Terveysala on itsenäisten ja vastuullisten ihmisten ala. Palkitseva työ vaatii empatiakykyä.

| Artikkeli

Terveysalan töissä paitsi hoidetaan sairaita ihmisiä, myös ennaltaehkäistään sairauksia ja edistetään ihmisten terveyttä. Työ
terveydenhuollossa on ihmisläheistä ja vastuu toisista on suuri. Hoitotyössä korostuu kyky tulla kaikenlaisten ihmisten kanssa toimeen. Oma työ on hallittava hyvin, ja tietoa ja taitoja on osattavsoveltaa käytäntöön nopeasti. Alan työnäkymät ovat erinomaiset.

Opiskelupaikat

Terveysalaa voi opiskella monessa ammattikorkeakoulussa ympäri Suomen. Tutkintoja ovat esimerkiksi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kuntoutuksen ohjaaja, röntgenhoitaja, apuvälineteknikko, bioanalyytikko, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti, osteopaatti, geronomi. Yliopistoista voi valmistua esimerkiksi lääkäriksi, terveystieteen maisteriksi, ravitsemusterapeutiksi tai puheterapeutiksi.

Opiskeluaika

Ammattikorkeakouluissa on monenlaisia terveysalan tutkintoja. Opiskeluaika on yleensä 3,5 vuotta. Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon opintojen tavoitesuoritusaika on 6 vuotta, maisterintutkintojen 5 vuotta.

Työllistyminen

Alan työllisyystilanne on hyvä, työntekijöistä on jopa pulaa. Terveyspalvelut työllistävät maassamme hieman yli 180 000 henkilöä. Näistä henkilöistä lähes 40 000 eli yli 20 prosenttia työskentelee terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä. Yksityinen terveydenhuoltosektori kasvaa ja sinne syntyy tasaisesti uusia työpaikkoja.

terveysalakupla

Lisätietoa

Terveysalalla työskennellään ihmisten kanssa ja heitä varten. Työssä vaaditaan ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä kykyä työskennellä tiimeissä ja projekteissa. Toisen tilanteeseen on osattava eläytyä, ja on otettava vastuuta ratkaisuista, jotka ovat välillä vaikeitakin. Ala vaatii vankkaa ammattitaitoa, jota on koko ajan pidettävä yllä ja omaksuttava uutta, kun menetelmät ja välineet kehittyvät nopeasti.

Tutustu alaan tarkemmin katsomalla leikkaussalihoitaja Miia Melavirran koulutuksesta ja työtehtävistä kertova video.

Lisätietoa terveysalasta löydät osoitteista: www.arvostan.fi, www.kunkoululoppuu.fi, ja www.tervekunta.fi

arvostan.fi_1