Yhteisenä nimittäjänä johtajuus

|

Aivan kuten kuka tahansa työntekijä, myös johtaja tarvitsee työssään tukea ja ohjausta. Joskus parhaat ideat ja neuvot tulevat oman työyhteisön, jopa oman toimialan ulkopuolelta. Vertaismentori antaa rehtorin johtamistyölle uusia näkökulmia.

─ Minulla ei ole yhtä pähäkkää CV:tä kuin Teijolla, naurahtaa Ravintolakolmio-ryhmän kehitysjohtaja Elina Ostela-Pyhälä.

Hän on tutustunut tulevan mentorointiparinsa, Helsingin Evankelisen Opiston (HEO) rehtori Teijo Mathlinin ansioluetteloon ennen ensimmäistä tapaamista. Arpaonni teki Ostela-Pyhälästä ja Mathlinista työparin Critical Friends -koulutusohjelmassa. Vuoden ajan he sparraavat toisiaan kohti parempaa johtajuutta.

Asiakas on aina keskiössä

Mathlin johtaa 450 opiskelijan ja hieman yli 100 opettajan HEO:a Helsingin Kalliossa. Ostela-Pyhälä työskentelee Ravintolakolmiossa 250 työntekijän ja 20 ympäri Suomen levittäytyvän ravintolan kehitysjohtajana sekä senior partnerina. Hyvin erilaisista johtamislähtökohdista huolimatta kaksikko löytää töilleen heti ensitapaamisella joukon yhteisiä nimittäjiä.

Vahvin niistä on keskiössä oleva asiakassuhde. Molempien työ on myös melko hallinnollista ja arvoihin pohjautuvaa. Työpaikan arvojen pitää kohdata johtajan omat arvot.

─ Meillä ei ole asiaa, jota ei mitattaisi, kertoo Ostela-Pyhälä.

Siitä löytyy työkulttuurien eroavaisuus. Yrityksissä mitataan ihan kaikkea. Mathlin sen sijaan toteaa mittaamisen olevan koulutyössä hieman satunnaisempaa.

─ Luulen, että koulupuolella se, ettei päästäisi asetettuihin tavoitteisiin, aiheuttaisi syvän ahdistuksen, pohtii Mathlin mittaustulosten seurauksia.

Tukea työssä kehittymiseen

Molemmat uskovat saavansa työhönsä konkreettista apua Critical Friends -ohjelmasta.

─ Menestyvistä yrityksistä minulla on sellainen kuva, että johtamistyö on siellä jäsennellympää ja tavoitteet ovat selkeämmin asetettu kuin oppilaitoksessa. Siinä on oppimisen paikka, pohtii Mathlin.

─ Minua kiinnostaa kuulla laadullisesta kehittämisestä ja mittaamisesta. Se olisi hyödyllistä esimerkiksi kehityskeskusteluissa, jatkaa Ostela-Pyhälä omista odotuksistaan.

Seuraava tapaaminen sovitaan jo parin viikon päähän.

─ Haluan kuulla mitä lapsesi harrastavat, Ostela-Pyhälä päättää tapaamisen hymyillen.

Valmennusmuotona peer coaching

Vuoden kestävässä Critical Friends -koulutuksessa on mukana yhteensä 21 rehtori-yritysjohtaja-työparia, jotka valmentavat toisiaan peer coaching -menetelmällä. Vertaismentoroinnin tavoitteena on löytää ja kehittää työkaluja sekä ratkoa johtamisen ydinkysymyksiä.

Koulutus koostuu kolmesta lähijaksosta sekä niiden välissä tapahtuvasta etätyöskentelystä. Lähijaksoilla osallistujat kouluttavat toisiaan omilla vahvuusalueillaan, esimerkiksi arvoihin, hyvinvointiin, kriisiviestintään ja vaikeaksi koettuihin johtamispäätöksiin liittyen. Tapaamisilla on myös kantavat teemat. Huhtikuussa Jyväskylässä järjestettävällä toisella lähijaksolla puhutaan hiljaisesta tiedosta.

Etäjaksoilla osallistujat tutustuvat toistensa työhön job shadowing -työskentelyn avulla. Varjostuspäivistä esille nousseista havainnoista keskustellaan yhdessä ja niitä jaetaan lähijaksoilla muille osallistujille. Vuoden lopuksi kriittinen työpari antaa toisilleen ns. päättötyönä tehtävän johtamiskuvauksen, jonka toteutustapa on vapaa.

Critical Friends – rehtorit ja yritysjohto yhdessä -koulutus on Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutin, Suomen Rehtorit ry:n ja TATin yhteinen koulutushanke, jota rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja
Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, johtaja, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, etunimi.sukunimi@tat.fi, puh. 040 545 2198

 

Teksti on muokattu alkuperin TAT talks 1/2017 -lehdessä ilmestyneen artikkelin pohjalta.

Kuva: TAT / Iiro Rautiainen


Kirjoittaja: Auri Kohola