Oiva työkalu yrittäjyyskasvatukseen: Yrittäjyyslinjaukset koulutukseen -julkistettu

|

Työtehtävät nyt ja tulevaisuudessa vaativat yhä enemmän yrittäjämäistä osaamista. Yrittäjyys on myös yhä useamman tulevaisuuden työmuoto.

Viime vuonna käyttöönotetut perusopetuksen opetussuunnitelmat on päivitetty vastaamaan 2020-luvun osaamistarpeita. Opetussuunnitelmat ovat koulun ohjaamisen keskeinen dokumentti. Tästä huolimatta tarvitaan ohjaavia dokumentteja, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön juuri julkaisemat Yrittäjyyslinjaukset koulutukseen.

Yrittäjyyslinjaukset koulutukseen on järjestyksessään kolmas opetus- ja kulttuuriministeriön tuottama yrittäjyyskasvatuksen dokumentti, jonka tavoitteena on kehittää opetusta vastaamaan työelämän osaamistarpeita. Ministeriö on päivittänyt linjaukset yhteistyössä toimijoiden kanssa ja dokumentti on saanut uuden innovatiivisen sähköisen toteutuksen. Tärkein eli linjausten sisältö ansaitsee isoimmat kiitokset.

Yrittäjyyslinjaukset nostavat yrittäjämäisen pedagogiikan ja johtamisen tarkastelun keskiöön. Linjaukset syventävät yrittäjyyskasvatusta konkreettisin esimerkein päiväkodista korkea-asteelle. Sähköisyys mahdollistaa esimerkkien ketterän päivittämisen ja näin ajassa elämisen.

Aikaisempiin yrittäjyyskasvatusta käsitteleviin dokumenteihin verrattuna, nyt myös ministeriö mainitsee yritykset-sanan yrittäjyyskasvatuksesta puhuttaessa. Tämä on iso asia, sillä nimenomaan sanoilla ohjataan, suunnataan ja kehitetään toimintaa.

Seuraava vaihe on linjausten levittäminen ja juurruttaminen kouluihin. Tästä vaiheesta ottavat vastuuta ministeriö ja Opetushallitus.

Tutustu: Yrittäjyyslinjaukset koulutukseen