Uuden ajan uudet alat

| Ammattiesittely, Artikkeli, Opiskelijaesittely

Teollisuuden ja asiakaspalvelun työpaikat vähenevät, samalla uusia syntyy tilalle. Mutta millaisia osaajia tarvitsemme tulevaisuudessa? Uusien ammattien syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi teknologian, tekoälyn ja automatisaation kehitys, väestön ikääntyminen ja ilmastonmuutos. Työpaikkoja tulee syntymään esimerkiksi ekologisen ruoantuotannon, vastuullisen muodin ja digitaalisten palveluiden ympärille.

Eettisiä digipalveluita rakentamaan

Digibisnes kasvaa tulevaisuudessa, mutta eettiset kysymykset jäävät usein tärkeämpänä pidettyjen kaupallisten tavoitteiden varjoon. Suunnittelussa on yhä tärkeämpää huomioida organisaatioiden vastuu palvelun käyttäjille, yhteiskunnalle sekä ympäristölle.

– Hyvä suunnittelu johtaa parempaan maailmaan, sanoo Lauri Lukka, joka on erikoistunut käyttäjälähtöiseen palvelumuotoiluun. Hän toimii asiantuntijana uusia palveluita suunnittelevassa yrityksessä Solitassa, missä keskeisintä on kehittää palveluita, joista hyötyvät käyttäjän ja liiketalouden lisäksi myös yhteiskunta.

– Tämä tuo työskentelyyn eettisen näkökulman, mikä on mielestäni ehdottoman tärkeää. Pyrin olemaan sillanrakentajana ihmistieteiden ja teknologian välillä.

Hyvä suunnittelu johtaa parempaan maailmaan. Lukka uskoo, että palvelumuotoilu tulee tarvitsemaan ihmisiä, jotka toimivat käyttäjien ja uusien teknologioiden välisinä tulkkeina.

Ihmislähtöisen suunnittelun ytimessä on ihmistieteiden, teknologian ja suunnittelun yhdistelmä. Kiinnostava alakombinaatio onkin hyvä lähtökohta eettiseen palvelumuotoiluun pyrkivälle.

– Ensin opiskelin psykologiksi, mutta myöhemmin kiinnostuin käyttäjälähtöisestä suunnittelusta. Lähdin opiskelemaan Aalto-yliopistoon uuden median maisteritutkintoa ja sieltä pelialaa. Siinä sivussa opiskelin yrittäjyyttä ja informaatioteknologiaa, avaa Lukka omaa taustaansa.

Käyttäytymis-, yhteiskunta- ja humanistiset tieteet antavat hyvän pohjan eettisten näkökulmien tarkasteluun. Sopivia taitoja voi saada yhtä lailla psykologian opinnoista kuin sosiologiasta ja pedagogiasta. Erilaiset muotoilun alat, kuten palvelumuotoilu ja digitaalinen muotoilu sisältävät paljon suunnittelua. Ohjelmistotieteen tai tietojenkäsittelytieteen opinnot puolestaan antavat ymmärrystä teknologiasta.

– Suunnittelussa on tärkeää luoda uutta ja nähdä maailma kokonaisvaltaisesti. Tästä johtuen laadukkaaseen suunnittelutyöhön on monia polkuja, Lukka arvioi.

Pystysuoraa ruokaa kasvattamaan

Bioteknologia on koko ajan kasvava ala, joka painottuu laajalti terveydenhuollosta maatalouden ja ympäristönsuojelun ammattialueille. Alan osaajia tarvitaan jatkossa yhä enemmän kehittämään teknologioita, jotka edistävät ympäristön ja yhteiskuntien hyvinvointia.

Biokemistit ovat jo luoneet esimerkiksi uusia keinoja valmistaa ruokaa ekologisesti ja ilmakehää kuormittamatta. Tulevaisuudessa kasviksia voikin yhä enemmän viljellä vaikka omassa keittiössä.

Led-teknologiaa hyödyntävässä aeroponisessa yksikössä ruoka-ainekset kasvavat pystysuoraan vuoden ympäri. Sen sijaan, että perunat kasvaisivat mullassa, juuret roikkuvatkin ilmassa niin, että kasvattaja kontrolloi veden ja ravinteiden määrää.

Bioteknologia mahdollistaa kasvisten lisäksi myös proteiinin tuotannon. Bioreaktori on sammion kaltainen laite, jonka sisällä soluista muodostuu ravinnepitoista proteiinijauhetta, ilman haitallisia päästöjä. Suomalaiset bioteknologit ennustavat bioreaktorin olevan yksi keskeisimmistä tulevaisuuden keinoista tuottaa ravinnerikasta ruokaa ympäristöystävällisesti.

Mahdollisuuksia ja kehitettävää alalla on vielä paljon. Koulutusmahdollisuudet bioteknologian alalle ovat Suomessa hyvät ja sopivia bio- ja elintarviketekniikan tutkintoja voi opiskella sekä yliopisto- että amk-tasolla.

Muovijätettä hyödyntämään

Monet yllättyvät kuullessaan pikamuodin saastuttavan enemmän kuin koko lento- ja laivaliikenne maailmanlaajuisesti. Samalla kun tiedostavien kuluttajien määrä lisääntyy, ja kysyntä ekologisesti tuotetuille vaatteille kasvaa, tullaan tarvitsemaan kestävän kehityksen muoti- ja tekstiilisuunnittelijoita.

– Vaateteollisuuden täytyy muuttua ekologisempaan ja eettisempään suuntaan, sanoo Salla Valkonen, uimapukumerkki Halla Hallan suunnittelija.

Brändin tekstiilit valmistetaan kierrätysmateriaaleista, jotka kestävät kovaakin käyttöä.

– Kaikki käyttämämme materiaalit löytyvät rannikoilta ympäri maailmaa. Vapaaehtoiset sukeltajat keräävät merestä muoviroskaa, kuten kalaverkkoja, muovipulloja ja jopa renkaita, putsaamisen jälkeen muovi silputaan jauheeksi ja siitä valmistetaan lankaa, jolla kudotaan kangasta. Luonnolle haitalliset valmistusvaiheet jäävät tällöin tekemättä.

Valkonen sanoo toivovansa, että kaikki vaateteollisuus siirtyisi jo olemassa olevien materiaalien kierrätykseen.

– Olisi hienoa, että enemmän yrityksiä ja yksilöitä keskittyisi ekologiseen muotiin, hän toteaa.

Materiaalien uusiokäyttö ja kestävä kehitys ovat tärkeässä osassa suomalaisissa muoti- ja tekstiilialan koulutuksissa.

– Valmistuin Kymenlaakson ammattikorkeasta vaatesuunnittelijaksi. Kävin opintojen aikana vaihdossa Australiassa ja tein työharjoittelun Indonesiassa. Matkat avarsivat maailmankuvaa ja tajusin tällöin muoviroskan ongelman laajuuden. Sitä kautta löysin ammattihaaveeni perustaa oma yritys ja saada muutosta aikaan maailmassa.

 

Teksti: Leila Välimaa 

Editointi: Ilari Äijälä