Suomalaisten taloudellinen lukutaito korkealla tasolla

|
talous_nuoret_123rfcom_800x500
Tutkimuksessa selvisi, että 18–30 -vuotiaat nuoret aikuiset kuuluvat taloudellisen lukutaidon riskiryhmään.

Tulokset käyvät ilmi Vaasan yliopiston taloustieteen professori Panu Kalmin ja Tampereen yliopiston vakuutustieteen professori Olli-Pekka Ruuskasen tänä vuonna toteuttamasta tutkimuksesta. Tulosten perusteella suomalaisten taloudellinen tietämys, taloudellinen käyttäytyminen ja vakuutustietämys ovat kaikki keskimäärin hyvällä tasolla.

Säästetään, mutta ei budjetoida

Taloudellisen lukutaidon katsotaan koostuvan kolmesta osa-alueesta: tietämyksestä, käyttäytymisestä ja asenteista. Kuluttajat joutuvat tai pääsevät nykyään tekemään päätöksiä yhä laajemmasta joukosta taloudellisia asioita.

– Taloudellinen lukutaito on kasvavan kansainvälisen mielenkiinnon kohteena niin talouspolitiikassa kuin tutkimuksessa. Sillä viitataan kuluttajien kyvykkyyteen ymmärtää henkilökohtaisen tai talouden taloudenhoitoon liittyviä asioita, ja soveltaa tietämystä käytäntöön, professori Kalmi kertoo.

Tutkimuksessa suomalaisten taloudellisesta käyttäytymisestä nousi esille esimerkiksi, että suurin osa maksaa laskut ajallaan (94%), seuraa tarkasti omia taloudellisia asioitaan (83%) ja laittaa rahaa säästöön (73%). Sen sijaan  kovin moni ei laadi henkilökohtaista tai kotitalouden budjettia (26%).

Tutkimustuloksissa näkyi sukupuolieroja sekä taloudellisessa tietämyksessä että taloudellisessa käyttäytymisessä. Miehillä on naisia parempi taloudellinen tietämys, mutta naisilla on miehiä vähemmän ongelmia taloudellisessa käyttäytymisessään.

Nuoret riskiryhmässä

Tutkimuksessa selvisi, että 18–30 -vuotiaat nuoret aikuiset kuuluvat taloudellisen lukutaidon riskiryhmään. Erityinen huoli kohdistuu ammatillisen koulutuksen käyneisiin nuoriin, sillä yliopistokoulutetuilla on selkeästi muita ryhmiä korkeampi taloudellinen lukutaito. Tutkijat toivovat lisää nuoren oman talouden hallintaan liittyviä harjoituksia kouluun.

– Säästäväisyyden opettelu taloudellisen lukutaidon edistämisessä olisi nuorilla toimenpide, jota voisi harjoittaa jo pienestä pitäen, suosittelee Kalmi.

Tulevassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa tullaan lisäämään yhteiskuntaopin tuntimäärää.

– Talouskasvatukseen tulee lisäresurssia uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa ja painotus tulee erityisesti alakouluun, kommentoi opetusneuvos Kristiina Kaihari Opetushallituksesta tutkimustuloksia.

Kalmin ja Ruuskasen tutkimuksessa on tarkasteltu ensimmäistä kertaa suomalaisten taloudellista osaamista kansainvälisesti vertailukelpoisilla kysymyksillä, joita voidaan verrata OECD:n aiemmin teettämiin tutkimuksiin. Esimerkiksi koululaisten osaamista mittaava kansainvälinen tutkimus PISA tutkii myös taloudellista lukutaitoa yhtenä osa-alueena, mutta Suomi ei ole ollut siinä mukana.

*************************************************************
Taloudellinen lukutaito Suomessa -haastattelututkimus on tehty vuoden 2014 aikana noin 1500 kuluttajalle. Tutkimusprojektia ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, FINE, OP-Pohjola-ryhmän tutkimusäätiö, Liikesivistysrahasto, Vaasan Aktia-säätiö ja Pörssisäätiö.

Kuva: Syda Productions, 123rf.com