Yksi suurimmista TET:n uudistuksista on Polku omaan elämään –hanke.  Hankkeessa nuoret oppivat tunnistamaan omia vahvuuksiaan Positiivisen CV:n avulla ja sen jälkeen he menevät tiimissä työpaikalle TET 2.0 -mallin mukaan ja työskentelevät siellä innovaatioprosessin parissa. Polku omaan elämään -hankkeessa ovat mukana TATin lisäksi Mindustry Oy, Positiivinen CV ja Aatos Klinikka, ja se on toteutettu Kide-säätiön hallinnoiman Antti ja Tytti Penttilän rahaston tuella.