikeusasunto

Asumisoikeusasunto tai ASO-asunto, on yksi asumismuodoista. Se on asumisoikeusasunto on vuokra- ja omistusasunnon välimuoto. Henkilöllä on oikeus asua tietyssä asunnossa, kun siitä maksaa asumisoikeusmaksun (15-30 % asunnon hinnasta) ja sen jälkeen kuukausittain käyttövastiketta. Asumisoikeusasuntoa ei voi ostaa omaksi, mutta sopimusta ei voi irtisanoa.

Bruttotulot/Bruttoansiot/Bruttopalkka

Palkka, joka muodostuu nettopalkasta ja työnantahan maksamista veroista eli siitä ei ole vähennetty veroja eikä muita maksuja. Katso nettotulot/nettotulot.

Elinkustannusideksi

Indeksi kuvaa yleistä hintatason kehitystä ja se perustuu kuluttajaindeksiin. Vuokranantaja voi korottaa vuokraa, kun elinkustannusideksi nousee, sillä vuokra on usein sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokra tarkistetaan yleensä kerran vuodessa.

Hallintamuoto

Hallintamuoto tarkoittaa tapaa, jolla omistaja omistaa asunnon. Hallintamuoto voi olla esimerkiksi vuokra-asunto tai omistusasunto.

Huoltoyhtiö

Huoltoyhtiö hoitaa pienet ja konkreettiset viat asunnossa, pihalla ja rapussa. Yleensä huoltoyhtiön hoidettavana on, jos esimerkiksi lämmitys ei toimi, WC kalusteet, kuten pönttö tai hana vuotaa tai on tukossa sekä, jos unohtaa avaimet.

Hoitovastike

Hoitovastike tarkoittaa rahasummaa, jonka asunnon omistaja maksaa taloyhtiölle. Hoitovastike kattaa kiinteistön hoito- ja ylläpitokuluja, kuten esimerkiksi sähkölasku ja jätehuolto.

Huoneisto

Asuin- tai muuta tarkoitusta varten käytettävä yhden tai useamman huoneen kokonaisuus.

Häätö

Häätö tarkoittaa sitä, että asukkaan on pakko muuttaa pois asunnosta. Häädön voi saada, jos ei noudata talon sääntöjä tai esimerkiksi ei maksa vuokraa, mutta häätötoimenpiteisiin ryhdytään vasta 2-3 kuukauden vuokraveloista. Jokaisesta maksamattomasta vuokrasta tulee maksuhuomautus. Vuokranantaja voi käynnistää häädön joko purkamalla ensin vuokrasopimuksen tai helpommin hakemalla suoraan häätötuomion käräjäoikeudesta.

Irtisanomisaika

Irtisanomisen ajankohdan ja sopimuksen päättymisen välinen aika. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on aina yksi täysi kalenterikuukausi. Vuokrasopimus päättyy irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Esimerkiksi jos irtisanominen tehdään tammikuun aikana, vuokrasuhde päättyy helmikuun viimeinen päivä. Vuokranantajan irtisanoessa yhtäjaksoisesti vähintään vuoden kestäneen toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen, irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja alle vuoden kestäneissä sopimuksissa kolme kuukautta.

Irtisanoa sopimus

Vuokralaisen on irtisanottava vuokrasopimus, jos vuokralainen haluaa muuttaa pois asunnosta. Vuokrasopimuksen voi irtisanoa vuokralainen tai vuokranantaja. Sopimus lähetetään vuokranantajalle. Sopimuksen irtisanomisessa täytyy noudattaa irtisanomisaikaa. Irtisanominen pitää tehdä kirjallisesti eli tee se paperilla. Vuokralainen kirjoittaa irtisanomisilmoitukseen asunnon osoite, asunnon osoite, irtisanomispäivä, muuttopäivä, yhtestiedot ja tilinumerosi. Muista kirjoittaa ilmoitukseen päivämäärä ja oma allekirjoituksesi.

Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuus tarkoittaa velvollisuutta ilmoittaa vuokranantajalle heti viat, joita on asunnossa. Jos vuokralainen ei ilmoita vikaa, joka johtaa suurempaan vahinkoon, joutuu vuokralainen korvaamaan vahingon.

Isännöitsijä

Isännöitsijä on asunto-osakeyhtiön asioiden hoitaja ja toimitusjohtaja.

Isännöitsijätodistus

Isännöitsijätodistuksessa on kirjattu tärkeimmät asiat taloyhtiöstä, taloyhtiön kunnosta ja suunnitteilla olevista korjauksista. Isännöitsijätodistuksen saa isännöitsijältä tai asunnon oston yhteydessä asunnon myyjältä tai kiinteistövälittäjältä.

Jälleenvuokraus

Jälleenvuokrauksella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, joka syntyy, kun vuokralainen vuokraa koko asunnon edelleen jollekulle toiselle. Asunnon saa jälleenvuokrata vain vuokranantajan luvalla. Jälleenvuokrauksen aikana on voimassa kaksi vuokrasopimusta: 1) vuokranantajan ja alkuperäisen vuokralaisen välinen sopimus sekä 2) alkuperäisen vuokralaisen ja uuden vuokralaisen välinen sopimus.

Kalenterikuukausi

Kuukauden ensimmäisen ja viimeisen päivän välinen aika.

Kiinteistö

Kokonainen rakennus ja siihen kuuluva tontti.

Kiinteistöhuolto

Katso huoltoyhtiö ylhäältä.

Kotivakuutus

Kotivakuutuksen myöntää vakuutusyhtiö. Kotivakuutus kannattaa ottaa ennen vuokrasopimuksen alkua, sillä vuokranantajat vaativat usein nähdä vakuutustodistuksen. Vakuutus antaa turvaa, sillä se parantaa asumisen turvallisuutta ja korvaa irtaimistovahingot esimerkiksi vesi- ja palovahinkojen varalta. Kotivakuutus on osa asumiskustannuksia. Vakuutuksen ottaja maksaa vakuutusyhtiölle säännöllisesti vakuutusmaksun.

Kuluttujaindeksi

Indeksi kuvaa suomalaisten kotitalouksien ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Elinkustannusindeksi perustuu kuluttajahintaindeksiin.

Kuntotarkistus tai muuttotarkistus

Kuntotarkistus on ennen muuttoa tehtävä tarkistus, jolla selvitetään asunnon kunto. Vuokralainen ja vuokranantaja allekirjoittavat kuntotarkastuksen. Tarkastus kannattaa tehdä, ettei vuokralaista voida syyttää edellisen vuokralaisen aiheuttamista vahingoista.

Käyttövastike

Käyttövastike tarkoittaa rahasummaa, jonka asumisoikeusasunnossa asunnon omistaja maksaa kuukausittain.

Lainan takaus

Pankki vaatii, että lainalla on takaaja. Takaaja maksaa lainan pankille, jos lainanottaja ei itse pysty maksamaan lainaa.

Maksuhäiriömerkintä tai luottohäiriömerkintä

Maksamatta jääneiden laskujen seurauksena, voi vuokralaista odottaa maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin, joka voi esimerkiksi johtaa luottotietojen menettämiseen, hankaloittaa työnhakua sekä puhelin- tai nettiliittymän saamista.

Muuttoilmoitus

Ilmoitus, joka tulee hoitaa aina kun muuttaa asumaan toiseen asuntoon. Tee muuttoilmoitus Postiin tai maistraattiin kätevästi verkkopalvelussa. On myös tärkeää ilmoittaa uudesta osoitteesta erikseen muun muassa tuttaville, huoltoyhtiölle tai isännöijälle, opiskelu- tai työpaikalle, vakuutusyhtiölle, puhelin- ja nettioperaattorille yms. Asumistukea tai asumislisää saavan pitää tehdä ilmoitus muutosta myös Kelalle.

Muuttosiivous

Muuttosiivous tehdään aina, kun asukas muuttaa pois. Muuttosiivouksessa tyhjennetään ja siivotaan asunto huolellisesti.

Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen vuokrasopimus on sopimus, joka päättyy sopimukseen kirjoitettuna päivänä. Vuokralainen ja vuokranantaja sitoutuvat sopimukseen. Kun allekirjoitat määräaikaisen sopimuksen, sinun pitää asua asunnossa ja maksaa vuokraa sovittuun päivään asti. Määräaikaisen sopimuksen voi irtisanoa vain vuokranantajan suostumuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.

Nettotulot/ Nettoansio/Nettopalkka

Palkka, joka muodostuu vähennetyistä veroista ja muista viranomaismaksuista. Se on rahasumma, jonka saat tilillesi palkkapäivänä kaikkien verojen jälkeen.

Nuorisoasunto

Kohtuuhintainen asunto työssäkäyville ja töihin hakeutuville nuorille. Tutustua nuorisoasuntoihin: Nuorisosäätiö sekä Nuorisoasuntoliitto sekä joihinkin pienempiin paikallisiin toimijoihin.

Omaisuus

Omaisuudella tarkoitetaan omaisuutta, joka on verotettavaa, kuten esimerkiksi asunto, osakkeet, maa- tai metsäalue.

Opiskelija-asunto

Opiskelijoille tarkoitettuja asuntoja. Opiskelija-asuntoja löytyy muun muassa opiskelija-asuntosäätiö HOAS:in kautta. HOAS toimii pääkaupunkiseudulla. Opiskelija-asunnot ovat yleensä soluasuntoja ja edullisimpia asuntoja. Muita opiskelijoille tarkoitettuja asuntoja voi etsiä  SOA RY:n sivuilta, jonne on kerätty Suomessa opiskelija-asuntoja tarjoavia jäsenyhteisöjä.

Opiskelutodistus

Todistus siitä, että olet opiskelija. Saat opiskelutodistuksen oppilaitoksesta.

Osaomistusasunto

Osaomistusasunto on yksi asumismuodoista. Asukas omistaa aluksi vain osan asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista. Asunnossa asutaan ensin vuokralla. Vuokrakauden päätyttyä asunnon voi ostaa omaksi.

Palkkatodistus/Palkkakuitti/Palkkatodistus

Todistuksessa selviää henkilön palkan suuruus. Todistuksen voi pyytää työnantajalta.

Peruskorjaus

Peruskorjaus tarkoittaa remonttia, joka tehdään koko rakennukseen. Peruskorjaus voi olla esimerkiksi parvekkeiden ja ikkunoiden korjaaminen.

Purkaa sopimus

Vuokrasuhde päättyy heti ilman irtisanomisaikaa. Vuokrasopimuksen voi purkaa vain laissa erikseen mainituissa tapauksissa.Vuokranantaja voi purkaa sopimuksen, kun vuokralainen ei maksa vuokraansa tai esimerkiksi ei noudata talon sääntöjä. Vuokralainen taas voi purkaa sopimuksen, kun huoneiston käyttämisestä aiheutuu vuokralaiselle tai hänen perheensä jäsenelle terveydellistä vaaraa tai vuokralainen menettää huoneiston hallinnan muusta kuin omasta syystään.

Ruokakunta

Samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt. Ruokakunta voi olla perhe, pariskunta tai yksittäinen ihminen. Myös yhdessä asuvat kaverukset muodostavat ruokakunnan, jos heillä on yhteinen vuokrasopimus.

Rahoitusvastike

Taloyhtiön velan osuus yhtiövastikkeessa.

Soluasunto

Soluasunto on asunto, jossa asukkaalla on käytössään yksi oma huone ja sen lisäksi kaikille asukkaille yhteiset keittiö- ja peseytymistilat; tyypillisiä opiskelija-asuntoloissa.

Sähkösopimus

Sähkösopimus on pitää tehdä paikallisen sähköyhtiön kanssa ja se kannattaa tehdä ennen muuttoa. Sähköyhtiö laskuttaa sinua sen mukaan, kuinka paljon kulutat sähköä asunnossa. Muista ilmoittaa sähköyhtiöön, kun muutat asunnosta pois.

Takuuvuokra tai vuokravakuus

Ennen avainten luovutusta vuokranantajalle maksetaan takuuvuokra/vuokravakuus. Se on yleensä korkeintaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava määrä, jonka saa takaisin poismuuton yhteydessä, jos asumiseen liittyvät velvoitteet on tullut täytettyä. Maksutapa sovitaan vuokranantajan kanssa, esimerkki turvallisesta maksuvaihtoehdosta on oman pankkisi vuokravakuustili. Pidä huoli, että saat kuitin suoritetusta maksusta, jos toimitat vakuuden tilisiirrolla tai käteisellä. Muista säilyttää kuitti!

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus on jatkuva sopimus, jonka voi irtisanoa koska tahansa. Vuokralaisen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Vuokranantajan irtisanomisaika on kolme kuukautta, jos vuokrasopimus on kestänyt alle vuoden. Jos vuokrasopimus on kestänyt yli vuoden, vuokranantajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Tontti

Maa-alue, joka on tarkoitettu rakentamiseen. Yleisesti tontti tarkoittaa talon ympärillä olevaa maa-aluetta.

Tulot

Tuloilla tarkoitetaan yleensä työstä maksettavaa palkkaa, tukia ja pääomatuloja.

Vapaarahoitteinen vuokra-asunto

Vapaarahoitteinen asunto on yleisin vuokra-asumisen muoto. Vapaarahoitteinen asunto rakennettu ilman valtiolta tai kunnalta saatua rahaa.

Varainsiirtovero

Varainsiirtovero on Suomessa vero, joka tulee maksaa asunto-osakkeen, muun arvopaperin tai kiinteistön vastikkeellisesta luovutuksesta. 18–39-vuotias ensiasunnon ostaja ei kuitenkaan joudu maksamaan varainsiirtoveroa. Lue lisää täältä.

Varallisuus

Omaisuuden rahallinen arvo.

Varoitus

Vuokralainen voi saada kirjallisen varoituksen, mikäli vuokralainen ei noudata taloyhtiön sääntöjä tai esimerkiksi vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti. Lain mukaan yksi varoitus riittää. Joillakin vuokranantajilla saattaa olla käytäntönä antaa kaksi tai kolme varoitusta ennen purkupäätöstä.

Välityspalkkio

Vuokravälittäjän saama palkkio vuokranvälityksestä. Välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. Toimeksiantaja voi olla joko vuokranantaja tai vuokralainen.

Verokortti

Verokortissasi kerrotaan henkilökohtainen veroprosentti. Verokortti viedään työnantajalle veron maksamista varten. Verokortin avulla työnantaja tietää, minkä osuuden hän palkastasi maksaa Verohallinnolle ja minkä osan sinun tilille. Verokortin saa verotoimistosta ilmaiseksi.

Verotodistus

Verotustodistus on verotuspäätöksen liitteenä oleva suppeampi yhteenveto verovuoden tiedoista. Verotodistus tulee postissa kotiin verohallinnolta vuosittain.

Vuokralainen

Vuokralainen vuokraa asunnon vuokranantajalta. Vuokrasopimuksella vuokralainen saa asunnon hallintaansa. Vuokralainen on vastuussa asunnosta ja vuokranmaksusta.

Vuokranantaja

Vuokranantaja vuokraa asunnon vuokralaiselle. Vuokranantaja on yleensä asunnon omistaja. Vuokranantajan täytyy huolehtia siitä, että asunto on kohtuullisessa kunnossa.

Vuokran tarkistaminen

Vuokran tarkistaminen tarkoittaa vuokran korottamista tai alentamista. Vuokrasopimukseen kannattaa kirjoittaa, miten vuokra tarkistetaan. Yleensä vuokran suuruus tarkistetaan vuoden välein. Vuokraa voidaan korottaa, jos ylläpitokustannukset nousevat tai vuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

Yleinen asumistuki

Yleinen asumistuen suuruuteen vaikuttavat tulot, asumiskulut (esimerkiksi vuokra), sijaintikunta sekä asunnossa asuvien henkilöiden määrä. Yleistä voi saada asumistukea vuokra- tai omistusasuntoon.

Yhtiökokous

Yhtiökokouksessa päätetään taloyhtiötä ja osakkaita koskevista asioista ja sillä on taloyhtiöissä ylin päätäntävalta.

Yhtiövastike

Yhtiövastike on kaikkien vastikkeiden (hoitovastike + rahoitusvastike) yhteenlaskettu summa. Eli jos asunnon tiedoissa ilmoitetaan, että yhtiövastike on 250 euroa/kuukausi, maksat tämän summan kuukausittain vastikkeena taloyhtiölle.

 

Katso lista asuntoilmoituksissa olevista lyhenteistä:

 • ALK=Alkovi
 • AT=Autotalli
 • H=Huone
 • K=Keittiö
 • KH=Kylpyhuone
 • KPH=Kylpyhuone
 • KK=Keittokomero
 • MH=Makuuhuone
 • OH=Olohuone
 • PH=Pesuhuone
 • PRV=Parveke
 • S tai SA=Sauna
 • TK tai TKH=Takkahuone
 • TYÖH=Työhuone
 • TUPAK=Tupakeittiö
 • VAR=Varasto
 • VH=Vaatehuone

esimerkki: 4h+k= 4 huonetta (esim. 3 makuuhuonetta) ja keittiö

 • HP=Hintapyyntö
 • OKT=Omakotitalo
 • RT=Rivitalo
 • KR=Kerrostalo
 • MH=Myyntihinta
 • RAK= Rakennettu
 • VALM=Valmistunut
 • VAP=Vapautuu
 • VH=Velaton hinta
 • YL=Yhtiölaina
Artikkeli, Mun elämä, Omaan kotiin

Muuttajan muistilista!

Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon muuttaessa? Lue kattava muistilista uuteen kotiin muuttavalle ja vältä ikäviä yllätyksiä.

Artikkeli, Mun elämä, Omaan kotiin

Vinkit omaan kotiin muuttavalle

Muutatko ensimmäistä kertaa pois kotoa? Nuorta odottaa vastuu omista arjen askareista sekä oman talouden hallinnasta. Lue vinkit omaan kotiin muuttavalle!

Mun elämä, Omaan kotiin

Opiskelija, kenelle maksat vuokrasi?

Vuoden vimmaisimman asunnonhakupiikin kynnyksellä monet opiskelupaikan saaneet nuoret kartuttavat omia asumisen vaihtoehtojaan. Asuntoja haetaan usein kireällä 1–2 kuukauden aikataululla ja vaihtelevilla kriteereillä. Jotta itselle sopivin asunto löytyisi mahdollisimman mutkattomasti, kannattaa selvittää itselleen nämä perusasiat opiskelija-asumisesta.

Artikkeli, Mun elämä, Omaan kotiin

Oma koti, oma vastuu

Kun astut ensimmäistä kertaa oman asuntosi ovesta sisään, mitä ajattelet? Luultavasti ajatus itsenäisestä asumisesta tuntuu hyvältä. Itsenäistymisen mukanaan tuomalla vapaudella on kuitenkin myös vastapainonsa.

Artikkeli, Mun elämä, Omaan kotiin

Viisi vinkkiä omaan kotiin muuttavalle

Muutatko ensimmäistä kertaa yksin asumaan? Muista seuraavat asiat, joista sinun täytyy huolehtia.

Info

Kunkoululoppuu.fi on Suomen suurin ura- ja koulutusvalintoihin, sekä nuoren elämän tärkeisiin asioihin keskittyvä sivusto. Tarjolla tietoa ja oivalluksia koulutuksesta sekä työelämästä. Puhetta rahasta ja oman talouden hallinnasta.

Kunkoululoppuu.fi-kokonaisuuteen kuuluvat sivuston lisäksi myös nuorisoon liittyviä tutkimuksia sekä abeille suunnattu lehti lukion jälkeisistä vaihtoehdoista.

Sivustoa ylläpitää Talous ja nuoret TAT. Kunkoululoppuu-sivuston lisäksi TATin tuotteita ovat mm. Yrityskylä ja Bisneskurssit.


© 2021 Kun koulu loppuu