TET-jakson ABC

TET-jakson ABC -sivulta löydät TET-jaksoon eli työelämään tutustumisjaksoon liittyviä sanoja. Ota haltuun sanasto ja lue lisää aiheesta TET-jakso -osiosta.

 

TET-jakso

TET-jakso eli työelämään tutustumisjakso on kaseille, yseille ja lukiolaisille suunnattu viikon tai kahden työjakso, jolloin nuori yksin tai yhdessä tiimin kanssa tutustuu valitsemaansa ammattiin, yritykseen tai toimialaan.

Työaika 

TET-päiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin. Päivän pituus on kuusi tuntia sisältäen ruokailun. TET- päivien toivotaan sijoittuvan ajallisesti noin klo 9.00-15.00. Oppilas voi kuitenkin sopia työnantajan ja koulun kanssa myös normaalista koulupäivästä poikkeavan työajan, mutta hänellä täytyy olla siihen kodin suostumus. Työpäivä saa kestää korkeintaan klo 20.00 asti.

Poissaolot 

Jos oppilas sairastuu TET- päivien aikana, hänellä on velvollisuus ilmoittaa asiasta välittömästi työpaikkansa vastuuhenkilölle ja opolle. Tästä on myös hyvä sopia käytäntö nuoren kanssa, onko se tekstiviesti vai whatsapp-viesti vai soitto, sekä mihin aikaan se tehdään ja kenelle.

Työsuhde 

Oppilas pysyy koulun oppilaana eikä hän ole työsuhteessa siihen työnantajaan, jonka työpaikkaan hän on tutustumassa. Ensisijainen vastuu on siten kunnan. Oppilaat on vakuutettu koulun kautta.

Vastuuhenkilö 

Työpaikalla täytyy olla vastuuhenkilö, joka perehdyttää oppilaan työpaikkaan, sen ohjeisiin ja mahdollisiin vaaratekijöihin sekä muutenkin jakson ajan pitää huolta oppilaasta. Päiväkohtaisia tai työtehtäväkohtaisia vastuuhenkilöitä voi myös olla, mutta niistä on hyvä sopia selkeä systeemi työpaikalla esim. Tettiläisen oma lukujärjestys seinällä tai tehtävälista ja vastuuhenkilöiden nimet + puhelinnumerot.

Palkka 

Tutustumisesta ei makseta oppilaalle palkkaa. Paras palkka on hyvä ohjaus työpaikalla sekä työnantajan antama positiivinen palaute jakson sujumisesta.  Näillä asioilla on nuorelle yleensä suuri merkitys ja ne vahvistavat itsetuntoa, sekä kannustavat hakemaan uusia kokemuksia työelämästä.

Työsuojelu 

Tutustumisjaksolla on noudatettava yleisiä työturvallisuusmääräyksiä. Oppilailla ei saa teettää nuorten työntekijäin suojelusta annettujen lakien eikä asetusten mukaisia vaarallisia tai vahingollisia töitä. Lisätietoa työsuojeluun liittyvistä asioista löytyy osoitteesta www.tyosuojelu.fi/fi/nuortenasetus. Jos oppilaalle työpaikalla sattuu jokin tapaturma, siitä on ilmoitettava kouluun ja tehtävä tapaturmailmoitus.

Terveystarkastukset 

Koulu hoitaa työnantajan toivomat terveystarkastukset. On huomioitava, että ravitsemis- ja elintarvikealan työpaikoissa vaaditaan yleensä salmonellatodistus.

Matkat 

Lähialueen ulkopuolelle suuntautuvia matkoja ei yleisesti korvata. Matkakuluista voi tarkemmin keskustella koulun kanssa.

Ruokailu 

Työnantaja voi tarjota halutessaan lounaan tettiläiselle tai oppilas käy ruokailemassa koululla. Kouluilla saattaa myös olla ateriakorvausmahdollisuus, tätä kannattaa kysyä koululta suoraan. Tettiläiselle kuuluu perusopetuslain mukaan joka koulupäivä ateria.

TET- päiväkirja, TET-raportti tai TET-tehtävät 

Oppilaalle on saatettu antaa TET-viikon tehtäväksi laatia raportti, kirjoittaa päiväkirjaa tai tehdä tehtäviä TET-jaksoon liittyviä tehtäviä. Tähän myös työnantaja voi antaa vinkkejä ja tukea nuorta sisällön osalta.

Työtodistus 

Jakson lopussa työnantaja arvioi oppilaan TET- jakson yleensä erilliseen arviointilomakkeeseen. Oppilas palauttaa tämän todistuksen oppilaanohjaajalle, mutta saa sen myöhemmin omakseen.

Tällä arvioinnilla on erittäin suuri merkitys nuoren elämässä, sillä tämä on usein hänen ensimmäinen työtodistus ja ne palautteet, mitä siihen nuoresta kirjoitetaan tähän lomakkeeseen, jäävät hänen mieleensä usein vuosiksi eteenpäin. Tämä todistus kulkee usein mukana kesätyöhakemuksissa ja on arvokas työkalu nuorelle hänen hakiessaan muita TET-paikkoja tai kesätöitä. Työnantajan onkin hyvä pohtia sisältöä ääneen nuoren kanssa ja antaa esimerkiksi kehitettävät kohteet vaikka suullisesti ja positiiviset asiat kirjallisesti.

Vakuutukset 

Oppilas on vakuutettu tapaturmalain ja opiskelutapahtuman mukaisesti yleensä koulun kautta. Oppilaan aiheuttaessa työpaikalla sääntöjen vastaisella käytöksellä vahinkoa, hän on vahingonkorvausvelvollinen. Vahingonkorvauslaissa ei ole alaikärajaa. Rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on 15 vuotta.

EtäTET, Finanssiala, Finanssialan etäTET, TET-kokemus

Nordean etäTET-päivän kantavana teemana oli vastuullinen tulevaisuus

Suomen historian ensimmäinen koko toimialan kattava etäTET-viikko 19.4.-23.4. päättyi Nordean päivään. Etänä suoritettava työelämään tutustumisjakso eli etäTET kokosi Teamsin välityksellä 200 nuorta ympäri Suomen oppimaan finanssialasta ja sen yrityksistä. Osallistujia oli aina Kittilästä pääkaupunkiseudulle asti, mikä onkin mahdollistanut työelämään tutustumisen myös sellaisille paikkakunnille, jossa on ollut vaikeaa järjestää TET-paikkoja nuorille.

EtäTET, Finanssiala, Finanssialan etäTET, TET-kokemus

Varman päivänä pohdittiin tulevaisuuden työelämää ja työkulttuuria

Historiallinen finanssialan yhteinen etäTET-jakso kokosi huhtikuun lopulla nuoret yhteen finanssialan etäTETiin asuinpaikasta riippumatta aina pääkaupunkiseudulta Lappiin. Mukana oli yläkoululaisia sekä lukion ensimmäisellä opiskelevia ja viikon ohjelma jaettiin viiden eri toimijan kesken. Mukana olivat Finanssiala ry, Danske Bank, Varma, OP ryhmä ja Nordea.

EtäTET, Finanssiala, Finanssialan etäTET, TET-kokemus

OP Ryhmän etäTET-päivänä pohdittiin omia taloudellisia unelmia

Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetty finanssiala toimialan yhteinen etäTET kokosi viikolla 16 nuoret finanssialan TET-harjoitteluun asuinpaikasta riippumatta aina pääkaupunkiseudulta Lappiin. Mukana oli yläkoululaisia ja lukion ensimmäisellä opiskelevia. Viikon ohjelma jaettiin viiden eri toimijan kesken, jotka olivat Finanssiala ry, Danske Bank, Varma, OP Ryhmä ja Nordea.

EtäTET, Finanssiala, Finanssialan etäTET, TET-kokemus

Finanssialalla on monenlaisia töitä monenlaisille osaajille!

Finanssiala tarjosi ensimmäistä kertaa koko toimialan kattavan työelämään tutustumisjakson eli TETin etänä suomalaisille koululaisille ja opiskelijoille 19.4.-23.4. Viikon ohjelma oli jaettu viiden eri toimijan kesken. Mukana olivat Finanssiala ry, Danske Bank, OP ryhmä, Varma ja Nordea. Kukin toimija isännöi nuoria yhden päivän ajan.

Ammattiesittely, EtäTET, Finanssiala, Finanssialan etäTET, TET-kokemus

Rahanpesu herätti kysymyksiä Danske Bankin etäTET-päivässä

Finanssiala tarjosi ensimmäistä kertaa koko toimialan kattavan työelämään tutustumisjakson eli TETin etänä suomalaisille koululaisille ja opiskelijoille 19.4.-23.4. Viikon ohjelma oli jaettu viiden eri toimijan kesken. Mukana olivat Finanssiala ry, Danske Bank, OP ryhmä, Varma ja Nordea. Kukin toimija isännöi nuoria yhden päivän ajan.

EtäTET, Finanssiala, Finanssialan etäTET, TET-kokemus

Historiallinen finanssialan etäTET viikko alkoi tänään!

Finanssiala ry tarjoaa ensimmäistä kertaa koko toimialan kattavan työelämään tutustuisjakson eli TETin etänä suomalaisille koululaisille ja opiskelijoille. Viikon mittaisen etäTETin aikana nuorilla on mahdollisuus tutustua finanssialan erilaisiin työpaikkoihin ja kartuttaa työelämätaitoja. 200 osallistujaa pääsee tutustumaan toimialaan ja sen työpaikkoihin, asuinpaikastaan riippumatta.

Ammattiesittely, EtäTET, Finanssiala, Finanssialan etäTET

OP mukana mahdollistamassa nuorille tärkeitä työelämäkokemuksia!

OP Ryhmä on yksi finanssialan yrityksistä, jotka yhdistävät voimansa viikolla 16 ja tarjoavat sadoille nuorille ympäri Suomea arvokkaita ensimmäisiä työelämäkokemuksia.

EtäTET, Finanssiala, Finanssialan etäTET, TET-kokemus

Nordea mukana Finanssialan yhteisessä etäTETissä!

Nordea haluaa luoda nuorille uskoa parempaan huomiseen näin poikkeusaikoina ja on yksi Finanssialan yrityksistä, joka on mukana valtakunnallisessa etäTET:issä huhtikuussa viikolla 16.


Info

Kunkoululoppuu.fi on Suomen suurin ura- ja koulutusvalintoihin, sekä nuoren elämän tärkeisiin asioihin keskittyvä sivusto. Tarjolla tietoa ja oivalluksia koulutuksesta sekä työelämästä. Puhetta rahasta ja oman talouden hallinnasta.

Kunkoululoppuu.fi-kokonaisuuteen kuuluvat sivuston lisäksi myös nuorisoon liittyviä tutkimuksia sekä abeille suunnattu lehti lukion jälkeisistä vaihtoehdoista.

Sivustoa ylläpitää Talous ja nuoret TAT. Kunkoululoppuu-sivuston lisäksi TATin tuotteita ovat mm. Yrityskylä ja Bisneskurssit.


© 2021 Kun koulu loppuu