Opiskelu tekstiili- ja vaatetusalalla on monipuolista ja tarjoaa työmahdollisuuksia monissa eri ammateissa

| Artikkeli, Tekstiili- vaate- ja muotiala

Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tuotteita on päivittäisessä käytössä yrityksillä, yhteisöillä ja kuluttajilla. Esimerkkejä alan valmisteista ovat vaatteiden lisäksi mm. langat, kankaat, sisustustekstiilit, retkeilytarvikkeet, vanut, lasikuitukudokset, sairaaloiden side- ja harsotarvikkeet sekä tekstiilirakenteiset implantit. Maailmanlaajuisesti käytössä olevien tuotteiden ansiosta ala tarjoaa erinomaiset kansainvälistymismahdollisuudet.

Opiskelu

Opiskelu tekstiili- ja vaatetusalalla on monipuolista ja tarjoaa työmahdollisuuksia monissa eri ammateissa. Alalla toimii osaajia useilta eri koulutusaloilta, mm. insinöörejä, teknikoita, suunnittelijoita, vestonomeja, artesaaneja ja ompelijoita. Opintoja voi suorittaa Suomessa kulttuurin sekä tekniikan ja liikenteen opinto-ohjelmissa ammattiopisto- ja korkeakoulutasolla. Opiskelujen kesto ja sisältö vaihtelee opiskelupaikasta ja koulutusohjelmasta riippuen.

Työllistyminen

Ala työllistää Suomessa tällä hetkellä tekstiiliyrityksissä 4500 ja vaatetusyrityksissä 3500, tekstiilihuollossa 5000 ja vähittäiskaupassa 22 000 henkeä. Ammattitaitoista työvoimaa tarvitaan myös tulevaisuudessa. Tekstiilialalta valmistunut ammattilainen voi työskennellä esimerkiksi mallimestarina, suunnittelijana, opettajana tai tutkijana. Vaatetusalan ammattilainen voi suuntautua esimerkiksi vaatetussuunnittelijaksi, tuotepäälliköksi, ostajaksi, kaupan alalle, mediatehtäviin tai itsenäiseksi yrittäjäksi.

Lisätietoja

Koulutus tekstiili- ja vaatetusalalta mahdollistaa työskentelyn myös esimerkiksi kaupallisella alalla ja toimii hyvänä väylänä yrittäjänkin uraa suunnittelevalle opiskelijalle. Kuluttajatekstiilien parissa kiinnostus väreihin ja materiaaleihin on eduksi; teknisten tekstiilien parissa innostus poikkitieteellisten teknisesti vaativien ongelmien ratkaisemiseen on olennaista alasta kiinnostuneelle.

vaatetuspilvi
Yliopistot
Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Itä-Suomen yliopisto
Lapin yliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Ammattikorkeakoulut
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu
Lahden ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Mikkelin ammattikorkeakoulu, Savonlinna
Tampereen ammattikorkeakoulu

Kuva: WorldSkills International

 

Tämä artikkeli on toteutettu yhteistyössä Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kanssa.