Työkykyasiantuntijana eläkeyhtiössä – millaista työtä se on?

| Ammattiesittely, Blogi, Finanssiala

Kun omana ammatillisena intohimona on työelämän ja johtamisen kehittäminen, en enää osaa kuvitella parempaa paikkaa itselleni kuin työkykypäällikön tehtävä työeläkeyhtiössä. Aloittaessani reilut kaksi vuotta sitten tässä työssä Ilmarisessa, minulla oli hyvin realistinen käsitys työnkuvasta ja siitä, kuinka oma osaamiseni siihen sopisi. En silti osannut aavistaakaan, että edessä olisi unelmaduunivuodet.

Ilmarisen tehtävänä on varmistaa, että sen asiakkaat saavat työstään ansaitsemansa eläkkeen. Autamme asiakasyrityksiämme myös työkykyriskin hallinnassa. Tähän tehtävään tarvitaan muun muassa meitä työkykyasiantuntijoita.

Asiantuntemusta ja sparrausta

Työkykyjohtamisen ja henkilöstöjohtamisen alue on valtavan laaja. Puheenaiheet voivat liikkua esimerkiksi sairauspoissaolomääristä siihen, miten esimiesten osaamista suorituksen johtamisessa voitaisiin vahvistaa. Tai työterveyshuoltoyhteistyöstä työyhteisön pelisääntöihin ja prosessien sujuvuuteen.

Alle sadan hengen yrityksissä henkilöstöasioista on usein vastuussa esimerkiksi talouspäällikkö oman toimensa ohessa. Ymmärrettävästi hänellä ei välttämättä ole koulutustaustaa tai työkokemusta, joista ammentaa juuri näihin aiheisiin. Suuremmissa asiakasyrityksissä on vähintään oma hr-päällikkö tai -johtaja ja mahdollisesti muitakin työkykyyn ja henkilöstöön keskittyviä ammattilaisia. Sekä pienemmissä että suuremmissa organisaatioissa olemme vahvasti asiantuntijoina ja sparraajina tuomassa esimerkiksi uusinta tutkimustietoa tai työkykyjohtamisen hyviä käytäntöjä päätösten ja tekemisen tueksi.

Suunnitelmallisuus on kaiken a ja o. Kaikkea yhteistä tekemistä seurataan ja mittaroidaan tarkasti, koska ykkösprioriteettina on vaikuttavuus: miten vahvistamme työkykyä. Kyseessä on siis kaikkien asiakkaiden kohdalla mitä suurimmissa määrin kumppanuus, yhteiseen päämäärään suuntaaminen.

Tärkeä osa palapeliä

Työpäiväni ovat kliseisesti mutta totuudenmukaisesti hyvin vaihtelevia. Kahta samanlaista päivää ei tosiaankaan ole. Toki päiviin kuuluu talon sisäisiä palavereja, kirjauksia CRM-järjestelmään ja muuta byrokratiaksi nimitettävää, mutta suurimman osan työajastani saan, ja minun kuuluukin, käyttää asiakastyöhön.

Missionamme on, että ihmiset jatkaisivat työelämässä mahdollisimman pitkään ja voisivat mahdollisimman hyvin koko työuran ajan. Tämä ohjaa käytännön tekemistämme.

Yhtäältä konsultoin ja sparraan yritysten johtoa tai hr-vastaavia. Suunnittelemme esimerkiksi yhdessä tulevia työkykyjohtamisen toimenpiteitä. Tai pohdimme henkilöstökyselyn tulosten jatkohyödyntämisen polkuja työkyvyn ja henkilöstötuottavuuden varmistamiseksi.

Toisaalta valmennan yritysten esimiehiä laajalla skaalalla työkykyasioissa: teemoina ovat esimerkiksi varhaisen välittämisen malli, esimiehen perustehtävä ja rooli tai työn hallinta ja itsensä johtaminen.

Oman työmme lisäksi meillä on monia työkaluja edesauttamassa asiakkaiden arkea: esimerkiksi valtakunnalliset Parempaa työelämää -valmennukset eri teemoista tai Johtamisen mestari -verkkokurssit esimiestyön vahvistamiseen.

Tässä roolissa näen organisaatioiden arkea monella tasolla ja pääsen osallistumaan työn ja työkyvyn kehittämiseen konkreettisesti. Työni on erittäin merkityksellistä. Koen, että olemalla yksi palapelin osa paremman työelämän rakentamisessa teen aidosti vaikuttavaa työtä asiakkaidemme ja koko yhteiskunnan eduksi.

Pia Eskola

työkykypäällikkö, Ilmarinen