Opetuksen hyviä käytänteitä: Osallistavaa oppimista mobiililaitteilla

|

Mobiilioppiminen on rantautunut kouluihin muun muassa langattomien verkkojen sekä lasten ja nuorten omien laitteiden lisääntymisen myötä. Mobiilioppimisella tarkoitetaan oppimisen riippumattomuutta ajasta ja paikasta: oppimisen ei tarvitse tapahtua opettajan johdolla luokkahuoneessa klo 9–14 välisenä aikana. Oppimisessa ei ole tärkeää niinkään käytetty väline, vaan oppimisen kohde.

Esimerkiksi erilaisia mobiilipohjaisia karttasovelluksia ja paikkatietoa hyödyntämällä voidaan edistää tutkivaa ja osallistavaa oppimista sekä avata oppimisympäristöjä luokkahuoneen ulkopuolelle. Paikkatiedon hyödyntämisessä avainasia on koulun ulkopuolelle lähteminen ja siellä oppiminen.

Paikkatieto on tietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti. Paikkatietoa on esimerkiksi pysäkkiaikataulu, joka on kohdennettu kartalle ja joka on luettavissa mobiililaitteella. Paikkatietona voidaan syöttää monenlaista tietoa ja erilaisia medioita: esimerkiksi Helsingin keskustan historiaa kuvaava video tai ääninäyte voidaan laittaa saataville paikkatietosovelluksen avulla siihen paikkaan, jossa video on tosiasiallisesti kuvattu aikoinaan.

Palvelut tutuiksi paikkatietoa hyödyntämällä

Arabian peruskoulun JOPO-luokan erityisopettaja Kare Ollinen liikkuu ryhmänsä kanssa paljon koulun ulkopuolella. Tavoitteena on opettaa ja oppia mahdollisimman paljon käytännön kautta, koska luokassa istuminen on monelle joustavassa perusopetuksessa mukana olevalle oppilaalle vaikeaa. Paikkatiedon hyödyntäminen ja mobiilioppiminen tuntuivat sopivan hyvin osaksi opetusta.

Niinpä Ollinen suunnitteli yhdessä kollegansa Ismo Jaalaksen kanssa yhteiskuntaopin opetuksessa käytettävän pelin, jossa oppilaat jalkautuvat eri puolille kaupunkia neljään eri kohteeseen: KELAan, poliisiasemalle, pankkiin ja työvoimatoimistoon. Pelin avulla oppilaille voi antaa enemmän vastuuta eikä opettajan tarvitse olla joka asiassa mukana.

Pelin neljässä kohteessa oppilailla on edessään tehtäviä, joissa he pääsevät miettimään kunkin kohteen vaikutusta omaan elämäänsä lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi KELAssa pitää selvittää, missä vaiheessa nuori on oikeutettu opintorahaan ja asumistukeen. Poliisiasemalla tehtävänä on selvittää lupa- ja passiasioita, kun taas työvoimatoimistossa ja pankissa mietitään, minkälaisia palveluita ne tarjoavat nuorelle ihmiselle.

Peli rakennettiin ActionTrack-sovelluksen päälle, joka tekee suunnittelusta ja toteutuksesta helppoa.

– Tämä on ollut itsellenikin mielenkiintoinen oppimisen paikka mobiililaitteiden hyödyntämisen suhteen. Toki mobiilipelin kehittäminen on vaatinut itseltänikin opettelua, mutta mielestäni se ei ole kuitenkaan erityisen vaikeaa. Mobiilioppiminen on osallistavaa ja tutkivaa oppimista, mikä kokemukseni mukaan on ollut mielekästä nuorille, Ollinen tiivistää kokemuksiaan.

Tähän asti Arabian peruskoulussa on mobiililaitteita hyödyntävässä opetuksessa käytetty oppilaiden omia laitteita. Koululla on kuitenkin tavoitteena hankkia kaikille JOPO-luokkalaisille käyttöön koulun tarjoama mobiililaite.

Mobiilisti maailmaan -hanke kehittämässä mobiilioppimista

Ollinen on mukana Helsingin opetusviraston mediakeskuksen koordinoimassa Mobiilisti maailmaan -hankkeessa. Sen tavoitteena on linkittää koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt osaksi kouluopetusta ja kehittää tutkivaa sekä osallistavaa pedagogiikkaa pelien avulla. Hankkeessa on erityisesti tutkittu ja testattu mahdollisuuksia paikkatiedon hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa.

Paikkatietopeliä voi käyttää missä tahansa opetuksessa. Mobiililaitteessa tulee olla 3G-yhteys ja gps-tunnistus. Paikkatiedon kautta voidaan sijoittaa erilaisia tehtäviä luontoon tai kaupunkiympäristöön karttasovellusta hyödyntäen. Käytännössä peli ohjaa pelaajaa pisteeltä toiselle sen mukaan, miten opettaja on reitin suunnitellut. Pelejä tehdäkseen ei tarvitse olla tietoteknisesti tavallista harjaantuneempi. Jos osaa suunnitella pisteeltä toiselle etenevän seikkailuradan, osaa suunnitella myös paikkatietopelin.

– Paikkatietopelaamisessa ei tarvita ohjelmointia tai koodaamista, vaan se perustuu samanlaiseen kartan käyttöön kuin mitä liikuntatunneilla suunnistusreitin tekeminen vaatii. Pelin toteuttaminen edellyttää mediankäyttötaitoja ja tavallista atk-osaamista. Paikkatietopeli antaa uudenlaisen mahdollisuuden siirtää oppiminen luokkahuoneen ulkopuolelle. Pelillisyys puolestaan motivoi erilaisia oppijoita eri tavoin ja tuottaa oppimiseen lisävirikkeen, kertoo hankkeen koordinaattori Juhani Kärki.

Kuuntele Kärjen haastattelu Yle Areenasta ja tutustu hankkeen verkkosivuihin.

 

Kuva: 123rf.com / Olga Volodina


Kirjoittaja: Antti Siltanen, TAT