Amiksilla selvät suunnitelmat valmistumisen jälkeen, lukiolaiset hukassa valintojensa kanssa

|

Ammattiin opiskelevilla nuorilla on selkeät tulevaisuuden suunnitelmat valmistumisensa jälkeen. 90 prosenttia aikoo hakea töitä ja 48 prosenttia suunnittelee hakevansa jatko-opiskelemaan ammattikorkeakouluun. Lukiolaisten valinnanvaikeus ja stressi näkyy valintojen jakautumisena useamman vaihtoehdon kesken. Tulokset selviävät Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2018 -tutkimuksesta.

Moni koulutus- ja uravalintojen edessä kamppaileva peruskoululainen valitsee toisen asteen koulupolukseen lukion, jotta ammatinvalintaa voi siirtää kolmella vuodella eteenpäin. Vielä abiturienttivuoden keväälläkään 25 prosenttia lukiolaisista ei ole päättänyt, mihin suunnata valkolakin jälkeen. Välivuoden suosio on lukiolaisten keskuudessa mittaushistorian korkein: jopa 30 prosenttia vastaajista aikoo pitää lukio-opintojen jälkeen välivuoden.

− Lukio on paikka, jonne suurin osa hakeutuu, kun ei tiedä tai osaa päättää, mitä tulevaisuudessa haluaisi tehdä. Valitettavasti neljännes jää lukion aikanakin ilman vastausta, eikä tiedä mihin suuntaa. Nämä opiskelijat tarvitsisivat erityistä tukea ja ohjausta jo lukioaikana ja myös sen jälkeen. Muuten he ovat niitä, jotka löytyvät alle 30-vuotiaiden syrjäytymisvaarassa olevien nuorten listoilta, pohtii tutkimustuloksia johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen Taloudellinen tiedotustoimisto TATista.

Lukiolaiset stressaavat tulevaisuuttaan, koulumenestystään ja valintojaan enemmän kuin yläkouluikäiset tai ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat nuoret.

Mistä korkeakoulut saavat jatkossa opiskelijansa?

Vielä yläkoulussa nuori näkee ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhtä potentiaalisina koulutuspolkuina. Lukiossa mielipiteet eroavat selkeästi: Yliopiston suosio jatko-opiskelupaikkana jatkaa kasvuaan samalla kun ammattikorkeakoulujen suosio laskee. Sen sijaan lähes puolet ammattiin opiskelevista suunnittelee ammattikorkeakouluun hakemista valmistumisensa jälkeen.

− Nuoret ovat tietoisia siitä, että lukio ei ole ainoa reitti korkeakouluopintoihin. Ammatillista tutkintoa suorittavat arvostavat koulutusta ja ovat opinnoissaan kunnianhimoisia: suuri osa haluaa korkeakoulututkinnon. Ammatilliset opiskelijat ovat ammattikorkeakouluille tulevaisuudessa yhä merkittävämpi joukko, kommentoi tutkimuksen toteuttaneen T-Media Oy:n tutkimuspäällikkö Reeta Sutinen.

Lukiolaisten kiinnostus ammattikorkeakouluopintoja kohtaan on laskenut vuosi vuodelta.

Sekä peruskoulun että toisen asteen opiskelijat kaipaavat lisää ohjausta kouluun, erityisesti uravalintoihin liittyen. Lisäksi ammattiin opiskelevat toivovat peruskoululaisia ja lukiolaisia selkeästi enemmän ohjausta myös jatko-opintoihin. He saavat koulutusvalintoihin liittyvää ohjausta muita nuoria vähemmän myös vanhemmiltaan.

Ammatillisten opiskelijoiden kiinnostus ammattikorkeakouluja kohtaan on hyvässä linjassa vasta julkaistujen ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintauudistusten kanssa.

 

Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2018 -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin helmi-maaliskuussa 2018 suomalaisissa yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Tutkimukseen vastasi yhteensä 11 335 nuorta. Ammattiin opiskelevat nuoret olivat tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana tutkittavana kohderyhmänä. Tutkimuksen toteutti Taloudellinen tiedotustoimisto TATin toimeksiannosta T-Media Oy.

Katso tutkimuksen tiivistelmä ja tutustu myös edellisvuosien tuloksiin:  kunkoululoppuu.fi/tutkimus