Tutkimus: Tietokoneen käyttö tukee perinteistä lukutaitoa

|

FM Kaisa Leinon tutkimuksen kohteena oli 15 –vuotiaiden suomalaisnuorten tietokoneen käyttö sekä tietokoneen käytön yhteys lukutaitoon.

Tiedonhaku korostuu nuorten tietokoneen käytössä

Tutkimustulosten mukaan suomalaiset nuoret käyttävät tietokonetta ja Internetiä monipuolisesti, mutta eivät ole kuitenkaan kovin kiinnostuneita tietotekniikasta. Tietoteknisiin taitoihinsa luottavat oppilaat arvioivat  lukutaitonsa paremmaksi kuin ne, jotka eivät luota taitoihinsa. Tämä päti erityisesti poikiin.

Pojat käyttivät tietokoneella enemmän toimintoja, jotka vaativat teknistä osaamista, kun taas tytöt suosivat tietotekniikan sosiaalista käyttöä. Molemmat sukupuolet raportoivat Internetin parhaaksi ominaisuudeksi sen tarjoaman tiedonhaun ja -saannin. Huomattavaa on kuitenkin, että vaikka nuoret mielsivät tiedon arvioinnin Internetin pahimmaksi ongelmaksi, vain harva kyseenalaisti esimerkiksi laittomia latauksia ja tekstien plagiontia.

Verkosta tukea perinteiseen lukutaitoon

Tutkimuksen mukaan kohtuullinen tietokoneen käyttö voi tukea perinteistä lukutaitoa. Erityisesti tästä vaikuttaisi olevan hyötyä pojille, jotka lukevat muuten vähän, mutta kohtaavat verkossa erilaisia tekstejä. Kaunokirjallisuuden lukeminen näyttää edelleen kehittävän parhaiten perinteistä lukutaitoa, mutta monipuolisesti eri medioita ja tekstejä käyttävät nuoret pärjäsivät vertailussa lähes yhtä hyvin kuin kaunokirjallisuuden lukijat.

– Opettajat voisivatkin rohkeammin ottaa verkkotekstit mukaan opetukseen, Leino kannustaa.

Tutkimustulosten mukaan tiedonhaku Internetissä tuki myös perinteisen lukemisen tiedonhaun taitoja. Lisäksi aktiivisesti tietoa Internetistä hakevat nuoret olivat usein myös aktiivisia muiden medioiden, kuten sanomalehtien, lukijoita sekä kiinnostuneita lukemisesta. Sen sijaan yksipuolinen tietokoneen käyttö, kuten pelaaminen joka jättää kaikki muut harrastukset sivuun, oli kielteisesti yhteydessä lukutaitoon ja kiinnostukseen lukemista kohtaan.

Monipuolisella tietotekniikan käytöllä voidaan myös tukea perinteisen lukemisen osaamista. Elektronisessa muodossa olevien tekstien lukemisessa korostuvat kuitenkin painettua tekstiä enemmän esimerkiksi tekstin luotettavuus ja käytön eettisyyden arviointi sekä navigoinnin hallinta.

Monilukutaito onkin yksi tulevaisuuden keskeisistä osaamisalueista.

– Verkossa korostuu tiedon arviointi, joka on tärkeä osa-alue kaikessa luetunymmärtämisessä, oli kyseessä mikä tahansa media. Kyse ei ole vain tekstin sisällön ymmärtämisestä, vaan yksilöllä on oltava tietoja ja taitoja saada teksti näkyviin, löytää sopiva ja luotettava tieto sekä käyttää löytämäänsä tietoa. Tarvitaan monilukutaitoa, Leino toteaa.

Kaisa Leinon väitöskirja ”The relationship between ICT use and reading literacy: focus on 15-year-old Finnish students in PISA studies” tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa lauantaina 11.10.

Julkaisu on luettavissa täällä.

www.jyu.fi

Kuva: 123rf.com