Varman päivänä pohdittiin tulevaisuuden työelämää ja työkulttuuria

| EtäTET, Finanssiala, Finanssialan etäTET, TET-kokemus

Historiallinen finanssialan yhteinen etäTET-jakso kokosi huhtikuun lopulla nuoret yhteen finanssialan etäTETiin asuinpaikasta riippumatta aina pääkaupunkiseudulta Lappiin. Mukana oli yläkoululaisia sekä lukion ensimmäisellä opiskelevia ja viikon ohjelma jaettiin viiden eri toimijan kesken. Mukana olivat Finanssiala ry, Danske Bank, Varma, OP ryhmä ja Nordea.

EtäTET-viikon neljäs päivä oli työeläkeyhtiö Varman päivä. Kahden pankkitoimijan jälkeen oli erittäin mielenkiintoista kuulla Varman toiminnasta ja millaisilla koulutus- ja urapoluilla Varmaan on päädytty. Varman perustehtävänä on suomalaisten eläkkeiden turvaaminen, jossa vastuullisella ja hyvällä sijoittamisella on merkittävä rooli. Varmasta HR-partneri ja HRD-päällikkö Pauliina Heiskanen oli koko päivän TET-nuorten mukana ja sen lisäksi että hän kertoi pitävänsä työkseen varmalaisista huolta, niin hän piti myös ansiokkaasti etäTET-nuorista huolta päivän ajan. Pauliina vastaili nuorten kysymyksiin sekä esitteli myös Varman pääkonttoria Helsingin Ruoholahdessa. Nuoret saivat etäTET-viikolla nyt ensimmäistä kertaa nähdä hieman yrityksen toimitiloja ja upeita maisemia meren ääreltä.

Ensimmäisenä Varman asiantuntijana pääsi ääneen yritysmyyjä Aleksi Reini, joka kertoi aluksi oman uratarinansa ja mitä tehtäviä yritysmyyjän työ sisältää. Nuoria kiinnosti myös Aleksin palkka, johon saatiin diplomaattinen vastaus, että finanssialalla on varmasti useaan muuhun alaan verrattuna hyvä palkka ja palkan määrä on suhteessa tehtävien vaativuuteen sekä suoriutumiseen töissä. Monelle nuorelle tuli yllätyksenä, kuinka monenlaisia ammatteja ja tehtäviä Varmasta löytyy.

Seuraavaksi nuorille puhui palvelupäällikkö Elina Juth Varman neuvontapalveluista. Elina kertoi, että työeläke alkaa kertymään jo 17-vuotiaana mm. tehdyistä kesätöistä ja että eläkettä kertyy myös tutkintoon johtavasta opiskelusta ja sosiaalietuuksien ajalta. Työeläke turvaa ihmisen eri elämäntilanteissa ja esimerkiksi vakavan sairauden kohdatessa voi olla mahdollisuus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Asiakaspalvelupäällikkö Arja Iisakkala vakuutuspalveluista jatkoi kertomalla siitä, miten työntekijän ja yrittäjän eläkevakuutukset eroavat ja miten YEL eli yrittäjän eläkevakuutus on yrittäjän ainoa pakollinen vakuutus sekä sosiaaliturva. Arjan vinkkinä nuorille oli, että oma työeläkeote kannattaa aina tarkastaa virheiden varalta.

Mikä on työeläkeote?

Lounastauon jälkeen Varman viestintä- ja yritysvastuupäällikkö Katariina Sillander kertoi omasta työstään ja Varman työkulttuurista. Varmassa hyvä työntekijäkokemus syntyy yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta, tasalaatuisesta esihenkilötyöstä, jatkuvasta osaamisen kehittämisestä ja yhteisöllisestä työkulttuurista. Katariina kertoi myös omasta työnkuvastaan Varmassa vastuullisuustyyppinä sekä millaista työtä Varmassa tehdään viestinnän eri kanavissa. Työn monipuolisuus ja vahva arvopohjaisuus jäivät nuorille mieleen Katariinan esityksestä.

Mitä vastuullisuustyyppi Katariina Sillander tekee Varmassa?

Seuraavaksi jatkettiin vastuullisesta sijoittamisesta salkunhoitaja Ann Brännbackin johdolla. Vastuullinen sijoittaminen on keino turvata eläkkeet ja rakentaa maailmaa, joka on kestävä tuleville sukupolville. Varmassa eläkevaroja hallinnoidaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti, jolla on vaikutusta esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Vastuullisen sijoittamisen periaatteista Ann muistutti nuoria muistamaan ESG-kirjainyhdistelmän, jonka mukaan sijoittamista tulisi tarkastella sijoitusten ympäristöllisten, sosiaalisten ja hallinnollisten vaikutusten perusteella.

Suvi Kivilaakson vetämän mahtavan välijumpan ja tauon jälkeen saimme kuulla vielä neljä uratarinaa varmalaisilta. Varman HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Katri Viippola jakoi oman uratarinansa, josta oli kaksi erilaista versiota. Se oli hyvä muistutus nuorille siitä, että ihmisten koulutus- ja uratarinat ovat usein siloteltuja versioita, joissa ei kerrota millaisia vastoinkäymisiä tai koettelemuksia taustalla tapahtuu. Katrin vinkki nuorille olikin, että kannattaa olla sinnikäs vastoinkäymistenkin keskellä ja työssä pitää olla iloa, yhteisöllisyyttä ja ehdottomasti myös toisista välittämistä. Eläkemaksukäsittelypäällikkö Mikko Metsäruusi kertoi omasta urapolustaan ja nykyisestä lähiesihenkilötyöstään tiimin vetäjänä, jossa on parasta, kun saa toimia ja sparrailla ihmisten kanssa. Mikko ohjeisti nuoria, että et voi koskaan tietää millaista työ tulee olemaan ennen kuin lähdet sitä oikeasti kokeilemaan. IT-suunnittelija Laura Rajala robotiikkatiimistä kertoi oman taustansa ja rohkaisi nuoria lähtemään kokeilemaan mm. ohjelmointia. Nuorille tuli selkeästi yllätyksenä, että Varmassa työskennellään myös ohjelmoinnin ja ohjelmistorobotiikan parissa. Ohjelmoinnin opettelu on Lauran mukaan aluksi hankalaa ja vaatii paljon aikaa, mutta kun perusasiat oppii niin erilaisten ohjelmointikielien opettelu helpottuu huomattavasti. Viimeisenä uratarinansa ja oppinsa jakoi Digital Sales Lead Tuomas Liisanantti, joka kertoi nuorille omat oivalluksensa ja suosituksensa oman urapolkunsa kautta. Tuomaksen mukaan kannattaa rohkeasti ja luottavaisesti suunnata katseensa tulevaisuuteen, sillä siellä voi odottaa monia ammatteja, joita ei vielä tämän päivän työelämässä ole
olemassa. Kannattaa myös keskittyä siihen, missä on hyvä ja mikä innostaa itseä kehittymään paremmaksi sekä pitää huolta verkostojen rakentamisesta, koska tämän hetken koulukaverin kanssa voi olla joku päivä perustamassa yritystä.

Tuomas Liisanantin suositukset nuorille

Nuorten kommentteja päivästä

Nuoret pääsivät päivän aikana vahvasti ääneen ja saivat esittää kysymyksiä jokaiselta vieraalta chatin kautta. Varmalaisten uratarinat koettiin erittäin mielenkiintoisiksi ja varsinkin ihmisten omat kokemukset ja mielipiteet esimerkiksi Varman arvoista, työkulttuurista ja tärkeimmistä työelämätaidoista kiinnostivat etäTET:läisiä. Varman päivän päätteeksi nuorille annettiin työtehtäväksi pohtia, millainen työelämä houkuttelisi tulevaisuudessa. Tehtävässä sai pohtia millainen työpaikka olisi kiinnostava, miten siellä tehtäisiin työtä, miten työntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta sekä millaista osaamista työntekijöiltä tulevaisuudessa vaaditaan. Sai myös visioida, mikä työelämässä muuttuu eniten seuraavan 10 vuoden sisällä.

Varman päivästä nousi paljon esiin tulevaisuuden työelämän ja työkulttuurin sekä arvojen pohtimisen merkitys. Nuorille tuli päivän aikana selväksi, että miksi jo nuorena on hyvä tietää eläkkeistä ja sosiaaliturvasta ja miten tärkeää on, että omalla tulevaisuuden työpaikalla on sellainen työkulttuuri ja arvot, joiden takana myös itse työntekijänä voi seisoa. Työn merkityksellisyys ja vastuullisuus oli selkeästi etäTET-nuorille tärkeätä.

Varman uratarinoilla saatiin kumottua ainakin minulla ollutta etukäteismielikuvaa finanssialan henkilöistä, jotka siisteissä puvuissaan selittää tuntikausia tylsiä juttuja.

          Ysiluokkalainen Kittilästä

Minua kiinnosti kuulla millaisia juttuja työeläkevakuutusyhtiö tekee, kun en valmiiksi tiennyt oikein mitään.

          Kasiluokkalainen Oulusta

Oli kiinnostavaa kuulla, mitä eri ihmiset ovat tehneet TET:issä ja kesätöissä. Varma vaikuttaa hyvältä työnantajalta.

          Kasiluokkalainen Kittilästä

Oli hyvä tietää tuosta työeläkeotteesta ja että sieltä kannattaa tarkastaa karttuneen eläkkeen määrä mahdollisten virheiden varalta.

          Lukiolainen Hämeenlinnasta

Päivässä parasta oli kuulla Varman toiminnasta ja pohtia tulevaisuuden työelämää.

          Kasiluokkalainen Oulusta

Robotiikka ja ohjelmointi jäivät minulle mieleen Varman päivästä. Haluaisin testata tuota Robot Frameworkia, josta on kuulemma hyvä aloittaa ohjelmoinnin harjoittelu.

          Lukiolainen Askolasta

Päivässä parasta oli kuulla uratarinoita, sillä on mielenkiintoista kuulla ihmisten taustoista ja heidän nykyisistä tehtävistään.

          Kasiluokkalainen Oulusta

 

Lue lisää Varman päivästä:

Finanssiala ry:n uutinen

TAT:in uutinen