Nordean etäTET-päivän kantavana teemana oli vastuullinen tulevaisuus

| EtäTET, Finanssiala, Finanssialan etäTET, TET-kokemus

Suomen historian ensimmäinen koko toimialan kattava etäTET-viikko 19.4.-23.4. päättyi Nordean päivään. Etänä suoritettava työelämään tutustumisjakso eli etäTET kokosi Teamsin välityksellä 200 nuorta ympäri Suomen oppimaan finanssialasta ja sen yrityksistä. Osallistujia oli aina Kittilästä pääkaupunkiseudulle asti, mikä onkin mahdollistanut työelämään tutustumisen myös sellaisille paikkakunnille, jossa on ollut vaikeaa järjestää TET-paikkoja nuorille. Finanssialan etäTET:issä olivat Nordean lisäksi mukana Danske Bank, OP Ryhmä, Varma ja järjestävinä tahoina olivat Finanssiala ry, Talous ja nuoret TAT ja Oikotie.

Nordean päivän kantavana teemana oli vastuullisuus. Nordea oli viikon toimijoista ainoa, joka ei ollut ensimmäistä kertaa järjestämässä etäTET:iä, vaan Nordea mahdollisti jo viime syksynä nuorille työelämään tutustumisen etäyhteyksillä. Nordea on ollut muutenkin aktiivisesti mukana tarjoamassa nuorille työelämään tutustumisia ja yhden TET-jakson tuotoksena syntyi aikanaan idea taloussankari.fi kilpailusta. Nordean päivän avasi yhteiskuntavastuuasiantuntija Kati Kemell, joka kertoi omasta urapolustaan Nordeassa useassa eri tehtävissä aina palveluneuvojasta konttorin johtajaan. Kati oli koko päivän etäTET-nuorten mukana, esitteli puhujat ja vastaili nuorten kysymyksiin.

Ensimmäisenä puheenvuoron otti Nordean Suomen maajohtaja Ari Kaperi, joka kertoi Nordean historiasta ja miten pankkitoiminta on kehittynyt Nordeassa viimeisen 200 vuoden aikana ja miten vastuullisuus on noussut tärkeäksi teemaksi finanssialalla. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana pankin päivittäispalvelut ovat siirtyneet käytettäväksi omalla puhelimella missä tahansa maailmaa ja mihin aikaan tahansa. Finanssialalla työskentelee 66,4 miljoonaa ihmistä maailmassa, joten finanssialalla on suuri mahdollisuus vaikuttaa omien ja asiakkaiden tekemien vastuullisten valintojen sekä sijoitusten kautta. Tärkeimpinä ohjaavina periaatteina on vastuullisuuden lisäksi, myös datan, mittareiden ja läpinäkyvyyden hyödyntäminen. Nordea on myös kansainvälinen pankki, jossa asiakkaita palvellaan 28 000 työntekijän voimin Pohjoismaissa, Puolassa ja Virossa. Arin vinkkinä nuorille oli, että tärkein työelämätaito on ryhmässä toimiminen, toisten kuunteleminen, oman roolin hoitaminen ja oman osaamisen tuominen ryhmän käyttöön.

Nordean historiaa

Seuraavaksi nuorille puhui Nordean yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela ja hän kertoi oman värikkään uratarinansa sekä kertoi Nordean yhteiskuntavastuutyöstä. Varsinkin Pirjon uran varrella kokema pankkiryöstö Helsingin Tapanilan konttorissa herätti kysymyksiä nuorilta ja Pirjo korostikin, kuinka tärkeää on valmistautua ja harjoitella töissä erilaisia tilanteita, jotta osaa toimia kiperämmässäkin tilanteessa. Nordean yhteiskuntavastuutyö jakaantuu taloustaitojen ja yrittäjyyden opettamiseen, sillä raha-asiat kulkevat jokaisen yksilön rinnalla koko elämän ajan. Pirjon mukaan yhteiskuntavastuutyö on systemaattista ja jatkuvaa kädet savessa tekemistä, jossa myös Nordealaiset heittäytyvät itse peliin tekemällä kaksi päivää vuodessa vapaaehtoistyötä. Nordea järjestääkin etäTET:in lisäksi talous- ja yrittäjyystyöpajoja nuorille, työelämäsparrauksia nuorille, digitukea senioreille sekä sparraa myös aloittelevia yrityksiä ja kasvuyrityksiä. Lisäksi tänäkin kesänä Nordea palkkaa 300 kesätyöntekijää.

Nordean yhteiskuntavastuutyö

Lounaan jälkeen toimipaikanjohtaja Sami Hämäläinen sai puheenvuoron ja esitti pari kiperää aivopähkinää nuorille alkuun. Nuoret eivät menneet lankaan Samin kompatehtäviin, ja Sami siirtyikin kertomaan Nordean pankkitoiminnasta ja tulevaisuuden työelämätaidoista. Nuorille selvisikin, että Nordeassa on yli 700 erilaista tehtävänimikettä ja hyvä asiakaskokemus on aina kaiken toiminnan keskiössä. Asiakkaalle Nordeassa asioinnin tulee olla helppoa ja turvallista, palvelun tulisi olla asiantuntevaa missä ja milloin tahansa sekä asiakaskokemuksen tulisi olla henkilökohtaista. Sami kertoikin, että peruspankkien pelikenttä koostuu kotitalouksien varoista ja veloista, jotka Suomessa jakaantuvat aika lailla tasan talletuksiin ja asuntolainoihin. Säästämistä ja erityisesti sijoittamista kohtaan on varsinkin nuorten keskuudessa noussut viime vuosina yhä enemmän kiinnostusta ja Samikin joutui vastailemaan puheenvuoronsa aikana nuorten kysymyksiin erilaisista sijoituskohteista ja mm. kryptovaluutoista. Sami korosti vastauksissaan, että sijoitusneuvontaa tulisi antaa aina henkilökohtaisesti, jokaisen omista tavoitteista ja taloudellisista lähtökohdista riippuen. Samin vinkkinä nuorille oli, että vaikka unelmointi on tärkeää, niin silti kaikki unelmat eivät ole aina toteuttamiskelpoisia. Vaikka omat unelmat olisivat omassa päässä hyvin selkeitä, niin kannattaa aina kysellä myös muiden mielipiteitä ja pohtia ovatko ne kuitenkaan realistisia toteuttaa.

Tulevaisuuden työelämätaitoja

Nuorten kommentteja Nordean päivästä

Nuoret saivat esittää koko päivän kysymyksiä Nordean asiantuntijoilta joko chatin kautta tai avaamalla mikin. Nuoria selkeästi kiinnosti tärkeimmät työelämätaidot, joita Nordean asiantuntijat ovat omassa työssään oppineet tai joita jokaisella työntekijällä olisi hyvä olla. Sosiaaliset taidot, tunneäly sekä monimuotoisuuden, kulttuurisuuden, kielitaidon ja kansainvälisyyden merkityksen ymmärtäminen nousivat päivän aikana esiin. Nordeassa työskentelee 42 eri kansallisuuden omaavaa henkilöä, joten erilaisten sekä eritaustaisten ihmisten kanssa toimiminen on erittäin tärkeää ja tämän työelämän monimuotoisuuden kääntäminen luovuudeksi ja ongelmanratkaisukyvyksi tulee olemaan mille tahansa yritykselle merkittävä menestystekijä tulevaisuudessa.

Vastuullisuusasiat nousivat jokaisen puheenvuoron aikana esiin. Ilmastonmuutos on selkeästi lisännyt nuorten tietoisuutta ympäristön, talouden ja yhteiskunnan riippuvuuksista. Lisääntynyt tutkimus ja läpinäkyvyys on auttanut ymmärtämään finanssialan ympäristöllisiä ja taloudellisia riskejä sekä some ja digitaalisuus ovat nopeuttaneet ja laajentaneet tiedon välitystä kaikille, myös nuorille. Päivän päätteeksi nuoret saivatkin työtehtäväksi pohtia, millaiselta vastuullinen tulevaisuus näyttää vuonna 2035? Mitä vastuullisuus tarkoittaa arjessa ja miten arjen valinnat vaikuttavat tulevaisuuteesi? Tehtävänä oli pohtia omasta näkökulmasta sitä, millaiselta oma työ ihan konkreettisesti näyttäytyy, esimerkiksi mitä työvälineitä silloin käytetään, miten vapaa-aikaa käytetään ja miten raha-asioita hoidetaan vuonna 2035.

 

Nordeassa työskentely vaikutti sosiaaliselta. Siellä pääsisi työskentelemään ihmisten kanssa, josta tykkäisin varmasti.

          Ysiluokkalainen Kittilästä

Opin tänään ja tämän viikon aikana, että pankeissa on paljon enemmän ja monipuolisemmin hommia kuin luulin. Finanssiala ei ollut minulle entuudestaan yhtään tuttu.

          Lukiolainen Hämeenlinnasta

Nordea vaikuttaa hyvältä työnantajalta, kun moni Nordealainen oli ollut pitkään ja koko uransa Nordeassa.

          Kasiluokkalainen Kittilästä

Opin tänään, että vastuullisuudella ei saisi vain kiillottaa yrityksen imagoa. Nordeassa tehdään joka päivä aktiivisesti töitä sen eteen, että vastuullisuudessa päästään sanoista tekoihin.

          Lukiolainen Hämeenlinnasta

Tykkäsin etenkin Nordean uratarinoista. Sain omia ajatuksiani selkeämmiksi finanssialasta.

          Lukiolainen Askolasta

Oli kiva olla TETissä etänä, kun ei tarvinnut olla yhdessä tietyssä paikassa ja juuri Nordean päivänä kuuntelin lempiaiheestani sijoittamisesta omalla kotipihallani.

          Ysiluokkalainen Porista

Nordean päivässä parasta oli kuulla uratarinoita, sillä on mielenkiintoista kuulla, miten ihmiset ovat päätyneet nykyiseen työhönsä.

          Kasiluokkalainen Oulusta

Oli mielenkiintoista kuulla, mitä eri ihmiset Nordeassa ovat tehneet TET:issä ja kesätöissä.

          Kasiluokkalainen Kajaanista. 

 

Nordean päivässä vastuullisuus nousi esiin sekä yrityksen että yksilön näkökulmasta. Nuorten mukaan vastuullisuus näkyy työelämässä ja ylipäätänsä elämässä monin eri tavoin. Jollekin nuorelle vastuullisuuteen liittyy stressi ja vastuunotto sekä jollekin toiselle se tarkoittaa vapautta, luotettavuutta ja ympäristön huomioimista.

Lue lisää Nordean etäTET-päivästä:

Finanssiala ry:n uutinen

TAT:in uutinen