Yrittäjyyden ei ole pakko tarkoittaa hyvinvoinnin laiminlyöntiä

| Kesäyrittäjä-ohjelma uutinen

Henkilökohtaiset onnistumiset, uuden oppiminen ja tasapainon löytäminen omasta arjesta heijastuvat myös yrityksen toimintaan. Kesäyrittäjä-ohjelma on mukana tukemassa nuoria polullaan kohti yrittäjyyttä hyvinvointia unohtamatta. Miten kesäyrittäjä voi pitää huolta hyvinvoinnistaan? Lue alta!

”Kun tekee 72-tuntista työviikkoa niin ei paljon muuhun aikaa riitä”  –  kuullaan viljeltävän keskusteluissa jatkuvasti.

Yrittäjyydestä pitkään luotu mielikuva leijuu yhä aloittelevien yrittäjien ajatuksissa. ”Ei tässä mitään lomia pidetä” -puhe saattaa säikäyttää vapaa-aikaa, ystäviä ja hyvinvointia arvostavan nuoren. Kokeneiden yrittäjien puhuessa venähtäneistä päivistä ja pitämättömistä lomista nuorelle yrittäjälle jää kaksi vaihtoehtoa: liittyä mukaan kulttuuriin tai luoda oma tyyli tehdä asioita.

Yrittäminen voi olla myös vapauttavaa itsensä toteuttamista. Kesäyrittäjä-ohjelmassa on tuotu esille omien arvojen kartoittamista ja niiden mukaan toimimista. Mielestämme innokkuutta vaalitaan parhaiten inhimillisyyden ymmärtämisen kautta – omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen on tärkeä osa tekemisen ja oppimisen ilon säilyttämistä.

Vapaus ja itsensä toteuttaminen vaatii kuitenkin tarkkaavaisuutta: vanhoihin muiden luomiin toimintatapoihin ja hyvinvointia kuluttavaan kulttuuriin on helppo liittyä mukaan. Yrittäjä voi hyvistä aikeista ja huolella täytetyistä arvokartoista huolimatta löytää itsensä toistamasta yrittäjyysklassikoita kellon ympäri vierähtäneistä päivistä.

Mikä tässä sitten neuvoksi? Selvitimme ohjelman kesäyrittäjien keinoja ja ajatuksia hyvinvointiin liittyen.

Yrittäjyyteen kuuluu työtä ja sitoutumista, mutta myös vapautta, mahdollisuuksia ja jatkuvaa itsensä kehittämistä muuttuvassa maailmassa. Kesäyrittäjien ajatukset hyvinvointiin ja yrittäjyyteen liittyen korostivat tukiverkostojen ja itsemyötätunnon tärkeyttä sekä lisäksi esiin nousi myös työn rajaamisen tärkeys ja sovittaminen muuhun elämään.

”Rajataan omaa työtä ja tekemistä. Kun on innostunut ja tekee mistä tykkää niin olisi tosi helppoa lähteä ihan kaikkeen mukaan. Harjoitellaan rajaamista ja yhteen asiaan keskittymistä. Kaikki elämän osa-alueet on sopusoinnussa keskenään niin se on kestävää hyvinvointia.”  Kesäyrittäjä 2021

 

”Uskotaan armollisuuteen itselle ja muille. Kaikessa ei tarvitse suorittaa ja olla aina paras. Nämä on meidän henkilökohtaisia arvoja ja myös meidän yrityksen arvoja.” Kesäyrittäjä 2021

Kesäyrittäjä-ohjelma haluaa luoda nuorille myönteisiä kokemuksia yrittäjyyden ympärillä sekä tuoda yrittäjyydestä kiinnostuneita nuoria yhteen. Kesäyrittäjä-ohjelman toimintaa ohjaavat arvot, jotka vievät meidät kohti päämääräämme, jossa jokainen nuori voi innostua työelämästä, hallita talouttaan sekä toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Kesäyrittäjä-ohjelman projektipäällikkö Sanna Ikäläinen kommentoi ohjelman linjauksia hyvinvoinnin suhteen seuraavasti:

“Hyvinvointi on tärkeä osa yrittäjyyttä ja työelämää ylipäätänsä. Omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on oleellinen työelämätaito, jota ilman ei pitkälle pötkitä. Etenkin yrittäjänä hyvinvoinnista huolehtiminen korostuu, sillä yrittäjä on itse kokonaan vastuussa omasta työstään.

Tänä vuonna toimme Kesäyrittäjä-ohjelmaan mukaan uuden konseptin “Hyvinvointiviikot”, jotka keskittyvät entistä enemmän tarjoamaan vinkkejä ja apuja tasapainoisen työskentelytavan löytämiselle kesäyrittäjänä ja sen jälkeen.

Haluamme Kesäyrittäjä-ohjelmassa herättää kesäyrittäjät miettimään hyvinvoinnin teemoja jo kesän yrityskokeilun aikana, mutta toivottavasti myös pidemmällä aikavälillä. Esimerkiksi Kesäyrittäjän yrittäjyyskurssilla puhutaan itsensä johtamisen teemoista ja liiketoiminasuunnitelmaa tehdessä kesäyrittäjien tulee miettiä mm. oman työn resursointia. Lisäksi Kesäyrittäjän oppimisalustalta löytyy myös hyviä materiaaleja yrittäjän työhyvinvointiin. Heinäkuussa ohjelmassa toteutetaan hyvinvoinnin teemaviikot.”  Sanna Ikäläinen, Kesäyrittäjä-ohjelman projektipäällikkö.

Kesäyrittäjä-ohjelman yrittäjien ja mentoreiden muodostama verkosto hyvinvoinnin tukena

Useat Kesäyrittäjä-ohjelmaan osallistuvat nuoret aloittelevat yrittäjäpolkuaan yksin. Vastuu omasta hyvinvoinnista sekä työn ja vapaa-ajan tasapainottelusta jää nuoren itsensä vastuulle. Tähän Kesäyrittäjä-ohjelma haluaa tarjota tukea mentoroinneissa, koulutuksissa sekä vertaistuella, jota suuri yrittäjäjoukkomme tarjoaa. Sen lisäksi ohjelma tarjoaa turvallisen ympäristön innostua uusista asioista, kokeilla ja oppia, saada onnistumisen tunteita, luoda sosiaalisia verkostoja sekä tutkia omia kiinnostuksen kohteita sekä arvoja.

Oppiminen Kesäyrittäjä-ohjelmassa on vahvasti sosiaalista. Sosiokulttuurinen oppiminen on ohjelman ydin, sillä yrittäjät pääsevät vaihtamaan ajatuksia yhteiskuntaan, yrittäjyyteen sekä muihin teemoihin liittyen niin mentoreiden, toisten yrittäjien kuin kouluttajienkin kanssa. Jokainen yhteisesti jaettu hetki koulutuksissa, mentoroinneissa, verkostoitumistapahtumissa ja jopa WhatsApp-viestittelyissä on mahdollisuus hyvinvointia tuottavaan kohtaamiseen.

“Omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on itselleni hyvin tärkeää. Hyvinvointiani lisää yhteistyöt muiden yrittäjien ja saman alan toimijoiden kanssa. Yhdessä tekeminen innostaa ja tuo iloa työhön. Suosittelen ehdottomasti oman itsensä kuuntelemista, itsemyötätuntoa ja erilaisten tukiverkostojen etsimistä tai kehittämistä.” Kesäyrittäjä 2021

Kesäyrittäjä-ohjelmassa keskitymme myönteisten kokemusten lisäämiseen yrittäjyyden ja oman toimijuuden ympärillä, sekä olemme murtamassa yrittäjyyteen usein liitettävää kellon ympäri työskentelyn myyttiä. Yksilön hyvinvointia lisääviä tekijöitä onnistumisen tunteiden lisäksi on myös epäonnistumisista oppiminen. Onnistumiset ja oppimisen ilo kehittävät minäpystyvyyttä ja luovat pohjaa oman osaamisen tunnistamiselle. Samalla tavoin kuin onnistumiset myös epäonnistumiset kasvattavat meitä. Epäonnistumiset opettavat mukautumaan tilanteeseen ja muuttamaan suunnitelmaa sekä sietämään vastoinkäymisiä. Mentoroinneissa yksi osa-alue on juuri omien vahvuuksien sanoittaminen ja oivaltaminen. Jokainen nuori onnistuu kesän aikana jossain – se on täysin varmaa.

Hyvinvointi löytyy omasta sisimmästä

Näemme, että arvolupauksemme pyrkii kannustamaan nuoria kohti vastuuntuntoista toimintaa ja yrittäjämäistä asennetta sekä samalla kohti hyvinvointia ja itsestä huolehtimista. Jotta yksilö voi innostua yrittäjyydestä ja yhteiskunnan asioista, on hyvinvointi keskeisessä asemassa. Vaikka yrittäjyydessä liiketoiminnan kehittäminen ja kasvattaminen ovat tavoiteltavia ja merkittäviä asioita, yhtä tavoiteltavaa ovat henkilökohtaiset onnistumisen kokemukset, uuden oppiminen sekä tasapainoisen tekemisen löytäminen omassa arjessa. Loppujen lopuksi yrittäjän hyvinvointi heijastuu myös yrityksen menestymiseen.

On myös tärkeä muistaa, että yhtä hienoja oivalluksia ja onnistumisia Kesäyrittäjä-ohjelman puitteissa on uusien ystävien ja verkostojen kertyminen, omien vahvuuksien tunnistaminen tai kokemus siitä, ettei yrittäjyys olekaan täysin oma juttu. Tavoitteet, odotukset sekä ajatukset ovat hyvin erilaiset jokaisella ohjelmaan osallistuvalla – tärkeintä on avoin mieli ja uteliaisuus kokeilla uutta, mikä johtaa omien mieltymysten tunnistamiseen. Jos hyvinvointi rakentuu vain ulkoisten tekijöiden varaan, voi kadottaa itsensä – todellinen hyvinvointi kumpuaa sisimmästä.

 

 


Petra Keinänen ja Sofia Nevala / Kesäyrittäjämentorit