Lukutekniikat

Maailmassa on monenlaisia eri lukutekniikoita sekä erilaisia oppijoita. Jotta voisi löytää itselleen sopivan tavan lukea ja opiskella, on kokeiltava erilaisia tekniikoita.  Tärkeää on myös oppia hahmottamaan suurempia kokonaisuuksia kuin keskittyä pienempiin yksityiskohtiin.

Muista, että tunneilla käyminen ja kuuntelu kannattaa, sillä se voi helpottaa sinua siinä vaiheessa, kun aloitat kokeisiin lukemisen.

Aloita lukeminen ajoissa! Lukiossa koealue sisältää yleensä kaikki oppikirjan kappaleet, joten viimeisenä iltana voi olla  vaikea ryhtyä lukemaan.

Ensimmäisenä kannattaa tutustua oppikirjojen sisällysluetteloihin. Niiden avulla voi hahmottaa paremmin, että mistä kappaleessa kerrotaan ja, mitkä ovat ne keskeisimmät asiat ja suurimmat kokonaisuudet. Jotkut käyttävät sisällysluetteloa vielä viimeiseen kertaamiseen ennen koetta.

Sisällysluettelosta kannattaa siirtyä koko kirjan silmäilyyn, näin saat kokonaiskuvan sisällöstä. Myös läksyjen teossa tehtävien huolella lukeminen on tärkeää, jotta tietää mitä tehtävässä kysytään ja mitä me jo tiedämme. Silmäile läpi myös otsikot, sillä kaikkea ei kannatta opetella, jos jokin asia on jo tuttua, niin keskittyy uuteen ja itselleen tuntemattomaan aiheeseen.

Varsinainen lukeminen voi alkaa seuraavaksi ja tässä vaiheessa on myös suositeltavaa tehdä alleviivauksia sekä muistiinpanoja kappaleista. Kannattaa kokeilla myös käsitekartan tekoa.

Asioiden kertaamisesta voi olla hyötyä. Pyydä kavereitasi tai vanhempiasi kyselemään opiskelemistasi aiheista.