Digitaalisuus esillä opettajankouluttajien OK!Akatemiassa

|

– Opettajankouluttajille ja opettajankoulutuslaitosten johdolle suunnatut yhteiset foorumit ovat olemattomat, joten OK!Akatemia on tärkeä yhteinen kohtaamispaikka, iloitsee Helsingin yliopiston professori Maija Aksela.

Aksela oli yksi 22:sta OK!Akatemian, elinkeinoelämän ja opettajankoulutuksen yhteisen tilaisuuden, osallistujasta. Tänä vuonna tilaisuuden teemana oli Digitaalisuus tulee, oletko valmis? Digitalisaatio on merkittävä tulevaisuuden kehityshaaste arjessa, työelämässä ja koulutuksessa. Inspiraatiota ja ideoita haettiin Viron maaperältä, jossa sähköistä e-kansalaisuutta on voinut anoa vajaan vuoden ajan.

Seminaarijoukko kuuli tiukan kahden päivän ohjelman aikana ajankohtaiskatsauksen niin Suomen kuin Vironkin taloudellisesta tilanteesta, mutta ennen kaikkea keskusteltiin Viron opettajankoulutuksesta ja opetuksen digitalisoimisesta. Vierailukohteita olivat Tallinnan teknillisen yliopiston yhteydessä toimiva innovaatio ja liike-elämäkeskus Mektory sekä Suomen suurlähetystö.

Yritysyhteistyötä ja tukea nuorten liikeideoille

Innovaatiokeskus Mektoryn tavoitteena on yhdistää opiskelijoita, tutkijoita ja yrityksiä ratkaisemaan erilaisia tuotekehitysongelmia. 90-luvulla tuhoamisuhan alla ollut rakennus on muutettu yritysrahoituksen avulla innovatiiviseksi työskentely-ympäristöksi, joka tarjoaa opiskelijoille maksutta tiloja ja laitteita käyttöön sekä yrityksille mahdollisuuden löytää alan osaajia.

Keskuksen toiminta-ajatuksena on edistää tekniikan alan vetovoimaa ja auttaa nuoria toimimaan siellä. Yritysyhteistyöllä opiskelijoille tarjotaan käytäntöä ja kontakteja teoreettisten opintojen rinnalle. Nuorten start-upeille tarjotaan vuodeksi ilmaisia toimitiloja ja kannustusta liiketoiminnan liikkeellelähtöön. Lapsiryhmille järjestetään leikkimielisiä työpajoja, joilla heitä innostetaan tekniikan pariin.

Digihankkeita ja taitotasoja Viron opettajankoulutuksessa

Viron opettajankoulutukseen ja opetusteknologian käyttöön tutustuttiin Tallinnan yliopiston opetusteknologiaosaston johtavan tutkijan Mart Laanperen johdolla. Virossa opetusteknologian ”maahantuojana” toiminut Laanpere työskentelee noin 20 hengen tiimissä Tallinnan yliopistolla, jonka toimintaa rahoitetaan  projektiluontoisesti.

Virossa opettajat koulutetaan Suomen tavoin yliopistoissa maistereiksi. Palkka on OECD-maiden pienimpiä, noin 1000 euroa kuukaudessa, mikä on Viron keskipalkan tasolla. Opettajan ammatti ei ole houkutteleva, ja niin kuin Viron koko väestökin, opettajakunta vähenee ja vanhenee. Maisteritutkintojen rinnalle onkin perustettu Laanperen mukaan onnistuneita ja tasokkaista Teach First -ohjelmia, joilla on mahdollista opiskella opettajaksi intensiivisessä kuuden kuukauden ajassa.

Virossa opettajille ja opettajaksi opiskeleville on asetettu vaatimuksia digitaaliselle osaamiselle. Nykyisin käytetään International Society for Technology in Education (ISTE) -suosituksia vanhojen toimisto-ohjelmataitoja mittaavien tietokoneajokorttien sijaan. Opettajien tulee käydä viiden vuoden perioidessa yhteensä 160 tuntia täydennyskoulutusta, josta puolet liittyy teemaan ”Tulevaisuuden opettaja” ja sitä kautta sisältää paljon digitaalisia kokonaisuuksia.

Opettajankoulutuksessa vain harva opiskelija, noin 20 % aloittavista, läpäisee opintojen alussa olevan digitaalisia taitoja mittaavan näyttökokeen. Suurin osa käy pakollisen ”Working with computer” -kurssin ja lisäksi valinnaisen ”Introduction to educational technology” -projektikurssin. Valittavissa on myös ainekohtaisia opetusteknologian käyttöön liittyviä kursseja.

Suurimmassa osassa kouluista on ATK-luokka, jossa on noin 20 tietokonetta. Konekanta on iältään vaihtelevaa, jopa saman koulun sisällä, ja vain harvassa oppilaitoksessa on käytössä tabletteja. Kuitenkin noin 86 % oppilaista tiedetään omistavan kannetavan tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen, joten Suomen tavoin oman laitteen hyödyntämiseen opetuksessa ollaan siirtymässä pikku hiljaa. Myös oppimateriaalien sähköistämiseen on Virossa panostettu kuluvana vuonna.

Yhteistyö opettajankoulutuksen ja TATin välillä alkoi vuonna 2008 yhteisseminaarilla Tampereella ja nyt OK!Akatemia järjestettiin jo kahdeksatta kertaa. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta opettajakoulutuksen ja työelämän välille toisilta oppien ja kumppanuuksia luoden.