Uutta pedagogiikkaa peruskouluun tutoropettajan avulla

|

Uusi peruskoulu -ohjelma tuo jokaiseen Suomen peruskouluun tutoropettajan, jonka tehtävänä on ohjata kollegoitaan uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen käyttöönotossa sekä digitaalisuuden hyödyntämisessä opetuksessa. Kuntien on mahdollista hakea valtionavustusta tutoropettajatoimintaan marraskuun puoleen väliin saakka.

Tutoropettajat toimivat kouluissa kollegavalmentajina. Osaamisen keskiössä ovat pedagogiset taidot, vaikka tietotekniikankin täytyy olla hallussa. Rehtori päättää viimekädessä kuka voi toimia tutoropettajana.

─ On tärkeää, että tällaisella opettajalla on vahvat pedagogiset ja kehittämisen taidot. Hänellä on hyvä olla myös vahva teknologiaosaaminen ja taito opettaa vertaisiaan, tiivistää opetusneuvos Anneli Rautiainen tutoropettajalta vaadittavaa osaamista.

Tutoropettajien toimintaan on varattu haettavaksi tälle syksylle 7,5 miljoonaa ja koko hallituskaudelle 23 miljoona euroa. Myös rahoitusta hakevan kunnan on sitouduttava mukaan omarahoitusosuudella, joka on vähintään 20 % hankkeen kokonaismenoista.

Tavoitteena on Rautiaisen mukaan saada yksi tutoropettaja noin 220 oppilasta kohden, mutta kunta tekee paikallisesti lopullisen päätöksen toteutuksesta.

─  Toivomme, että kouluista tulee opetussuunnitelman mukaisesti oppivia yhteisöjä. Tämä on hyvä tuki uuden pedagogiikan toteuttamiseen oppimisessa ja osaamisen jakamisessa. Kaiken toiminnan tulee tähdätä lasten ja nuorten oppimisen parantamiseen ja opettajien osaamisen kehittymiseen.

Hyviä esimerkkejä löytyy jo nyt

Opetushallitus on määritellyt tutoropettajakoulutuksen sisällöt ja tavoitteet, mutta kunnat saavat itse päättää, miten koulutus järjestetään. Kunnat päättävät myös kuinka paljon tutoropettajille määritellään työaikaa vertaisvalmentamiseen. Hyviä käytännön esimerkkejä löytyy jo nyt eri puolilta Suomea.

Esimerkiksi Vantaan perusopetuksessa on toiminut verkkopedagogeja eli verkkopetoja vuodesta 2011 lähtien. Tällä hetkellä 18 vantaalaista ala- ja yläkoulun opettajaa työskentelee 5-6 verkkopedon tiimeissä yhden työpäivän viikossa. Jokaisen verkkopedagogin vastuualueena on toimia kahden tai kolmen koulun apuna tarjoten koulutusta, vertaistukea ja käytännön ohjeistusta tieto- ja viestintätekniikan käyttöön liittyen.

Koulutusta verkkopedoille tarjotaan tarpeen mukaan, paljon myös opettajien omien toiveiden pohjalta. Työvälineiksi on tarjottu iPadit ja Chromebookit sekä erilaisia oheislaitteita testikäyttöön. Toimintaa suunnitellaan yhdessä kuukausipalavereissa ja silloin on mukana myös verkkopetojen toimintaa koordinoiva Heli Luokkamäki Vantaan sivistystoimesta.

Kuukausi aikaa hakea

Tutoropettajatoiminnan rahoitushaku päättyy 15.11.2016. Opetushallitus pyrkii tekemään rahoituspäätökset vielä tämän vuoden aikana, jolloin rahat tulevat koulutuksien järjestäjien käyttöön vuoden 2017 alusta alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen julkisti syyskuun alussa Uusi peruskoulu -ohjelman. Sen tavoitteena on rakentaa oppijalähtöinen, avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri peruskouluun, jossa on maailman parhaat opettajat. Ohjelmalla pyritään tukemaan uusien opetussuunnitelmien jalkauttamista ja käynnissä olevaa toimintakulttuurin muutosta. Uusi peruskoulu -ohjelma on osa hallituksen Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta.

Hae valtionavustusta Opetushallituksen sivuilla

[infobox]
Heli Luokkamäen viisi vinkkiä tutortoiminnan järjestämiseen:

• Riittävä aikaresurssi tutoropettajana toimimiseen
• Tiivis yhteistyö tutoropettajien kesken
• Työvälineet ja koulutus
• Matalan kynnyksen keskustelukanava
• Toiminnan keskitetty koordinointi

[/infobox]