Teknistyvät tytöt muuttavat maailmaa

| Artikkeli

Vaikka ammatteihin liittyvät sukupuoliroolit ovat vauhdilla rapistumassa etenkin nuorten asenteissa, on edelleen ammatteja, jotka ovat selkeästi suositumpia joko tyttöjen tai poikien keskuudessa. Insinöörin työ on perinteisesti ollut teollisuuteen liittyvä miesvaltainen ala, joka ei ole ensimmäinen nuorten naisten unelmaduunilistalla.

Työelämä ja eri alojen työtehtävät muuttuvat kuitenkin vauhdilla. Tekniikka on yhä tiiviimpi osa elämää ja tytöt ovat taitavia teknologian käyttäjiä siinä missä pojatkin. Myös insinöörin ammatti on muuttunut teknologisen kehityksen myötä. Erilaisia työtehtäviä on tarjolla suunnittelusta käytännön toteutukseen, ja yhä useampi nuori voi löytää sieltä itselleen sopivan. Insinöörikoulutukseen hakeutuukin yhä enemmän myös tekniikasta kiinnostuneita naisia.

“Aluksi oli tarve osoittaa, että osaa tehdä asiat yhtä hyvin kuin miehet. Sitten olen huomannut, että osaan tehdä jotkut asiat jopa paremmin kuin miehet.”

Ennakkoluuloista puhutaan edelleen, mutta kenen ajatuksissa ne elävät? Savonia-ammattikorkeakoulun insinööriopiskelijat Reetta Korhonen ja Joanna Lähteenmäki ovat sitä mieltä, että suurimmat ennakkoluulot ovat tyttöjen itsensä mielissä. Pojat opiskelukavereina, joita edelleen on valtaosa, ovat ottaneet tytöt avosylin vastaan. “Aluksi oli tarve osoittaa, että osaa tehdä asiat yhtä hyvin kuin miehet. Sitten olen huomannut, että osaan tehdä jotkut asiat jopa paremmin kuin miehet.” Reetta sanoo. Joannan mielestä tekniikan alalle tarvitaan naisia, koska työelämä tarvitsee naisten tuomaa uutta näkökulmaa.

Tyttöenergialla uusia ratkaisuja teknisiin ongelmiin

Samaa mieltä ovat myös useat yritykset ympäri maailmaa. Suuryrityksillä on omia ohjelmiaan, joilla halutaan innostaa tyttöjä tekniikan pariin. Microsoftin Länsi-Euroopan markkinointijohtaja Harini Gokul ymmärtää suuren osan teknologian kuluttajista olevan naisia ja korostaa heidän osallistumistaan myös tuotteiden luomiseen. Ratkaisevan tärkeää on, että kiinnostus teknistä alaa kohtaa herää jo kouluvuosina.

Tekniikan alan yritykset ja julkinen sektori ovat erittäin kiinnostuneita naisten tuomasta näkökulmasta. IT-alan ja mobiiliteknologian yritykset ovat huomanneet naisten tekemiin sovelluksiin tulevan usein käytännönläheisen ja käyttäjäystävällisen näkökulman. Apple otti tietoisesti naisia mukaan iPhonen kehittelyyn, tuloksena aivan uusi menestystuote ja teknologinen mullistus.

Roolimallit romukoppaan, sillä tekniikka on myös vaaleanpunaista

Rails Girls -yhteisön Henrietta Kekäläinen pohtii Lapsen Maailma -julkaisussa mistä kiinnostukset eri aloja kohtaan ovat peräisin. On vaikea uskoa, että olisimme syntymästämme asti kiinnostuneita tai ei-kiinnostuneita tekniikasta sekä teknologiasta. Sen sijaan roolimalleilla on suuri merkitys. Perinteisesti jako poikien ja tyttöjen kesken on ollut melko selvä jo leluista lähtien. Tällaiset ennakkoasenteet pitääkin viimeistään nyt haudata.

Myös yhdysvalloissa asenteisiin on lähdetty vaikuttamaan monella tavalla. Näistä yksi eniten julkisuutta saaneista on binäärikoodiin pukeutunut tietotekniikkainsinööri-Barbie. Sairaanhoitaja-Keniä ei tietääksemme ole valmistettu – tässä seuraava tuotekehitysidea.

Tytöt teknistyvät, ainakin Suomessa

Ainakin Suomen osalta muutos parempaan on jo hyvässä vauhdissa. Viime vuoden lopulla uutisoitiin, että suomalaiset tytöt ohittivat ensimmäistä kertaa pojat matematiikan osaamisellaan. Tällaisten tulosten uutisointi on omiaan murtamaan sitkeässä istuvia myyttejä. Työtä on kuitenkin yhä tehtävänä, jotta ennakkoluulot saadaan murrettua.

Tekniset ratkaisut muuttavat jokapäiväistä elämäämme. Tekniikka palvelee käyttäjiä, ei päinvastoin. Käyttäjille sopivan teknologian kehittäminen tarvitsee suunnittelijoikseen myös naisia. Viimekädessä muutos on kiinni tytöistä itsestään.

Ota rohkeasti ja avoimin mielin selvää tekniikan alan tarjoamista mahdollisuuksista.

Näiden videoiden avulla kuulet käytännön kokemuksia tekniikan opiskelusta ja työstä.

Teksti:
Petteri Alanko, Savonia-ammattikorkeakoulun viestintäpäällikkö
Lea Mustonen, Hämeen ammattikorkeakoulun viestintäpäällikkö

Osallistu insinööriaiheisiin keskusteluihin Facebookissa