Tutkimus: Nuori luottaa omaan tulevaisuuteensa, muttei ympäristöönsä

|

Nuoret näkevät oman tulevaisuutensa valoisana, mutta usko Suomen tai koko maailman tulevaisuuteen on heikkenemässä. Tulokset selviävät tuoreesta Nuorisobarometri 2016 -tutkimuksesta.

Mitä nuorille ja heidän tulevaisuudelleen kuuluu 100-vuotiaassa Suomessa? Vastauksia tähän kysymykseen esitetään tuoreessa Katse tulevaisuudessa. Nuorisobarometri 2016 -julkaisussa.

Positiivinen tulos on, että nuorten luottamus omaan tulevaisuuteen on edelleen vahva: 83 % nuorista suhtautuu omaan tulevaisuuteensa myönteisesti. Sen sijaan luottamus Suomeen tulevaisuuden asuinmaana on heikkenemässä: kotimaansa tulevaisuuden näkee valoisana 55 % ja koko maailman tulevaisuuden 25 % nuorista.

Myös sosiaalinen luottamus, eli luottamus muihin ihmisiin, on selkeässä laskussa, erityisesti pojilla. Nuoret, jotka eivät luota kanssaihmisiin, ovat tutkimuksen valossa kautta linjan pessimistisempiä kuin muut. Heikko luottamus on myös yhteydessä matalampaan elämäntyytyväisyyteen.

Tyttöjä huolestuttaa työllistyminen ja työssä jaksaminen

Nuorten tulevaisuuden toiveet eivät ole suuresti muuttuneet vuosien aikana, vaan hyvät ihmissuhteet ja työpaikka ovat edelleen toivelistan kärjessä.

─ Aikuisuuden siirtymäriitit kohdataan kuitenkin aiempaa myöhemmin. Entistä harvemmat toivovat saavansa omistusasunnon, auton, oman perheen ja lapsia sekä pysyvän työsuhteen, sanoo tutkija Sami Myllyniemi.

Työ herättää nuorissa pelkoja: riittääkö tulevaisuudessa työpaikkoja ja jaksavatko he yhä vaativammaksi muuttuvassa työelämässä? Erityisesti nuoret naiset ovat aiempaa huolestuneempia työllistymisestään ja jaksamisesta tulevaisuuden työelämässä. Vaikka nuorten naisten koulutustaso on nuoria miehiä korkeampi, he vaikuttavat kokevan asemansa työmarkkinoilla riskialttiimmaksi, todetaan Nuorisobarometrin tuloksissa.

Nuorisobarometri 2016 -tutkimukseen vastasi yhteensä 1901 15─29 -vuotista nuorta. Vuosittain toteutettava Nuorisobarometri tutkii suomalaisten nuorten arvoja ja asenteita, ja sitä on toteutettu vuodesta 1994 lähtien.

Lue lisää Nuorisobarometri 2016 -julkaisusta.