Sukupuoli määrää liian usein uravalinnan

|

”Valitse ala päällä, älä alapäällä” kuuluu tuoreen Työ- ja elinkeinoministeriön kampanjan tunnuslause. Suomessa vain joka seitsemäs työskentelee tasa-ammatissa, eli työssä, jossa on lähes yhtä paljon miehiä ja naisia tai vähintään 40 % vähemmistösukupuolen edustajia. Sukupuolistereotypiat ovat edelleen osa työelämää, vaikka muuten suomalaiset ovat kohtuullisen tasa-arvoisia.

– Meillä on paljon ”miesten töitä” ja vastaavasti monia hyvin naisvaltaisia aloja, toteaa sukupuolten tasa-arvon edistämisen ja valtavirtaistamisen ohjelman päällikkö, neuvotteleva virkamies Hillevi Lönn.

Suokupuolittain jakautuneeseen työelämään liittyy ainakin kolme keskeistä haastetta: palkkatasa-arvo miesten hyväksi, naiset ovat enemmän kotona lasten kanssa kuin miehet sekä lasikatto-ilmiö, eli naisia on vähemmän korkeissa työtehtävissä kuin miehiä.

– Tätä kansantaloudellistakin ulottuvuutta sisältävää aihetta ei tunneta kovin hyvin, Lönn toteaa.

Kampanjan tarkoitus on rohkaista

– Ammatti kannattaa valita omien kiinnostuksen kohteiden ja lahjakkuuden perusteella sen sijaan, että noudattaisi aikansa eläneitä sukupuolirooleja, Lönn toteaa. Lönnin mukaan syyllistämisen sijasta nuoria kehotetaan pitämään rohkeasti päänsä.

– Kahtiajakautumisen purkaminen on mittava tavoite, ja nuorissa on toivo muutoksesta, Lönn jatkaa. Lönnin mukaan nuoret, heidän opettajansa ja vanhempansa tarvitsevat ensi kädessä kuitenkin tietoa.

Viihteellinen, leikkimielinen ja räväkkä kampanja näkyy katukuvassa 16:lla paikkakunnalla sekä televisiossa. Siihen törmää varmasti myös sosiaalisessa mediassa. Opinto-ohjaajille on valmistettu ammatinvalinnan kysymyksiä käsittelevä tuntiaineisto. Vuorovaikutteinen kampanja haastaa nuoret miettimään sukupuolen merkitystä ammatinvalinnassa, tekemään oman videon ja jakamaan sitä sosiaalisessa mediassa. Aikuiset voivat testata omien ammattiasenteidensa nykyaikaisuutta ja jakaa tulokset verkossa.

Lisää tietoa kampanjasta Alapaalla.fi, josta löytyy muun muassa opetusmateriaalia aiheen käsittelyyn kouluissa.

Lisätiedot
Neuvotteleva virkamies Hillevi Lönn, TEM, puh. 029 504 8028
Tiedottaja Jenni Hakala, TEM, puh. 050 386 9942

 

Kuva: Taloudellinen tiedotustoimisto TAT/Dora Cheffi-Arab