Yhteisopettajuudella monipuolisuutta ja voimavaroja opetustyöhön

|

Hyvin suunniteltu yhteisopettajuus paitsi helpottaa erityisen ja tehostetun tuen järjestämistä yleisopetuksen luokassa, on myös sisällöiltään ja tavoitteiltaan monipuolista. Kollegalta saatu tuki voi lisäksi parantaa työssä jaksamista.

Kolme alakoulun opettajaa, viisikymmentä ekaluokkalaista ja seitsemän erityisoppilasta. Siinä porukka, jonka meneillään olevaa äidinkielentuntia voi verrata parempaankin taidonnäytteeseen. Sen minkä yksi opettaja luokassa aloittaa ja toinen tukee, kolmas vie loppuun. Oppilaiden keskittyminen ei herpaannu, luokassa vallitsee läsnäolon ja hallittavuuden tunnelma. Fyysisestikin vain yksi luokan nurkista on ilman aikuista. Tämä yhteisopettajuushan on aivan käsittämätön juttu. Pakko tonkia syvemmälle.

Ajatus helsinkiläisen Puotilan alakoulun yhteisopettajakokeilusta lähti opettajien omasta tahdosta. Opettajat Maiju Pinomaa, Kaisu Yli-Hannuksela ja Noora Sihvonen olivat lukeneet mallista paljon, ja opettajat tulivat keskenään juttuun myös vapaa-ajalla.

– Kun tunnet toisen opettajan työskentelytavat ja ammatillisesti kunnioitatte toisianne, ei hommassa oikeastaan ole mitään varjopuolta. Olemme saavuttaneet omasta ja oppilaiden näkökulmasta sellaisia asioita joista emme osanneet edes haaveilla aiemmin, Pinomaa iloitsee.

Käytännön kokemukset kertovat, että hyvin toteutetulla yhteisopetuksella on mahdollista vastata onnistuneesti oppilaiden yksilöllisiin oppimistarpeisiin.

– Yhtenä esimerkkinä voidaan ajatella näitä seitsemää erityisoppilasta, joita ei pysty välttämättä ulkopuolinen opettaja, saati oppilaat, edes tunnistamaan. He saavat täysin toisenlaiset lähtökohdat elämään, kun ponnistavat koulutaipaleelle niin kutsutulta normaalilta luokalta. Sosiaalinen kanssakäyminen muiden oppilaiden kanssa ja oppiminen normaalissa ympäristössä on eheyttävää, itsetunto nousee kohisten, Sihvonen lisää.

Koulukohtaisia toteutuksia

Yhteisopettajuus on kahden tai useamman opettajan tasa-arvoista yhteistyötä, jossa opettajat vastaavat yhdessä oppilasryhmän opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Malli on lupaava ja kasvattaa suosiotaan, mutta sen mahdollisuuksia ei usein hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla.

Kansainvälisten tutkimusten mukaan samanaikaisopetuksen leviämistä vaikeuttaa yleensä sitä tukevan opetussuunnitelman puuttuminen. Kunkin koulun ja opettajatiimin täytyy rakentaa omaan tilanteeseensa soveltuva malli.

Tuoreen Tavoitteena yhteisopettajuus – Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen -julkaisun toimittaneiden Olli-Pekka Malisen ja Iines Palmun mukaan kouluhallinnolla on merkittävä rooli yhteisopettajuuden toteuttamisen tukemisessa, mutta innostus lähtee useimmiten opettajista itsestään.

─ Yksittäisen oppilaitoksen tasolla koulun rehtorilla on merkittävä rooli yhteisopettajuuden tukemisessa ja mahdollisessa kehittämisessä. Käytännön keinoina hänellä ovat muun muassa työjärjestyksen muokkaaminen ja luokkien sijoittelu koulurakennuksen sisällä. Myös kunnan opetushallinto voi auttaa asiaa esimerkiksi varaamalla määrärahoja opetuksen yhteisen suunnitteluajan korvaamiseen, toteavat Niilo Mäki Instituutin tutkijat Malinen ja Palmu.

Kaksikon mukaan Suomessa toimivat yhteisopettajuusmallit eivät ole juurikaan saaneet erityistä tukea koulun rehtorilta tai kunnan opetushallinnolta. Nämä lähinnä opettajien omaan innostukseen pohjaavat mallit ovat haavoittuvaisia ja jatkuvuus on usein vaakalaudalla esimerkiksi henkilöstönvaihdoksien aikana.

Kollega paikkaa ja tukee

Yhteisopettajuudessa opettajien välinen yhteistyö on kokonaisvaltaisempaa, kuin mihin kouluissa on perinteisesti totuttu. Pinomaan, Yli-Hannukselan ja Sihvosen mukaan mallin paras puoli on vertaistuki.

– Jokaisella opettajalla kiristyy joskus pinna ja mielen valtaa riittämättömyyden tunne. Kun toinen opettaja voi lennosta ottaa kopin opetustilanteesta tai rauhoittaa luokan häiriötekijöitä, ovat oppimistuloksetkin parempia, Kaisu Yli-Hannuksela sanoo.

– Ja onhan se oppilaankin etu, että opettajat ovat hyvässä vireessä ja jaksavat, opettajakolmikko summaa yhdestä suusta.

Niilo Mäki Instituutin julkaisema Tavoitteena yhteisopettajuus – Näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhteisopettamiseen yhdessä opettamiseen -julkaisu on suunnattu ensisijaisesti esi- ja perusopetuksen (luokka-asteet 0–9) opettajille ja rehtoreille, sillä teoksessa kuvatut yhteisopettajuusmallit tulevat näiltä luokka-asteilta. Myös yhdessä opettavat toisen asteen opettajat voivat hakea siitä virikkeitä omaan työhönsä.

Kuva: 123rf.com, baranq


Kirjoittaja: Auri Kohola, Elisa Koivumaa