Nuorten talousosaaminen 2018 -tutkimus

Nuorten talousosaaminen 2018 -tutkimus avaa nuorten ajatuksia talousasioista. Raportissa käsitellään tyttöjen ja poikien välisiä eroja taloudenhallinnassa sekä koulun roolia taloustaitojen antajana.

Nuorten talousosaaminen -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin web-kyselynä syys-lokakuussa 2018. Tutkimukseen vastasi yhteensä 648 nuorta yläkouluista, lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista. Tutkimuksen toteutti Talous ja nuoret TATin toimeksiannosta T-Media Oy.

 

Nuorten tulevaisuusraportti

Vuosittain toteutettava Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti tutkii yläkoululaisten, lukiolaisten ja nyt myös toisen asteen ammattiin opiskelevien ala- ja koulutusvalintoihin liittyviä tulevaisuudensuunnitelmia. Vuonna 2018 tutkimukseen vastasi ennätykselliset yli 11 000 nuorta.

Julkaisemme tiivistelmän tutkimuksen päätuloksista yhteiskunnallisen keskustelun työvälineeksi. Tarkemmat tutkimustulokset sekä analyysit mm. toimialojen ja oppilaitosten vetovoimasta ovat saatavilla ja raportoitavissa tilaajakohtaisesti.

Tiedote 16.5.2018: Amiksilla selvät suunnitelmat valmistumisen jälkeen, lukiolaiset hukassa valintojensa kanssa

Tutkimustiivistelmät:

Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2018

Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2017

Kun koulu loppuu -tutkimus 2016

Kun koulu loppuu -tutkimus 2015

Kun koulu loppuu -tutkimuksen on toteuttanut Talous ja nuoret TATin toimeksiannosta T-Media Oy. Tutustu muihin tutkimuksiimme TATin materiaalipankissa.

Lisätietoa:

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen
Johtaja, Talous ja nuoret TAT
liisa.tenhunen-ruotsalainen@tat.fi
p. 040 545 2198

Reeta Sutinen
Tutkimuspäällikkö, T-media Oy
reeta.sutinen@t-media.fi
p. 040 511 9936

Tilaajakohtaiset tutkimusraportit toimialoille, yliopistoille ja korkeakouluille:

Vesa Vilenius
Vastaava tuottaja, T-media Oy
vesa.vilenius@t-media.fi
p. 050 560 8488