• Saavutte yhtenä tiiminä työpaikalle tekemään innovaatioprojektia 2-4 hengen ryhmässä.
  • InnoTETin voi tehdä joku yläkoulussa tai lukion TET-jaksolla.
  • Olette opetelleet tekemään ryhmässä uudenlaisen innovaatioprosessin jo koulussa. Siinä etsitään ryhmässä jokin kehittämiskohde, ideoidaan ratkaisuehdotuksia ja kokeillaan ainakin yhtä näistä ehdotuksista käytännössä.
  • Työpaikalla sovitaan yhdessä työnantajan kanssa kehityskohde, voitte keksiä sen itse tai työnantajalla voi olla jo sopiva projekti mielessä
  • Esimerkkejä kehityskohteista ovat mm. kaupan joku tietty osasto, yrityksen nettisivut, päiväkodin joku toiminto tai tila
  • Ryhmälle annetaan viikko-ohjelma, jonka mukaan prosessi toteutetaan: tarkkailkaa ja kirjatkaa ylös, mitä kehitystarpeita näette valitsemassanne kehityskohteessa
  • Viikon aikana päädytte yhdessä ratkaisuehdotukseen, jonka esittelette työnantajalle ja mahdollisuuksien mukaan pääsette vielä kokeilemaan sitä käytännössä
  • Prosessin aikana hyödynnetään omia vahvuuksia uuden luomisessa
  • Ajatuksena ei ole pelkästään oppia mitä työpaikalla nyt jo on, vaan pyrkiä luomaan sinne jotain uutta!

Esimerkki innovaatioprosessin toteuttamisesta

Maanantai –Tiistai
Tutustutaan yritykseen ja sen toimintaan, nähdään eri ammatteja

Keskiviikko-torstai
Keksitään kehityskohde, innovaatioprosessin aihe
Ideoidaan eri vaihtoehtoja
Kokeillaan niitä käytännössä ja vastaanotetaan palautetta
Valmistellaan esitys

Perjantai
Prosessin esittely ja jatkotoimenpiteet

Lisätietoja InnoTETistä : Anssi Tuulenmäki, 050-3819772, anssi.tuulenmaki@mindustry.fi