Opiskelijat kehittivät digikurssin Tampereen lukioihin

|

Kun Tampereen kaupungilla toisen asteen koulutuksen suunnittelijana työskentelevä Tuuli Kurkipää sai pienen projektirahan lukion digikurssin luomiseen, päätti hän perinteisen asiantuntija- tai tilaustyön sijaan palkata kolme kesätyöntekijää projektin pariin.

Kurkipää laittoi Wilmaan kesätyöpaikkailmoituksen, jossa tarjottiin harjoittelupaikkaa kolmelle tieto- ja viestintätekniikan osaajalle. Tiimiin valikoituivat lukiolaiset Frans Åkerberg ja Santeri Kangas sekä Tredussa painoviestintää opiskeleva Tanja Tuominen.

– Lähtökohtaisesti oli tietysti mahtavaa päästä palkkaamaan nuoria kesätöihin ja tarjota heille kokemuksia työelämästä. Itse digikurssin kannalta nämä nuoret ovat parhaita asiantuntijoita luomaan kurssia, koska heillä on osaamista ja itsellään kokemusta Moodlessa opiskelemisesta ja he ovat myös lopputuotteen kohderyhmää, kertoo Kurkipää.

Kurssi varmistaa opiskelijoiden taitotason

Opiskelijoiden tietotekniset valmiudet lukioon tultaessa ovat hyvin vaihtelevat. Riippuen koulusta ja vuosiluokasta, opetellaan tarvittavia taitoja esimerkiksi opinto-ohjauksen tai ryhmäohjaustuokioiden yhteydessä.

Nyt luotu Moodle-pohjainen digikurssi suoritetaan itsenäisesti ensimmäisen lukiovuoden alkaessa. Aikaa kurssialustalla olevien tietojen, tehtävien ja itsearviointien läpikäymiseen menee opiskelijasta riippuen 20–40 tuntia. Lopuksi suorituksesta saa kurssimerkinnän.

Digikurssin sisältötarpeet koottiin viime keväänä lukio-opettajien avulla. Toiveena oli kurssi, jonka jälkeen opiskelijat hallitsevat lukiokursseilla tarvittavat ohjelmistot, verkkoympäristöt ja työskentelytavat niin, ettei jokaisen opettajan tarvitse käydä niitä erikseen läpi. Sisältöjä peilattiin myös ammatillisen koulutuksen uuden opetussuunnitelman vaatimuksiin, jotta kurssia voidaan hyödyntää myös Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa.

Scrum – ketterää projektityöskentelyä

Kesätyöntekijöiden aloittaessa työskentelynsä kesäkuun alussa, oli toive digikurssista vain lista ranskalaisia viivoja. Lopputuotetta oli vaikea määritellä. Päädyttiin kokeilemaan ketterästä ohjelmistokehittämisestä tuttua projektinhallintatyöskentelyä scrumia.

Projektinhallinnassa auttoi Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuksessa suunnittelijana työskentelevä Petteri Hänninen. Hän toimi scrum-masterina, eli huolehti projektin etenemisestä ja asiakkaan toiveista, mutta pysyi sivussa kurssin sisällöstä.

– Emme halunneet liikaa sotkeutua nuorten työskentelyyn, mutta projektia piti kuitenkin ohjata jotenkin. Viikon tutustumisen ja totuttelun jälkeen scrum lähti toimimaan yllättävänkin nopeasti. Itsekin olen oppinut tässä aika paljon, toteaa Hänninen tyytyväisenä.

Scrum-työskentely tapahtui viikon jaksoissa eli sprinteissä. Jokaisella sprintillä oli oma tavoitteensa, jotka kirjattiin yhteiselle alustalle OneNote-muistikirjasovellukseen. Edellisen viikon saavutuksia purettiin maanantaisin. Kehitystiimi asetti itselleen myös päiväkohtaisia tavoitteita. Kehitystyötä tehtiin koko ajan mahdollisimman avoimesti, ja kurssi onkin ollut koko ajan kaikkien nähtävillä.

– Eri työmenetelmällä kurssista olisi varmasti tullut erilainen. Scrum mahdollisti sen, ettei lopputuloksen tarvinnut olla heti alussa määritelty. Tuotetta parannettiin jokaisella sprintillä niin kauan kuin oli aikaa käytettävissä, Hänninen jatkaa.

Åkerbergin ja Kankaan mielestä lukion ryhmätyöt ja itsenäinen opiskelu loivat hyvän pohjan scrum-työskentelylle. Kesätyö on tarjonnut vahvistusta tiimityöskentelytaidoille ja tietokoneen parissa työskentelylle. Toisella pojista työkokemus vahvisti omaa ammattihaavetta, kun taas toiselle se herätti ajatuksia uudesta urapolusta.

– Olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Alussa hieman epäilytti, että mitähän tästä tulee. Mutta ei menty kyllä yhtään riman alta, toteavat pojat yhteen ääneen.

Kuukauden työrupeaman aikana syntyi neljä versiota digikurssista. Työ jatkuu vielä myöhemmin käyttäjäpalautteiden perusteella. Kurssin sisältö on julkaistu Creative Commons -lisenssillä, ja sitä voi hyödyntää oppilaitoksissa ympäri Suomen. Avoimen kurssialustan löydät https://bit.ly/digikurssi.

Tutustu alla olevalla videolla digikurssin sisältöön.

Kuva: Auri Kohola


Kirjoittaja: Auri Kohola