Nollapäästöpäivänä katseet kestäviin kulutusvalintoihin

|

Ilmastonmuutos on yksi yhteiskuntamme merkittävimmistä ratkaisuja kaipaavista ongelmista. Ratkaisun ja päästöjen vähentämisen keskiössä ovat kuluttajien tekemät valinnat. Kansainvälisen nollapäästöpäivän (21.9.) tavoitteena on antaa maapallolle vapaapäivä fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja kiinnittää huomiota haitallisiin päästöihin.

Nollapäästöpäivä on Kanadasta vuonna 2008 alkunsa saanut kansainvälinen teemapäivä. Nollapäästöpäivänä kannustetaan kuluttajia pohtimaan omien kulutusvalintojensa ilmastovaikutuksia sekä tekemään kestävämpiä kulutusvalintoja.

Juuri tavallisten ihmisten tekemillä kulutusvalinnoilla on suuri merkitys päästöjen vähentämisessä. Suomen ympäristökeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan 68 % Suomen hiilijalanjäljestä syntyy kotitalouksissa.

Suomalaisten arjessa päästöjä syntyy eniten asumisesta (35 %), kulutustuotteiden ja -palveluiden kautta (26 %), liikenteestä (21 %) sekä ruuasta (17 %). Ilmastoystävällisiä kulutuspäätöksiä ovat esimeriksi kävellen, pyörällä, julkisilla tai kimppakyydillä tehdyt koulu- ja työmatkat sekä lounaslautaselle valittu kasvis- ja lähiruoka. Kotona on hyvä muistaa sammuttaa turhat valot sekä alentaa korkeaa huonelämpötilaa. Vastuullista kuluttamista on myös vanhojen vaatteiden korjaaminen, kierrättäminen ja lopulta lajitteleminen vaatejätteeksi.

Vastuullisuudella ilmastonmuutosta vastaan

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimintaan, jolla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen. Tällä hetkellä vain viisi maata (Costa Rica, Etiopia, Marokko, Bhutan, Gambia) etenee sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

─ Päästöt eivät laske globaalisti niin nopeasti kuin Pariisin ilmastosopimus edellyttäisi. Valtioiden toimien ollessa hitaita on kaupungeilla, yrityksillä, kansalaisjärjestöillä ja myös kansalaisilla keskeinen rooli siinä, pystytäänkö päästöjä vähentämään riittävän nopeasti, muistuttaa Climate Leadership Councilin toiminnanjohtaja Jouni Keronen.

Suomalaiset kuitenkin kuluttavat maailman luonnonvaroja keskimääräistä nopeammin. Vuonna 2017 Suomessa vietettiin ylikulutuspäivää jo 3. huhtikuutta. Reilussa kolmessa kuukaudessa suomalaiset kuluttivat loppuun osansa maapallon tänä vuonna tuottamista uusiutuvista luonnonvaroista.

Kansainvälisesti suurimmat syyt ylikulutukseen ovat energian- ja ruokatuotannossa sekä liikenteen tuottamissa päästöissä. 80% maailman energiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, jotka eivät uusiudu tai eheytyvät hyvin hitaasti. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyy ilmakehään haitallisia päästöjä, kuten hiilidioksidia, rikkidioksidia, typen oksideja ja hiukkaspäästöjä. Esimerkiksi hiilidioksidi on merkittävä kasvihuonekaasu, joka voimistaa luonnollista kasvihuoneilmiötä ja lämmittää samalla ilmastoa.

Koulut mukaan edistämään ilmastomyönteisiä kulutusvalintoja

21. syyskuuta vietettävä Nollapäästöpäivä kannattaa huomioida myös kouluissa. Viikon 38 aikana voi kiinnittää oppilaiden kanssa huomiota esimerkiksi asumisen energiatehokkuuteen, ilmastomyönteiseen ruokaan, puhtaaseen liikenteeseen, ilmastomyönteisiin hankintoihin sekä jätteiden kierrättämiseen.

Opetushallitus ja Taloudellinen tiedotustoimisto TAT tarjoavat sivuillaan opetusta tukevia materiaaleja ja ideoita Nollapäästöpäivän viettämiseen. Myös esimerkiksi koulun ruokala voi osallistua päivään tarjoamalla kasvisruokaa tai muutoin vähäpäästöisen aterian. Materiaalipaketti sisältää tätä tukemaan ruokalan seinälle tulostettavat julisteet ilmastoystävällisistä ruokavalinnoista ja ruuan päästövaikutuksista.

Osallistu Nollapäästöpäivään luokkasi, koulusi, työpaikkasi ja ystäviesi kanssa! Jaa vastuulliset valintasi ja vinkit ilmastoystävälliseen kuluttamiseen sosiaalisessa mediassa hashtagilla #nollapäästöpäivä tai #zeroemissionsday.

Lisätietoa ja vinkkejä vastuullisiin valintoihin

Sitran 100 fiksua arjen tekoa
Laske oma hiilijalanjälkesi Suomen ympäristökeskuksen Ilmastodieetti-laskurilla
Tutustu kouluille rakennettuun materiaalipakettiin

 

Kuva: 123rf.com


Kirjoittaja: Auri Kohola