Yläkoululaisten Yrityskylä opettaa nuoria toimimaan globaalissa maailmassa

|

Uuteen opetussuunnitelmaan perustuvassa Yrityskylässä nuoret oppivat taloudesta, työelämästä ja näitä läpileikkaavista teemoista globaalissa maailmassa. Uusi oppimiskokonaisuus koostuu opettajien koulutuksesta, oppitunneista ja vierailusta fyysiseen Yrityskylä-oppimisympäristöön, jossa nuoret pelaavat digitaalista peliä. Tarkoituksena on pyörittää joukkuetiimeissä omia yrityksiä nopeatempoisilla globaaleilla markkinoilla.

– Uudessa Yrityskylässä yhdistyvät jännittävällä tavalla fyysisyys ja digitaalisuus. Vaikka itse peli on digitaalinen, ovat nuoret jatkuvasti vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. He hakevat esimerkiksi yrityksilleen rahoitusta ja neuvottelevat asiakkaiden kanssa. Yrityskylä on ennen kaikkea nuorten itse johtama maailma, toteaa Yrityskylän projektipäällikkö Johanna Haapakorva.

Yrityskylä opettaa talouden mekanismeja konkreettisella tavalla

Perinteisiä opetusmenetelmiä rikkovan Yrityskylän tavoitteena on tukea historian- ja yhteiskuntaopin aineopettajia ja opinto-ohjaajia omassa opetustyössä. Oppimiskokonaisuuden opittavia taitoja ovat muun muassa vuorovaikutus ja itsensä ilmaiseminen, tieto- ja viestintäteknologian monipuolinen hyödyntäminen sekä työelämätaitojen ja yrittäjyystaitojen harjoitteleminen.

– Yrityskylä opettaa nuorille konkreettisesti globaalin talouden mekanismeja ja toisaalta toimimista globaalissa maailmassa. Nämä ovat asioita, jotka auttavat ja innostavat nuoria toimimaan tulevaisuuden työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa laajemminkin, toteaa Yrityskylän tuotepäällikkö Minna Ala-Outinen.

– Oman opettajakokemukseni kautta tunnistan aihemaailmaan liittyvät pedagogiset haasteet. Toivommekin, että nuori saa kokemuksen kautta uudenlaista innostusta oppimiseen, Ala-Outinen jatkaa.

Yrityskylän toiminnanjohtaja Tomi Alakoski iloitsee myös Yrityskylän kasvusta yläkouluihin.

– Yläkoululaisten Yrityskylä tarjoaa jatkumon kuudesluokkalaisten menestyksekkäälle Yrityskylälle. Voimme tukea nuoren polkua työelämään nyt kahdessa ikävaiheessa. Positiivinen asenne yrittäjyyteen ja talouden perustaidot kuuluvat osaksi perusopetusta.

Konseptin kehitystyötä rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Yksityisyrittäjäin säätiö. Yrityskylä Yläkoulun on tarkoitus käynnistää toimintansa vuoden 2016 aikana.

www.yrityskyla.fi