Yrityksen perustamisen lähtökohtia ovat yrittäjäksi aikovan oma halu, yrittäjävalmiudet ja liikeidea, joiden varaan kannattava yritystoiminta rakennetaan. Hyvä liikeidea on yritystoiminnan menestymisen perusedellytys.

Yrittäjän on oltava rohkea ja kyettävä ottamaan riskejä, jotka ovat hallittavissa. Yhteistyökyky, ulospäin suuntautuneisuus ja täsmällisyys ovat välttämättömiä ominaisuuksia asiakassuhteissa ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sitkeys, paineensietokyky ja vahva usko omaan yritysideaan auttavat yrittäjää vaikeinakin aikoina. Yrittäjäksi aikovalta edellytetään myös kunnossa olevaa taloutta.

Yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan:

 • halu yrittää
 • hyvä yritysidea
 • hyvä ammattitaito
 • kokemuksia työelämästä
 • tietoja ja taitoja yrittämisestä
 • riittävästi alkupääomaa

Menestyvällä yrittäjällä on myös:

 • halu itsenäiseen työskentelyyn
 • halu ottaa vastuuta ja riskejä
 • kyky tehdä tuloksellista työtä
 • kyky hakeutua hyödyllisiin verkostosuhteisiin
 • perheen tuki