Tutkimus: liikkuminen lisää lasten tarkkaavaisuutta

|

Lapset istuvat yhä enemmän ja heidän ruudun ääressä viettämänsä aika lisääntyy koko ajan. Vain kolmasosa lapsista liikkuu suositusten mukaan, eli vähintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla. Näin todetaan LIKES-tutkimuskeskuksessa tehdyssä tutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan liikkumisella on myönteisiä vaikutuksia lasten tiedollisiin toimintoihin, kuten tarkkaavaisuuteen. Lapset, jotka liikkuivat enemmän, saivat parempia tuloksia tarkkaavaisuustestissä kuin vähän liikkuvat.

– Tarkkaavaisuudella tarkoitetaan kykyä kiinnittää huomiota olennaiseen, mikä on tärkeää esimerkiksi uuden oppimisessa, ongelmanratkaisussa ja kokonaisuuksien hahmottamisessa, tutkija Heidi Syväoja LIKES-tutkimuskeskuksesta selventää. Liikkumisen myönteinen vaikutus tarkkaavaisuuteen voi johtua muun muassa siitä, että liikunta lisää aivojen tilavuutta sekä edistää aivojen verenkiertoa ja hapensaantia.

Tutkimuksessa seurattiin 224 viides- ja kuudesluokkalaisen lapsen liikkumista objektiivisilla mittareilla. Lisäksi lapset vastasivat kyselyyn tietokoneen, television ja konsolipelien parissa vietetystä ajasta. Tutkimuksessa selvisi, että paljon tietokone- ja konsolipelejä pelaavat lapset suoriutuivat huonosti työmuistitehtävissä. Hyvä työmuisti on tutkijoiden mukaan erityisen tärkeä esimerkiksi lukemisen ja ymmärtämisen kannalta.

– Vanhempien olisi hyvä seurata lasten ruutuaikaa ja rajata sitä, jos ruudun ääressä vietetty aika on runsasta. Kaikki ruutuaika ei kuitenkaan ole samanarvoista, vaan TV-ohjelmien ja erilaisten pelien sisältö vaikuttaa tiedollisiin toimintoihin eri tavoilla. Pääasia on, että ruutuaika ei veny liian pitkäksi ja että lapsi myös liikkuu riittävästi, Syväoja muistuttaa.

www.likes.fi

Lisätietoa tutkimuksesta: Liikkuvat lapset tarkkaavaisempia (pdf)

Kuva: Riitta Supperi/Keksi/Team Finland