Opintotuki tutuksi

| Artikkeli

Monelle opintotuen hakeminen on ajankohtaista lukion jälkeen. Kuka, milloin ja miten opintotukea voi saada? Kysymyksiin opintotuen kiemuroista vastaa Kelan pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen.

Mitä on opintotuki?

”Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opintotukea voi saada päätoimisiin opintoihin lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, kansanopistossa tai korkeakoulussa. Toisella asteella vanhempien tulot vaikuttavat asumislisään 18‑vuotiaaksi ja opintorahaan 20‑vuotiaaksi asti.”

Paljonko opintotukea voi saada?

”Korkeakouluopiskelija voi saada opintorahaa noin 300 euroa, asumislisää noin 200 euroa ja opintolainaa noin 300 euroa kuukaudessa. Muissa kuin korkeakouluissa opintorahan määrät ovat pienempiä, koska oppilaitoksissa tarjotaan ilmainen ateria.

Tukikuukausien määrään vaikuttaa korkeakoulututkinnon laajuus. Jos tutkinto on tarkoitus suorittaa viidessä vuodessa, opintotukea voi saada 55 kuukaudelle. Yhden korkeakoulututkinnon suorittanut saa käyttöönsä lisäkuukausia uusien tutkintojen suorittamiseen. Opintotukilain muutos voi muuttaa tukiaikoja 1.8.2014 alkaen.”

Miten ja milloin opintotukea kannattaa hakea?

”Kela on kehittänyt sähköisiä palveluita etenkin opiskelija-asiakkaille. Kela.fi:n fiksu verkkohakemus valikoi kysymykset vastausten mukaan. Nettihakemus kulkee nopeasti perille oikeaan paikkaan, ja siihen tarvitaan vähemmän liitteitä. Kela ylläpitää myös opintotuen Facebook-sivua ja keskustelupalstaa.

Tee hakemus ajoissa: Hyvä ajankohta on viikon kuluttua hyväksymisestä, jolloin valintatiedot ovat ehtineet oppilaitoksista Kelaan. Jos asunnon järjestyminen opiskelupaikkakunnalta viivästyy, hae opintoraha ja opintolaina ensin, ja asumislisä sitten, kun vuokrasopimus on allekirjoitettu.”

Mitä ovat opintotuen tulorajat?

”Vuosituloraja määräytyy tukikuukausien mukaan. Jos esimerkiksi käytät yhdeksän tukikuukautta, voit tienata vuodessa noin 12 000 euroa. Ensi kevään ylioppilaan tulevan kesän tienestit eivät estä opintotuen saamista. Opiskelijan tehtävänä on huolehtia siitä, että opiskeluaikana saadut tulot eivät ole liian suuret. Jos tuloja on arvioitua enemmän, voi tukikuukausia peruuttaa tai palauttaa. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin korotettuna 15 prosentilla.”

Miten opintojen edistyminen vaikuttaa opintotukeen?

”Opintopistemäärä tarkastetaan vuosittain, ja nyrkkisääntönä pidetään viittä opintopistettä tukikuukautta kohti. Jos opintopisteitä ei ole kertynyt tarpeeksi, opiskelija saa selvityspyynnön. Ilman hyväksyttyä selitystä tilanteesta voi seurata opintotuen lakkautus.”

Mitä muutoksia opintotukeen on tulossa lukuvuodelle 2014–2015?

”Opiskelijoita halutaan kannustaa valmistumaan nopeammin. Eduskuntakäsittelyssä on iso opintotukimuutos, minkä myötä opintorahan ja opintolainan määriin voi tulla korotuksia, kun taas tukikuukausien enimmäismäärää ollaan pudottamassa. Uusille korkeakouluopiskelijoille on tulossa myös kannustin opintolainan nostoon ja nopeampaan valmistumiseen. Opintolainahyvitys tarkoittaa, että Kela maksaa jopa noin kolmasosan opiskelijan nostamasta opintolainasta suoraan pankkiin, kun tämä valmistuu ajallaan. Päätökset muutoksista kannattaa tarkistaa kevään ja kesän aikana vaikkapa Kelan nettisivustolta.”

tiesitkotaman

Hyödyllistä tietoa opintotuesta osoitteessa: http://www.kela.fi/opiskelijat