Tulevaisuuden osaajaksi yhteiskunnallisesti merkittävälle energia-alalle!

| Artikkeli

Energia-ala on monipuolinen, se työllistää Suomessa suoraan noin 15 000 henkilöä ja välillisesti vielä enemmän. Alan palvelut kattavat koko maan, joten myös työtehtäviä on tarjolla maanlaajuisesti – nyt ja tulevaisuudessa.

Esimerkiksi sähkön, lämmön ja kaukokylmän tuotanto, jakelu, myynti ja asennus tarjoavat vaihtelevia tehtäviä, ja alalla työskenteleekin eri koulutusaloilta valmistuneita ammattilaisia ja asiantuntijoita.

Työllistyminen

Energia-ala on vahvasti kiinni tulevaisuudessa. Uusien ilmasto- ja ympäristömyönteisten teknologioiden ja innovaatioiden kehittäminen ovat alan avainsanoja. Kilpailukykyinen palkka, yhteiskunnallisesti merkittävät työtehtävät ja erinomaiset työllisyysnäkymät tarjoavat alasta kiinnostuneille mielenkiintoisia uramahdollisuuksia. Tulevan vuosikymmenen aikana alalta jää eläkkeelle noin 40% nykyisestä henkilöstöstä, joten energia-alan mielenkiintoisiin tehtäviin tarvitaan runsaasti uusia osaajia.

Ammattipilvi_netti_energia

Lisätietoja

Diplomi-insinööriksi valmistunut voi työskennellä energia-alalla esimerkiksi energiayhtiössä ympäristö-, tutkimus- tai tuotantopäällikkönä. Kauppatieteiden maistereille puolestaan on tarvetta esimerkiksi taloushallinnon, markkinoinnin ja henkilöstöhallinnon tehtävissä. Monipuolisuus opinnoissa on kuitenkin tutkinnosta riippumatta tärkeää. Lisäksi kielitaito, projektityötaidot, tietotekninen osaaminen ja kansainvälisyys ovat valttikortteja energia-alalla.

Tampereen Sähkölaitoksella tuetaan kehittymistä

Teksti: Pia Salo
Kuva: Rami Marjamäki

Diplomityöntekijästä palvelupäälliköksi edennyt Marko Lundström arvostaa mahdollisuutta siirtyä tehtävistä toisiin oman kehittymisen mukaan.

Työskentelen Tampereen Sähkölaitoksella, tarkemmin ottaen Tampereen Sähköverkko Oy:ssä, jossa vedän palveluyksikköä. Tässä tehtävässä olen työskennellyt nyt reilut kolme vuotta, ja työnkuvani on muovautunut itseni näköiseksi.

Aito mahdollisuus vaikuttaa ja kehittää toimintaamme lisää työn mielekkyyttä merkittävästi. Tampereen teknillisessä yliopistossa suorittamani opintokokonaisuus on tarjonnut hyvän pohjan, ja työurani eri tehtävissä ovat painottuneet eri asiat.

Konsernin sisällä on hyvät mahdollisuudet siirtyä tehtävissä oman kehittymisen mukaan. Tulin kesätöihin nykyiseen Tampereen Kaukolämpö Oy:öön vuonna 2006 ja sain tätä kautta myös diplomityöpaikan. Opiskelin pääaineena voimalaitostekniikkaa ja sivuaineina teollisuustaloutta ja sähköenergiatekniikkaa. Heti valmistuttuani 2007 aloitin työsuhteessa. Työskentelin eri tehtävissä: aluksi kehitysinsinöörinä ja lopulta myyntipäällikkönä. Sähköverkkoyhtiön puolelle nykyiseen tehtävääni siirryin vuonna 2010.

Antoisinta työssäni on monipuolisuus: jokainen työpäiväni tuo mukanaan jotain uutta. Työaikani jakautuu siten, että noin puolet ajastani vietän erilaisten kehityshankkeiden parissa. Noin kolmannes ajastani kuluu hallinnollisiin tehtäviin ja esimiestyöhön. Lisäksi pyrin olemaan tukena operatiivisessa toiminnassamme.

Yhteydenpito sidosryhmiin on tärkeä osa työtäni. Vastuualueeseeni kuuluvat asiakkuudet, sopimusten hallinta, sähkön mittaustietojen hallinta, taseselvitys ja vähittäismarkkinoiden tiedonvaihto.

Meillä on avoin ja iloinen ilmapiiri. Töissä pitää mielestäni olla myös hauskaa! Pyrin itsekin työssäni lisäämään ajatusta yhdessä tekemisestä. Olemme juuri sopivan kokoinen energiayhtiö, jossa tehtävät pysyvät monipuolisina ja laaja-alaisina. Tämä onkin parhaimpia puoliamme työnantajana.

Tampereen Sähkölaitos on Suomen viidenneksi suurin energia-alan yritys. Vuonna 1888 perustettu monialakonserni tuottaa, myy ja jakelee sähköä, lämpöä ja jäähdytystä asiakkailleen pääasiassa Pirkanmaalla.

Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 314 milj. euroa. Meillä työskentelee noin 400 henkilöä, jotka yhdessä hallitsevat koko energiaketjun tuotannosta myyntiin ja verkonrakennukseen. Rekrytoimme vuosittain useita ammattilaisia vaihteleviin tehtäviin sekä tuemme lahjoitusstipendein muutamaa opinnäytetyötä.

www.tampereensahkolaitos.fi