Restonomit kokevat työnsä merkitykselliseksi

| Ammattiesittely, Henkilökuva, Matkailu- ja ravintola-ala

Merkityksellistä työtä ei voi määritellä yksiselitteisesti, sillä jokainen kokee sen omalla tavallaan. Työn merkityksellisyydelle on kuitenkin olemassa moninaisia määritelmiä. Yleensä niissä tulee esille mahdollisuus itsensä toteuttamiseen, työn hyvää tuottava päämäärä ja mielekäs vuorovaikutus. Seuraavassa neljä restonomia kertoo siitä, mistä juuri heille merkityksellisyyden tunne kumpuaa töissä.

Annu Moilanen on restonomi vuosimallia 2019, ja hän toimii kahvilapäällikkönä FreshStop-kahvilaketjussa kauppakeskus Citycenterissä Helsingissä. Annun työtehtäviin sisältyvät muun muassa asiakaspalvelu, kahvilan päivittäiset askareet, uusien työntekijöiden perehdytys, sosiaalisen median päivittäminen, työvuorosuunnittelu ja tilaukset. 

– Minulle merkityksellistä työstä tekevät erilaiset kohtaamiset ja onnistuneiden asiakaspalvelukokemuksien tuottaminen. Jos pystyn piristämään jonkun päivää, olen onnistunut työssäni.

Jani Stenman on restonomi vuosimallia 2017, ja hän toimii kokousisäntänä Hotelli Versossa Jyväskylässä. Janin työtehtävänä on parhaan mahdollisen palvelukokemuksen tarjoaminen kokousasiakkaille. Hän muun muassa valmistelee tilat toiveiden mukaan, toivottaa asiakkaat tervetulleiksi, opastaa heitä tilojen käytössä, huolehtii tarjoiluista ja tilojen siisteydestä päivän aikana sekä hoitaa laskutuksen.

– Koen, että työni on hyvinkin merkityksellistä asiakkaan palvelukokemuksen kannalta. Asiakkaat ovat suunnitelleet oman päivänsä luottaen siihen, että minä hoidan käytännön toimet heidän varaamassaan kohteessa. Tilaisuuden vetäjät jännittävät usein omaa osuuttaan. Siksi haluankin, että heillä on asiakkaana tervetullut ja luottavainen olo tilojen toimivuuden puolesta. Näin he voivat rauhassa keskittyä asiaansa. Työni merkityksellisyys ja onnistumiseni näkyvät positiivisessa palautteessa tapahtumien jälkeen. Itselleni on myös hyvin tärkeää saada asiakas palaamaan ja koen, että panoksellani on siihen todella suuri merkitys. 

Sekä Annun että Janin kokemuksissa korostuu työn hyvää tuottava päämäärä. He kokevat työn merkityksellisyyttä pystyessään tuottamaan toisille, ja sitä kautta myös itselleen, jotain arvokasta. Niin ikään seuraavissa Mean ja Semmin mielipiteissä tulee esille vuorovaikutustilanteiden tärkeys. Onkin tutkittu, että mikäli työssä saa olla tekemisissä työstään hyötyvien asiakkaiden kanssa, työ yleensä tuntuu merkitykselliseltä. Lisäksi työn mielekkyyttä on todettu syntyvän sellaisissa työyhteisöissä, jotka itsessään tarjoavat positiivisia ihmissuhteita, yhteisöllisyyttä ja me-henkeä.

Mea Kuha on restonomi vuosimallia 2019, ja hän toimii vastaanottovirkailijana Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa ja kongressihotellissa Espoossa. Mean työtehtäviin kuuluu hotellivieraiden sisään- ja uloskirjaus, kaikkien Hanasaaressa vierailevien asiakaspalvelu, vastaanoton vieressä sijaitsevan viinibaarin ja kahvion työtehtävät, puheluihin ja sähköposteihin vastaaminen, hotellivarausten tekeminen, kokous- ja hotelliasiakkaiden sekä yksityistilaisuuksien laskutus ja asiakaspalautteisiin vastaaminen eri varauskanavissa.

– Työstäni tekee merkityksellisen asiakkaiden odotusten ylittäminen sekä ylipäätään onnistuneet asiakaskohtaamiset, esimerkiksi niinkin yksinkertainen asia kuin hymyn saaminen asiakkaan kasvoille. Koen myös, että tiivis yhteen hiileen puhaltava työyhteisö ja siihen kuuluminen luovat vahvasti merkityksellisyyden tunnetta työssäni. Lisäksi positiivinen palaute niin asiakkaalta, kollegalta kuin esimieheltäkin vahvistaa kokemaani merkityksellisyyden tunnetta työssäni.

Semmi Siltala on restonomi vuosimallia 2017, ja hän toimii myyntiedustajana Hartwallilla Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilla. Semmin työtehtävänä on huolehtia omasta asiakaspiiristään, joka koostuu noin 400 ravintolasta. Työnkuvaan kuuluu annettujen tavoitteiden mukaisesti myyntityötä jo olemassa oleville asiakkaille sekä uusasiakashankintaa. Työ käsittää paljon sopimusneuvotteluja ja ongelmanratkaisuakin. 

– Koen työni merkitykselliseksi, koska pääsen vaikuttamaan asiakkaideni ravintolaliiketoiminnan kehittämiseen. Parantamalla heidän tulostaan edistän samalla myös meidän kauppaamme. Tässä pääsee mukavasti käyttämään luovuutta. Saan myös paljon vastuuta ja oma työpanokseni on merkittävässä roolissa koko meidän ravintolakanavamme tuloksen kannalta. Missionamme on Suomen virkistäminen. Työlläni luon suomalaisille elämyksiä tuotteidemme kautta. Koen myös sen työssäni merkitykselliseksi. 

Semmin mainitseman yhteisen mission on yleisesti todettu lisäävän merkityksellisyyden tunnetta työssä. Vastaavasti itsensä toteuttamisella, kun ihminen kokee pääsevänsä työn kautta toimimaan luovasti, on roolinsa merkityksellisyyden syntymisessä. Myös monipuoliset tehtävät, ei monotonisuus ja haasteiden ratkaisemisen sisältyminen työhön luovat joillekin merkityksellisyyttä. 

Restonomien menestyminen alan työtehtävissä edellyttää usein kykyä toimia ratkaisuhakuisesti. Tehtävissä on myös keskeistä huolehtia asiakaskokemuksesta ja -suhteista. Restonomin tutkinto antaa opiskelijoille valmiuksia toimia monipuolisesti matkailu- ja ravintola-alan asiakaspalvelu- ja kehittämistehtävissä, esimiehenä tai yrittäjänä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä työyhteisöissä. Näiden kaikkien kautta restonomit pääsevät kokemaan onnistumisen elämyksiä, työn merkityksellisyyttä. 

Teksti: Minna Halmetoja, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa

 

Restonomiopintoja tarjoavat koulutuspaikat: https://www.kunkoululoppuu.fi/restonomikoulutukseen-kevaan-yhteishaussa/

Lisää matkailu- ja ravintola-alasta täältä: https://www.kunkoululoppuu.fi/mille-alalle/matkailu-ja-ravintola-ala/

Lisätietoa matkailu- ja ravintola-alan ammateista täältä: https://www.mara.fi/toimiala/ura-matkailu-ja-ravintola-alalla/alan-ammatit.html