1. Työaika
TET-päiviä ovat arkipäivät maanantaista perjantaihin. Päivän pituus on kuusi tuntia sisältäen ruokailun. TET- päivien toivotaan sijoittuvan ajallisesti noin klo 9.00-15.00. Oppilas voi kuitenkin sopia työnantajan ja koulun kanssa myös normaalista koulupäivästä poikkeavan työajan, mutta hänellä täytyy olla siihen kodin suostumus. Työpäivä saa kestää korkeintaan klo 20.00 asti. 

2. Poissaolot
Jos oppilas sairastuu TET- päivien aikana, hänellä on velvollisuus ilmoittaa asiasta välittömästi työpaikkansa vastuuhenkilölle ja opolle. Tästä on myös hyvä sopia käytäntö nuoren kanssa, onko se tekstiviesti vai whatsapp-viesti vai soitto, sekä mihin aikaan se tehdään ja kenelle.

3. Työsuhde
Oppilas pysyy koulun oppilaana eikä hän ole työsuhteessa siihen työnantajaan, jonka työpaikkaan hän on tutustumassa. Ensisijainen vastuu on siten kunnan. Oppilaat on vakuutettu koulun kautta.

4. Vastuuhenkilö
Työpaikalla täytyy olla vastuuhenkilö, joka perehdyttää oppilaan työpaikkaan, sen ohjeisiin ja mahdollisiin vaaratekijöihin sekä muutenkin jakson ajan pitää huolta oppilaasta. Päiväkohtaisia tai työtehtäväkohtaisia vastuuhenkilöitä voi myös olla, mutta niistä on hyvä sopia selkeä systeemi työpaikalla esim. Tettiläisen oma lukujärjestys seinällä tai tehtävälista ja vastuuhenkilöiden nimet + puhelinnumerot.

5. Palkka
Tutustumisesta ei makseta oppilaalle palkkaa. Paras palkka on hyvä ohjaus työpaikalla sekä työnantajan antama positiivinen palaute jakson sujumisesta.  Näillä asioilla on nuorelle yleensä suuri merkitys ja ne vahvistavat itsetuntoa, sekä kannustavat hakemaan uusia kokemuksia työelämästä.

6. Työsuojelu
Tutustumisjaksolla on noudatettava yleisiä työturvallisuusmääräyksiä. Oppilailla ei saa teettää nuorten työntekijäin suojelusta annettujen lakien eikä asetusten mukaisia vaarallisia tai vahingollisia töitä. Lisätietoa työsuojeluun liittyvistä asioista löytyy osoitteesta www.tyosuojelu.fi/fi/nuortenasetus.
Jos oppilaalle työpaikalla sattuu jokin tapaturma, siitä on ilmoitettava kouluun ja tehtävä tapaturmailmoitus.

7. Terveystarkastukset
Koulu hoitaa työnantajan toivomat terveystarkastukset. On huomioitava, että ravitsemis- ja elintarvikealan työpaikoissa vaaditaan yleensä salmonellatodistus.

8. Matkat
Lähialueen ulkopuolelle suuntautuvia matkoja ei yleisesti korvata. Matkakuluista voi tarkemmin keskustella koulun kanssa. 

9. Ruokailu
Työnantaja voi tarjota halutessaan lounaan tettiläiselle tai oppilas käy ruokailemassa koululla. Kouluilla saattaa myös olla ateriakorvausmahdollisuus, tätä kannattaa kysyä koululta suoraan. Tettiläiselle kuuluu perusopetuslain mukaan joka koulupäivä ateria.  

10. TET- päiväkirja tai TET-raportti
Oppilaalle on saatettu antaa TET-viikon tehtäväksi laatia raportti tai kirjoittaa päiväkirjaa. Tähän myös työnantaja voi antaa vinkkejä ja tukea nuorta sisällön osalta.  

11. Työtodistus
Jakson lopussa työnantaja arvioi oppilaan TET- jakson yleensä erilliseen arviointilomakkeeseen. Oppilas palauttaa tämän todistuksen oppilaanohjaajalle, mutta saa sen myöhemmin omakseen. Tällä arvioinnilla on erittäin suuri merkitys nuoren elämässä, sillä tämä on usein hänen ensimmäinen työtodistus ja ne palautteet, jotka nuoresta kirjoitetaan, jäävät mieleen usein vuosiksi eteenpäin. Tämä todistus kulkee usein mukana kesätyöhakemuksissa ja on arvokas työkalu nuorelle hänen hakiessaan muita TET-paikkoja tai kesätöitä. Työnantajan onkin hyvä pohtia sisältöä ääneen nuoren kanssa ja antaa esimerkiksi kehitettävät kohteet vaikka suullisesti ja positiiviset asiat kirjallisesti. 

12. Vakuutukset
Oppilas on vakuutettu tapaturmalain ja opiskelutapahtuman mukaisesti yleensä koulun kautta. Oppilaan aiheuttaessa työpaikalla sääntöjen vastaisella käytöksellä vahinkoa, hän on vahingonkorvausvelvollinen. Vahingonkorvauslaissa ei ole alaikärajaa. Rikosoikeudellisen vastuun ikäraja on 15 vuotta.