EtäTET-ohje opolle

Hienoa, että olet kiinnostunut etäTETistä. EtäTET tarjoaa nuorelle tärkeän ensikosketuksen työelämään myös poikkeusaikana ja mahdollistaa uuden tavan toteuttaa työelämään tutustumisen myös tulevaisuudessa!

 

 

EtäTETissä nuori tutustuu työelämään nimensä mukaisesti etänä eli virtuaaliyhteyden kautta. Opinto-ohjaajana voit tukea nuoren mahdollisuutta päästä osallistumaan TET-jaksolle myös poikkeusoloissa. Päävastuu onnistuneen etäTET-viikon suunnittelusta on toki TET-paikan tarjoajalla, mutta tälle sivulle olemme koonneet opolle tärkeät vinkit onnistuneen etäTET-jakson tukemiseen. Tutustu seuraaviin osa-alueisiin.

 

 • EtäTET-viikosta sopiminen ja viestintä
 • Tekninen toteutus
 • Viikon aikataulu ja ohjelma
 • Muistilista etäTET-jaksolle valmistautumiseen

 

 

EtäTET-viikosta sopiminen ja viestintä

 

Nuori hakee etäTET-paikkaa samalla tavoin kuin hakisi perinteistä TET-paikkaa. EtäTET-mahdollisuutta onkin hyvä tarjota nuorille perinteisten TET-mallien ohella. EtäTET voi kuulostaa nuoresta jännittävältäkin vaihtoehdolta, joten sen herättämiä ajatuksia on hyvä käydä nuoren kanssa läpi. Jännitystä voi lieventää keskustelun lisäksi esimerkiksi tutustumalla yhdessä nuorelle suunnattuun etäTET-ohjeeseen täältä.

EtäTET-mahdollisuuksien kartoittamiseksi voit myös tiedustella omista verkostoistasi olisiko eri organisaatioilla tarjota nuorille etäTET-paikkaa ja jakaa samalla tietoa etäTET-jaksosta. EtäTET-jaksosta tiedottamisen ja suunnittelun tueksi työnantajalle voi jakaa EtäTET-ohjeen työnantajalle.

EtäTET-jaksolle valmistautumisen tukena nuori voi hyödyntää Duunikoutsi-sovelluksen TET-jaksolle osiota. Duunikoutsi on maksuton sovellus nuoren työelämätaitojen kehittämiseen. Voit hyödyntää Duunikoutsia vapaasti myös opotunneilla valmistautuessanne nuorten kanssa TETtiin. Marraskuun aikana Talous ja nuoret TAT julkaisee myös valmiita oppimateriaaleja Duunikoutsin hyödyntämiseksi opotunneilla.

Lue lisää Duunikoutsista.

 

 

Tekninen toteutus

 

EtäTET-jaksoa varten nuori tarvitsee tietokoneen mielellään kameralla ja mikrofonilla varustettuna. Jos nuorella ei ole omaa tietokonetta, voi koulu lainata konetta tai tarjota nuorelle mahdollisuuden suorittaa etäTET koulun tiloissa.

 

Microsoft Teams / Google Meet & WhatsApp apuna viestinnässä

EtäTET-jaksolle on hyvä valita nuorelle tuttu alusta, jotta tämän opettelu ei vie TET-viikolla aikaa. Nuorelle voi olla haasteellista kirjautua monelle eri tekniselle alustalle, joten alustoja ja muita apuvälineitä olisi hyvä olla käytössä mahdollisimman vähän. Voit olla yhteydessä TET-paikkaan ja kertoa, mitä etätyöskentelytapoja nuoret ovat harjoitelleet koulussa.

Viestinnän helpottamiseksi työnantaja ja nuori voivat perustaa TET-viikolle myös WhatsApp-ryhmän.

 

Office365 -ympäristö apuna työskentelyssä

EtäTET-viikolla tehtäviin projekteihin ja tehtäviin voidaan käyttää Office365-ympäristön työkaluja. PowerPoint ja World-ohjelmat ovat usein nuorille tuttuja työkaluja. Mikäli nuorella ei ole koneissaan käytössä Microsoftin lisenssejä, tehtäviä voi toteuttaa myös esimerkiksi Google Driven avulla.

 

Viikon aikataulu ja ohjelma

 

Tettiläiselle on hyvä luoda selkeä aikataulu, koska se auttaa nuorta ennakoidaan tulevaa ja hahmottamaan viikon ohjelmaa. Viikko voi sisältää itsenäistä työskentelyä, projektityöskentelyä, työskentelyä työnantajan ohjaajan kanssa ja esimerkiksi eri työtilanteiden seuraamista.

Viikon aikataulun ja ohjelman suunnittelu on pääosin työnantajan vastuulla ja ohjeet aikataulun laatimiseen löytyykin EtäTET-ohjeesta työnantajalle. Saman linkin takaa voit tutustua myös vinkkeihin etäTET-viikon ohjelman suunnittelua varten. Voit halutessasi olla apuna lukujärjestyksen laatimisessa, aikataulun suunnittelun tueksi katso myös Lukujärjestyksen mallipohja.

 

 

Muistilista etäTET-jaksolle valmistautumiseen

 

 • Käy etäTET-käytännöt läpi oppilaiden kanssa
 • Tue oppilasta TET-paikan hakemisessa ja yhteydenpidossa yrityksiin
  •  Soittamisen ja sähköpostin lähettämisen harjoittelu
  •  Valmistautuminen esittelemään etäTET työnantajalle
 • Lähettäkää TET-paikkaan EtäTET-ohje työnantajalle
 • Kun TET paikka on varmistunut, varmista että ainakin seuraavat asiat ovat kunnossa
  • TET-sopimus
  • Työn aloitusaika ja päivä
  • Tekninen toteutus ja työskentelyvälineet
  • EtäTET-alustalle liittyminen ensimmäisenä päivänä (esim. Teams linkki työnantajalta)
  • Lounaskäytänteet

 

Ohjeet on laadittu syksyllä 2020 Talous ja nuoret TATin ja Nordean toteuttamien etäTET-pilotointien pohjalta.

 • Oppilaat olivat ensimmäisen viikon Nordealla ja toisen viikon Talous ja nuoret TATissa.
 • EtäTET-ryhmässä oli mukana useampi nuori ja he työskentelivät pääasiallisesti Microsoft Teamsin kautta.
 • Oppilaille annettiin projekti eli ongelma, johon he miettivät ratkaisun ja toteutustavan. Projekti alustettiin oppilaalle tarkasti ja oppilaat saivat tukea ja sparrailua projektinsa aikana. Lopuksi oppilaat esittelivät Nordealle ja TATille tuotoksensa.
 • Lisäksi viikkojen aikana oppilaat pääsivät tutustumaan finanssialaan ja organisaatioiden eri tehtäviin.

 

Lue lisää etäTET-kokemuksista:

 

Työelämään voi tutustua myös etänä – Nordean TET:iläiset innostuivat talous- ja raha-asioista

 

 

 

 

EtäTET, Finanssiala, Finanssialan etäTET, TET-kokemus

Nordean etäTET-päivän kantavana teemana oli vastuullinen tulevaisuus

Suomen historian ensimmäinen koko toimialan kattava etäTET-viikko 19.4.-23.4. päättyi Nordean päivään. Etänä suoritettava työelämään tutustumisjakso eli etäTET kokosi Teamsin välityksellä 200 nuorta ympäri Suomen oppimaan finanssialasta ja sen yrityksistä. Osallistujia oli aina Kittilästä pääkaupunkiseudulle asti, mikä onkin mahdollistanut työelämään tutustumisen myös sellaisille paikkakunnille, jossa on ollut vaikeaa järjestää TET-paikkoja nuorille.

EtäTET, Finanssiala, Finanssialan etäTET, TET-kokemus

Varman päivänä pohdittiin tulevaisuuden työelämää ja työkulttuuria

Historiallinen finanssialan yhteinen etäTET-jakso kokosi huhtikuun lopulla nuoret yhteen finanssialan etäTETiin asuinpaikasta riippumatta aina pääkaupunkiseudulta Lappiin. Mukana oli yläkoululaisia sekä lukion ensimmäisellä opiskelevia ja viikon ohjelma jaettiin viiden eri toimijan kesken. Mukana olivat Finanssiala ry, Danske Bank, Varma, OP ryhmä ja Nordea.

EtäTET, Finanssiala, Finanssialan etäTET, TET-kokemus

OP Ryhmän etäTET-päivänä pohdittiin omia taloudellisia unelmia

Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetty finanssiala toimialan yhteinen etäTET kokosi viikolla 16 nuoret finanssialan TET-harjoitteluun asuinpaikasta riippumatta aina pääkaupunkiseudulta Lappiin. Mukana oli yläkoululaisia ja lukion ensimmäisellä opiskelevia. Viikon ohjelma jaettiin viiden eri toimijan kesken, jotka olivat Finanssiala ry, Danske Bank, Varma, OP Ryhmä ja Nordea.

EtäTET, Finanssiala, Finanssialan etäTET, TET-kokemus

Finanssialalla on monenlaisia töitä monenlaisille osaajille!

Finanssiala tarjosi ensimmäistä kertaa koko toimialan kattavan työelämään tutustumisjakson eli TETin etänä suomalaisille koululaisille ja opiskelijoille 19.4.-23.4. Viikon ohjelma oli jaettu viiden eri toimijan kesken. Mukana olivat Finanssiala ry, Danske Bank, OP ryhmä, Varma ja Nordea. Kukin toimija isännöi nuoria yhden päivän ajan.

Ammattiesittely, EtäTET, Finanssiala, Finanssialan etäTET, TET-kokemus

Rahanpesu herätti kysymyksiä Danske Bankin etäTET-päivässä

Finanssiala tarjosi ensimmäistä kertaa koko toimialan kattavan työelämään tutustumisjakson eli TETin etänä suomalaisille koululaisille ja opiskelijoille 19.4.-23.4. Viikon ohjelma oli jaettu viiden eri toimijan kesken. Mukana olivat Finanssiala ry, Danske Bank, OP ryhmä, Varma ja Nordea. Kukin toimija isännöi nuoria yhden päivän ajan.

EtäTET, Finanssiala, Finanssialan etäTET, TET-kokemus

Historiallinen finanssialan etäTET viikko alkoi tänään!

Finanssiala ry tarjoaa ensimmäistä kertaa koko toimialan kattavan työelämään tutustuisjakson eli TETin etänä suomalaisille koululaisille ja opiskelijoille. Viikon mittaisen etäTETin aikana nuorilla on mahdollisuus tutustua finanssialan erilaisiin työpaikkoihin ja kartuttaa työelämätaitoja. 200 osallistujaa pääsee tutustumaan toimialaan ja sen työpaikkoihin, asuinpaikastaan riippumatta.

Ammattiesittely, EtäTET, Finanssiala, Finanssialan etäTET

OP mukana mahdollistamassa nuorille tärkeitä työelämäkokemuksia!

OP Ryhmä on yksi finanssialan yrityksistä, jotka yhdistävät voimansa viikolla 16 ja tarjoavat sadoille nuorille ympäri Suomea arvokkaita ensimmäisiä työelämäkokemuksia.

EtäTET, Finanssiala, Finanssialan etäTET, TET-kokemus

Nordea mukana Finanssialan yhteisessä etäTETissä!

Nordea haluaa luoda nuorille uskoa parempaan huomiseen näin poikkeusaikoina ja on yksi Finanssialan yrityksistä, joka on mukana valtakunnallisessa etäTET:issä huhtikuussa viikolla 16.


Info

Kunkoululoppuu.fi on Suomen suurin ura- ja koulutusvalintoihin, sekä nuoren elämän tärkeisiin asioihin keskittyvä sivusto. Tarjolla tietoa ja oivalluksia koulutuksesta sekä työelämästä. Puhetta rahasta ja oman talouden hallinnasta.

Kunkoululoppuu.fi-kokonaisuuteen kuuluvat sivuston lisäksi myös nuorisoon liittyviä tutkimuksia sekä abeille suunnattu lehti lukion jälkeisistä vaihtoehdoista.

Sivustoa ylläpitää Talous ja nuoret TAT. Kunkoululoppuu-sivuston lisäksi TATin tuotteita ovat mm. Yrityskylä ja Bisneskurssit.


© 2021 Kun koulu loppuu