”Opiskelu LAMKissa on kuin pienen yrityksen pyörittämistä”

| Ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Opiskelijaesittely

Sanna-Maria Mäkinen, liiketalouden ja matkailun alan opiskelija

Henkilöstöjohtaminen, tradenomi (AMK)

 

Olen käynyt merkonomikoulun, joten oli loogista jatkaa tradenomiksi. Lukiossa matematiikka oli vahvin aineeni ja luin myös psykologiaa, joka kohtaa hyvin henkilöstöjohtamisessa. Tuntuu, että tradenomiopintojen myötä palaset ovat loksahtaneet paikoilleen.

Koulutus on rakennettu niin, että sen voi käydä ilman tiukkaa kaavaa. Saa kokeilla, mikä opiskelutapa sopii parhaiten omaan elämäntilanteeseen. Teen nyt enemmän käytännön työtä kuin koulua ja siksi se kiehtoo niin paljon.

Suoritan opiskeluitani oppimisympäristössä, jossa toteutetaan erilaisia tapahtumia. Toimin siellä projektipäällikkönä, joten olen saanut suunnitella ja organisoida paljon. Se on kuin pienen yrityksen pyörittämistä. Mukana on opiskelijoita eri koulutusohjelmista ja teemme tiivistä yhteistyötä.

Liiketalous liittyy niin moneen asiaan. Jos halutaan pistää pystyyn jotakin, täytyy ensin laskea onko se kannattavaa. Sen jälkeen mietitään, minkälaista osaamista siihen tarvitaan. Liiketalouden koulutusohjelmassa todella yritetään löytää jokaisen oma vahvuus.

Tämän projektin ja koulun myötä olen ymmärtänyt, miten monta ovea minulle tästä aukeaa. Vaihtoehtoja on kirjanpitotehtävistä esimiestehtäviin ja kehittämispalveluihin. Ovet aukeavat myös maailmalle. Täällä annetaan hyvät siivet työelämään.

Minua motivoi se, että pystyn motivoimaan muita. En tiedä vielä tulevaisuudestani, mutta haluaisin voida vaikuttaa ihmisten elämään jollain tavalla. Ajatus kantaa sisällään tietysti ison vastuun, mutta täällä sitä opiskellaan.


LAMKissa opiskelu on jokaisen opiskelijan itsensä näköistä, käytännönläheistä ja monialaista. Kaikilla koulutusaloilla tehdään runsaasti tiimityötä ja yritysyhteistyötä erilaisten projektien muodossa. Monimuotoisuus mahdollistaa opiskelun elämäntilanteesta huolimatta. 

Liiketalouden ja matkailun opinnoissa yritysyhteistyöllä on tärkeä rooli: lähes jokaisella opintojaksolla pääset ratkomaan yrityselämästä tulleita oppimishaasteita. LAMKista valmistuneilla tradenomeilla ja restonomeilla on yritysyhteistyön ansiosta etulyöntiasema työmarkkinoilla. 

Tutustu Lahden ammattikorkeakouluun!

Teksti: Siiri Huttunen, kuva: Matti Poutanen

Artikkeli on tehty yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa.