Kolme opiskelijaa kertoo: ”Tämän toivoisin oppineeni ennen korkeakouluun menoa”

Artikkeli

Korkeakouluun hakevat ovat tällä hetkellä tilanteessa, jota on ollut mahdoton ennakoida. Perutut pääsykokeet, muuttuvat pääsykiintiöt ja hakuprosessien mullistukset herättävät kysymyksiä enemmän kuin tarjoavat vastauksia. Kuinka korkeakouluhakijan kannattaisi nyt toimia?

Viestinnän opiskelija Orel Rantonen, finanssitradenomi Sami Helakorpi ja informaatioverkostojen opiskelija Mea Pousar kävivät kertomassa @kunkoululoppuu Instalivessä, millaista osaamista opiskelijan kannattaa kartuttaa ennen korkeakoulun alkua.

Lue alta koonti siitä, mitä heillä oli sanottavanaan!

 

Orel Rantosen kuva

Orel Rantonen, Viestinnän ja vuorovaikutuksen suuntaus (ent. Puheviestintä) viestinnän monitieteisessä koulutusohjelmassa, Tampereen yliopisto

Millaisista taidoista korkeakouluopinnoissa todella on hyötyä?

“Tärkeimpänä mieleeni tulee ajanhallinta, eli kyky hallita omaa ajankäyttöä ja priorisoida opiskelua. Yliopistossa aloittaessani minut yllätti itsenäisesti tehtävän oppimisen määrä: asiat opitaan luentojen sijaan lukemalla aineistoa ja kirjoittamalla esseitä. Kun kukaan ei selän takana seuraa opiskeluun päivittäin käytettäviä tunteja, oppimisen helposti lykkää viime tippaan. Hyvän opiskelurytmin ylläpito korkeakoulussa vaatii sekä suunnittelua että itsekuria mutta myös realismia sen suhteen, kuinka paljon aikaa asioiden sisäistämiseen tarvitsee.”

Mitä toivot tietäneesi tai oppineesi ennen korkeakoulun alkua?

“Olisi ollut hyödyllistä syventyä syvemmin omaan alaan ja sen perusteoksiin jo ennen opintojen alkua. Monet viestinnässä keskeiset tutkimukset on julkaistu jo 1970-luvulla, ja koska valtaosa nykyään tehtävästä tutkimuksesta rakentuu niiden päälle, perusteiden tunteminen on olennaista.

“Kannattaa myös tutustua netissä alan kurssitarjontaan ja eri kursseilla hyödynnettäviin materiaaleihin. Myös ainejärjestöön (saman alan opiskelijoiden keskinäinen yhdistys) kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi IG-diressä tai sähköpostilla. Esimerkiksi meillä Tampereella viestinnän ja vuorovaikutuksen opiskelijoilla on oma ainejärjestö, Reettorit. Alan ainejärjestö löytyy helposti googlaamalla koulutuksen nimi + korkeakoulu + ainejärjestö. ”

 

Sami Helakorven kuva

Sami Helakorpi, Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutus, tradenomi, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Millaisista taidoista korkeakouluopinnoissa todella on hyötyä?

“Ryhmätyötaidoista on paljon hyötyä, sillä yllättävän iso osa oppimisesta tapahtuu ryhmissä. Opiskeluun kannattaa asennoitua siten, että on valmis työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa ja on joustava oman roolin suhteen. Ryhmää ei aina voi valita, mikä on loppupeleissä tosi hyvä asia. Työelämässäkin voi vain harvoin valita kollegansa, joten opintojen antamat mahdollisuudet työskentelyyn erilaisten ihmisten kanssa kannattaa ottaa vastaan avosylin.”

“Meillä Finalla (finanssi- ja talousasiantuntijan koulutus) on lisäksi suuri etu, jos matikka on hyvin hallussa. Numeroita pyöritellään mutta tosielämän ongelmiin soveltaen. Olen huomannut, että matematiikkaa on vaikea soveltaa spontaanisti, jos sovellettavaa teoriaa ei tunne läpikotaisin. Kannattaa siis kerrata matikkaa ja pitää huoli, että ymmärtää jokaisen askeleen tehtävien ratkaisussa.”

Mitä toivot tietäneesi tai oppineesi ennen korkeakoulun alkua?

“Ennen opintojen alkua en ollut täysin tietoinen siitä, kuinka iso rooli omalla kunnianhimolla ja motivaatiolla opinnoissa loppupeleissä on. Kun läsnäolopakkoa ei ole, kouluun meneminen on omalla vastuulla. Tällöin opintojen suhteen alkaa helposti lepsuilemaan. Omaa motivaatiota ylläpitää se, että tekee itselleen säännöllisesti selväksi, miksi kyseiseltä alalta saatu osaaminen on olennaista omien haaveiden ja unelmien toteuttamiseksi.”

 

Mea Pousarin kuva

Mea Pousar, Informaatioverkostot, tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin koulutus, Aalto-yliopisto

Millaisista taidoista korkeakouluopinnoissa todella on hyötyä?

“Sanoisin itsekin, että ryhmätyö- ja vuorovaikutustaidoista on todella paljon hyötyä, sillä usein oppiminen tapahtuu yhteisiä projekteja tehdessä ja joskus yhteinen projekti saattaa olla kurssin ainoa arvosteluperuste.”

“Omaa äidinkielen ja englannin osaamista kannattaa vahvistaa jo ennen korkeakoulua, koska kirjoitettavaa on paljon ja usein opetuksessa hyödynnettävä aineisto on tarjolla vain englanniksi. Erityisesti suosittelen kehittämään omaa akateemisen englannin osaamista lukemalla akateemisiä tekstejä ja tutkimuksista vaikkapa nettijulkaisuista. Sanasto ja rakenteet saattavat näissä aineistoissa erota paljonkin lukioenkusta, joten niihin on hyvä tottua etukäteen.”

Mitä toivot tietäneesi tai oppineesi ennen korkeakoulun alkua?

“En koe, että meillä informaatioverkostoissa erityinen valmistautuminen on tarpeellista. Lukion oppimäärä valmistaa opintoihin hyvin, ja unohtuneet asiat palaavat nopeasti mieleen ensimmäisen vuoden kursseilla. Ala on tulevaisuuskeskeinen, joten on hyvä seurata uutisia siitä, mitä yhteiskunnassa ja tieteessä tapahtuu. Koodaus tai ohjelmointi, jotka usein mielikuvissa tähän alaan liitetään on toki hyödyllisiä taitoja, mutta niihin perehtyminen etukäteen ei ole olennaista, jos koodarin ura ei erityisesti ole itsellä tähtäimessä.”

 

Korkeakouluun? Ota nämä vinkit haltuun!

1. Harjoittele ajanhallintaa: suunnittele etukäteen, mitä tulet päivän aikana tekemään, mitä pyrit tekemiselläsi saavuttamaan ja kuinka monta tuntia sinulla on käytössäsi. Pitäydy suunnitelmassa ja nauti tuloksista!

2. Perehdy sinua kiinnostavaan alaan hakuportaalin kuvausta syvällisemmin: perehdy kurssitarjontaan ja tutustu alan perusteoksiin. Ota yhteyttä ainejärjestöön, jos sinulla on kysymyksiä.

3. Ota selvää, millaisista taidoista on hyötyä hakualallasi.

4. Kehitä ryhmätyötaitojasi!

5. Hoivaa motivaatiotasi. Käy selkeästi läpi syyt, miksi haluat kyseistä alaa opiskella. Voit tehdä tämän esimerkiksi listaa kirjoittamalla tai läheisen kanssa keskustelemalla.


Ella Okko

Kirjoittaja on helsinkiläinen abiturientti, joka juontaa Talous ja nuoret TATin Puhu rahasta -podcastia. Taloudesta ja politiikasta kiinnostunut Okko tuo Kun koulu loppuu -mediaan nuorten näkökulmia ja ajatuksia ajankohtaisista asioista.