Maailmassa on monenlaisia eri lukutekniikoita sekä erilaisia oppijoita. Jotta voisit löytää itsellesi sopivan tavan lukea ja opiskella, on sinun kokeiltava erilaisia tekniikoita.  Tärkeämpää on oppia hahmottamaan suurempia kokonaisuuksia kuin keskittyä pienempiin yksityiskohtiin.

Tunneilla käyminen ja kuuntelu kannattaa, sillä se voi helpottaa sinua siinä vaiheessa, kun aloitat kokeisiin lukemisen.

Tee lukusuunnitelma. Lukusuunnitelman teko helpottaa aikatauluttamaan kokeisiin lukemisen, jos kokeita on monta.

Lukiossa koealue sisältää yleensä kaikki oppikirjan kappaleet, joten viimeisenä iltana voi olla  vaikea ryhtyä lukemaan. Aloita siis lukeminen ajoissa!

Ensimmäisenä kannattaa tutustua oppikirjojen sisällysluetteloihin. Niiden avulla voi hahmottaa paremmin, että mistä kappaleessa kerrotaan ja, mitkä ovat ne keskeisimmät asiat ja suurimmat kokonaisuudet. Mikäli oppikirjoista löytyy osa-alueita, jotka ovat sinulle  tutumpia, keskity siinä tapauksessa sinulle uuteen ja tuntemattomaan aiheeseen. Sisällysluettelosta kannattaa siirtyä koko kirjan ja tekstien silmäilyyn, näin saat yleiskuvan sisällöstä. Silmäilevä lukeminen jäsentää tekstiä ja auttaa muistamaan eri osa-alueita paremmin, kun kokonaiskuva tekstistä on muodostunut. Silmäile läpi myös otsikot, kuvat ja kuvatekstit. Syventävä lukeminen eli varsinainen lukeminen voi alkaa seuraavaksi ja tässä vaiheessa on myös suositeltavaa tehdä alleviivauksia sekä muistiinpanoja kappaleista. Kannattaa kokeilla myös käsitekartan tekoa.

Asioiden kertaamisesta voi olla hyötyä. Pyydä kavereitasi tai vanhempiasi kyselemään opiskelemistasi aiheista.