Luode-hankeen töihin siitä! -oppaan kansi. Oppaassa TET-tehtäviä eri oppiaineisiin yläkoululaiselle.

TET-jakso on monelle nuorelle ensikosketus työelämään. Jakson tavoitteena on antaa nuorelle mahdollisuus tutustua työn tekemiseen näkemällä, kuulemalla ja kokemalla.

Tältä sivulta löydät TET-tehtäviä eri oppiaineisiin. TÖIHIN SIITÄ! -oppaan tehtävät ohjaavat nuorta perehtymään työpaikkaan ja työn tekemiseen monesta eri näkökulmasta. TET-tehtävät ovat suunnattu 1-2 viikon mittaisille TET-jaksoille, joihin nuori osallistuu.

Tehtävien tarkoitus ei ole korvata työnantajan antamia tehtäviä, vaan olla osa TET-jakson toteutusta ja siten syventää nuoren TET-jaksolla tapahtuvaa oppimista.

 

         Oppaan tehtäviin on kerätty jokaisen teeman alle kolme kysymystä:

        TUTKI: Tutkitaan aiheita eri keinoin. Voit haastatella, varjostaa tai etsiä tietoa muualta.

TOIMI: Kysymysten avulla pääset syventymään työpaikan toimintaan ja työn tekemiseen eri näkökulmista.

OIVALLA: Pohditaan minkälaisia asioita oman elämäsi kannalta liittyy teemaan.

 

Opettajalle

Käytä riittävästi aikaa oppaan tehtävien läpikäymiseen nuorten kanssa. Esittele oppaan teemat ja tehtävät sekä varmista, että nuoret ymmärtävät oppaan tehtävissä  käytetyt termit, kuten ilmapiiri, viestintä tai kestävä kehitys. Myös sähköpostin käyttö on hyvä käydä läpi nuorten kanssa, jotta he voivat lähettää TÖIHIN SIITÄ! –vihkoon kirjaamiaan oivalluksia sähköpostitse. Kerro nuorelle, miksi opasta täytetään. Mitä nuori itse hyötyy oppaan täyttämisestä? Miten oppaan sisältöjä tullaan käsittelemään TET-jakson jälkeen koulussa?

Käy läpi mahdollisuuksia hyödyntää oppaan sisältöä myös koulun aineopettajien kanssa. Nuorten kokemuksia, heränneitä ajatuksia ja uusia tietoja on tärkeä käsitellä myös TET-jakson jälkeen. Miettikää siis yhdessä, miten oppaan teemoja ja tehtäviä voisi hyödyntää esimerkiksi äidinkielen, ympäristöopin tai yhteiskuntaopin tehtävissä.

Oppilaalle

Kehottiko oposi olemaan TET-jaksolla oma-aloitteinen, aktiivinen ja luova? Tämä opas on tehty juuri sinulle. Oppaan sivuilta löydät tehtäviä, jotka auttavat sinua syventymään työpaikkaan, -yhteisöön ja työn tekemiseen. Sovi TET-jakson yleiset pelisäännöt ohjaajasi kanssa sekä miten ja milloin voit hyödyntää oppaan kysymyksiä. Varmista myös työpaikalta saatko valokuvata.

Eri aineiden opettajat huomioivat tehtyjä tehtäviä aineiden arvioinnissa, joten tee parhaasi. Oppaan tehtävät voivat mahdollistaa sinulle oma-aloitteista ja omatoimista työskentelyä etenkin hetkiin, kun työtehtävät uhkaavat työnantajalta loppua.

Tsemppiä TET-jaksollesi!

Työnantajalle

Opas tukee nuoren TET-jaksoa, mutta pääpaino jaksolla on työnantajan osoittamissa tehtävissä.  Voit käyttää oppaan tehtäviä esimerkiksi silloin, kun työpaikalla on hiljaisempaa. Käy läpi oppilaan kanssa yhteiset pelisäännöt oppaan hyödyntämisestä: mitä tehtäviä tehdään, milloin oppilas voi tehdä oppaan tehtäviä ja miten tehtäviä voidaan käydä läpi työpaikalla.

 

Tehtävien täyttäminen

Täytä TET-tehtäviä sähköisesti klikkaamalla auki eri oppiaineen tehtäväsivuja. Saat vastauksesi sähköpostiisi, josta voit lähettää ne edelleen opettajallesi.

Lataa koko TÖIHIN SIITÄ! -opas täältä.
Oppaan englanninkielinen (in English) versio löytyy täältä .