Nuorilta nuorille – Pörssilähettiläät opettavat taloutta ikätovereilleen

|

Pörssisäätiö on käynnistänyt Pörssilähettiläät-projektin nuorten talousosaamisen parantamiseksi. Projektin pilottivaihe aloitettiin vuodenvaihteessa ensimmäisten Pörssilähettiläiden kouluttamisella ja ensimmäiset kouluvierailut alkoivat keväällä 2018. Tarkoituksena on antaa nuorille tasavertaisemmat mahdollisuudet vaurastua.

Pörssisäätiö on kouluttanut joukon lukiolaisnuoria, Pörssilähettiläitä, jotka vierailevat yläkouluissa levittämässä taloustietoutta nuorille. Säätiö on suunnitellut yhdessä lähettiläiden kanssa 45 minuuttia kestävän oppitunnin, jossa opitaan oman talouden hallinnasta, säästämisestä, sijoittamisesta ja pörssin toiminnasta.

Vierailut sopivat kaikille yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleville, mutta materiaali on erityisesti suunniteltu vastaamaan yhdeksännen luokan yhteiskuntaopin taloustiedon kurssin opetussuunnitelmaan.

Kohderyhmänä yhdeksäsluokkalaiset

Pörssisäätiö on vuosien ajan edistänyt suomalaisten talousosaamista muun muassa puhumalla koulujen talousopetuksen lisäämisen ja taloustiedon oppiaineen puolesta ja järjestämällä opettajille suunnattuja Talous tutuksi -koulutuksia. Nyt säätiö halusi tuoda nuorille mahdollisuuden oppia taloustaitoja vertaisryhmässä.

Kun oman talouden hallinnan ja sijoittamisen perustiedot opetetaan yhdeksäsluokkalaisille, tavoitetaan mahdollisimman hyvin kaikki nuoret. Peruskoulun jälkeen ikäluokka hajaantuu, minkä jälkeen juuri eniten tietoa tarvitsevia nuoria on hankalampi tavoittaa.

Talouteen liittyvien riskien lisäksi nuorille on tarpeellista puhua myös järkevän rahankäytön positiivisista mahdollisuuksista, ja juuri tähän tarpeeseen Pörssilähettiläät-projekti vastaa.

Mallia Ruotsista

Mallia lähettiläsohjelmaan otettiin Ruotista, jossa Ung Privatekonomi jakaa lukiolaisille taloustietoutta. Ruotsin yhteisö on tukenut Pörssilähettiläs-projektia jakamalla tietoa toimivista opetuskäytännöistä ja opetusmateriaaleista.

Pörssisäätiön lähettiläsohjelmasta erityisen tekee se, että taloustietoa opettavat nuorten kanssa samaa ikäryhmää olevat Pörssilähettiläät, joten oppiminen tapahtuu vertaisryhmissä. Lähettiläät jakavat omakohtaisia kokemuksia ja esimerkkejä, jotta monimutkaisemmatkin asiat saadaan liitettyä nuorten elämään.

Aikomuksena laajentaa toimintaa

Kevään pilottivaiheessa Pörssilähettiläitä koulutettiin 12 ja he kiersivät pääkaupunkiseudun kouluja. Ohjelmaa on tarkoitus laajentaa niin, vierailuja tehdään tulevaisuudessa laajemmin ympäri Suomea. Uusia Pörssilähettiläitä aiotaan valita mukaan ohjelmaan vuosittain.

Ohjelmaa toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Pörssisäätiö korvaa lähettiläille kouluvierailuista aiheutuvat kulut, minkä lisäksi nuorille tarjotaan koulutuksen ohella monipuolista ohjelmaa, kuten yrityskäyntejä, vierailijaluentoja ja yhteistä vapaa-ajan ohjelmaa. Pörssilähettiläät oppivat myös työelämässä hyödyllisiä tietoja ja taitoja ja saavat todistuksen ohjelmaan osallistumisesta.

Pörssisäätiö tahtoo tavoittaa nuoret laajasti

Pörssisäätiö on puolueeton ja voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka säädekirjan mukainen tavoite on edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita. Säätiö opettaa talousasioita sadoille opettajille ja koululaisille vuosittain ja tarjoaa maksuttomia materiaaleja oppimisen tueksi. Pörssilähettiläs-projektin myötä säätiö tavoittaa jatkossa yhä useamman nuoren.

Kiinnostuitko?

Pörssilähettilääksi voi hakea kuka tahansa 15–19-vuotias peruskoulun käynyt nuori, joka on kiinnostunut taloudesta. Hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.porssisaatio.fi/porssilahettilaat.

Opettaja voi pyytää Pörssilähettiläitä vierailulle kouluunsa ottamalla yhteyttä Pörssisäätiöön: joonatan.naukkarinen@porssisaatio.fi.  Lähettiläiden vierailu on koululle maksuton.

Teksti: Veera Sinervo

Kuva: Pörssisäätiö