TET-jaksolle voi lähteä myös kaverin kanssa tai isommalla porukalla. 2-4 hengen tiiminä on mahdollista luoda työpaikalle jotakin uutta.

Kun lähdet TET-jaksolle yhdessä opit tärkeitä taitoja: johtajuutta, oma-aloitteisuutta, ryhmätyötaitoja. Yksi tärkeimmistä tulevaisuuden työelämätaidoista on kyky tehdä yhteistyötä.

Yhteistyö on taito tehdä asioida yhdessä siten, että yhteistyö tuottaa todellista lisäarvoa toimintaan. Yhteistyöhön liittyy sosiaaliset taidot, kuten vuorovaikutus. Yhteistyötaitojen avulla voi rakentaa ympärilleen luottamukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa verkostoa. Toisaalta juuri yhteistyötaitojen myötä löyhä ryhmässä työskentely saadaan muuttumaan tavoitteelliseksi tiimityöskentelyksi, jossa eri persoonallisuudet täydentävät luontevasti toisiaan.

Lue lisää tulevaisuuden työelämätaidoista Bisneskurssien sivuilta.