Väitös: Koulumenestys on monen asian summa

|
Kouluarvosanoihin vaikuttavat esimerkiksi nuoren kokema sosiaalinen luottamus ja hänen kouluasenteensa, todetaan tuoreessa väitöstyössä.
Kouluarvosanoihin vaikuttavat esimerkiksi nuoren kokema sosiaalinen luottamus ja hänen kouluasenteensa, todetaan tuoreessa väitöstyössä.

Vanhempien koulutustausta vaikuttaa yhä arvosanoihin eniten, mutta koulussa menestyminen on monen asian summa. Näin toteaa Helsingin yliopistossa väittelevä Mira Kalalahti.

Kouluarvosanoihin vaikuttavat esimerkiksi nuoren kokema sosiaalinen luottamus ja hänen kouluasenteensa.

– Sosiaalinen luottamus on esimerkiksi tukea ja yhdessäoloa vanhemmilta, opettajan ja oppilaan vuorovaikutusta sekä tuttuja ja turvallisia koulukaverisuhteita, Kalalahti sanoo.

Väitöstyö käsittelee paitsi koulumenestystä, myös muutosta perheiden kouluvalintamahdollisuuksissa. Kalalahti on väitöksessään tutkinut helsinkiläisiä yhdeksäsluokkalaisia ja heidän arvosanojaan, näkemyksiään ja asennettaan kouluun.

Koulun valikointi yleistymässä

Joissain kaupungeissa jopa kolmannes perheistä on halunnut lapsensa muualle kuin lähikouluun, esimerkiksi yksityiseen kouluun tai kaupungin koulun painotettuun opetukseen. 1990-luvulla mahdolliseksi tullut kouluvalikointi toteutuu kunnissa hyvin eri tavoin.

Helsingissä erilaisia vaihtoehtoja, kuten yksityisiä peruskouluja, on eniten. Esimerkiksi Espoo tarjoaa laajasti painotetun opetuksen vaihtoehtoja, kun taas Vantaa rajoittaa valinnanmahdollisuuksia.

– Lainsäädännössä, poliittisessa keskustelussa ja kuntien käytänteissä näkyy, että kouluvalinnat yksilöllistyvät koko ajan. Samoja argumentteja käytetään jopa vastakkaisten käytäntöjen perustelemiseen, Kalalahti sanoo.

Hänen mukaansa huolena onkin, että käytännöt muuttuvat yhä nopeammin. Yksilöllisillä kouluvalinnoilla on myös vahva yhteys perheiden sosioekonomiseen asemaan. Koulupolkujen eriytyminen jakaa lapset tasoryhmien kaltaisesti erilaisiin oppilasryhmiin, millä voi olla merkittäviä seurauksia koko yhteiskunnalle.

VTM, KM Mira Kalalahden väitöstutkimus Muuttuvat koulutusmahdollisuudet: Nuorten sosiaaliset hierarkiat ja koulumenestys tarkastetaan torstaina 5. kesäkuuta Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa.

Lisätietoa väitostilaisuudesta

Kuva: Dmitriy Shironosov, 123rf.com