Muut yrittäjyyden muodot

Henkilöyhtiö

Henkilöyhtiö on yritys, jonka yrittäjänä toimii useampi kuin yksi henkilö. Näitä henkilöitä kutsutaan yhtiömiehiksi. Yleensä henkilöyhtiön koko yritystoiminta perustuu yhtiömiesten työpanokseen. Henkilöyhtiön yritystoiminnalla on yhteinen taloudellinen päämäärä, jota kaikki yhtiömiehet toteuttavat. Henkilöyhtiö eroaa toiminimestä siten, että toiminimi on henkilökohtainen ja kuuluu vain yhdelle henkilölle.

Henkilöyhtiöissä yhtiömiehet eli yrittäjät ovat joko vastuunalaisia tai äänettömiä. Vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista kaikella varallisuudellaan. He ovat siis taloudellisesti vastuussa henkilöyhtiön toiminnasta. Äänettömät yhtiömiehet joutuvat vastaamaan yhtiön veloista vain sillä omaisuudella, jonka ovat jo sijoittaneet yhtiöön. Jos yhtiö menee konkurssiin, äänettömät yhtiömiehet menettävät vain sen rahasumman, jonka ovat sijoittaneet yhtiöön. Äänettömiä yhtiömiehiä kutsutaan äänettömiksi, sillä he eivät osallistu yhtiön hallintoon tai sen päätöksentekoon.

Henkilöyhtiöitä on kaksi erilaista: avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö eli äänetön yhtiö. Avoimessa yhtiössä kaikki yhtiömiehet ovat vastuunalaisia, vaikka heidän yhtiöön sijoittamat osuudet ja työpanokset eroaisivat suuresti toisistaan. Lue täältä lisää avoimen yhtiön perustamisesta ja yhtiömiesten vastuista.

Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiössä on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja vähintään yksin äänetön yhtiömies. Lue täältä lisää kommandiittiyhtiön perustamisesta ja eri yhtiömiesten vastuista.

Henkilöyhtiö on oikeushenkilö. Oikeushenkilö on ihmisten muodostama yhteisö tai heidän yhdessä omistamansa toimija, kuten yritys, joka voi esimerkiksi vedota oikeuteen ja esiintyä tuomioistuimessa. Sillä henkilöyhtiö on oikeushenkilö, se voi tehdä sopimuksia. Viralliset sopimukset yrityksen kanssa tehdään siis henkilöyhtiön, ei sen toiminnasta vastaavien yhtiömiesten kanssa. Yhtiömiehet neuvottelevat sopimukset henkilöyhtiön nimissä.

Franchising eli yritysidean vuokraaminen

Sana ”franchise” tarkoittaa suomeksi toimilupaa ja ”franchising” toimiluvalla toimimista. Yrittämisessä se tarkoittaa sitä, että yrittäjä vuokraa yritysideansa ja tapansa yrittää toiselta yritykseltä, jota kutsutaan franchising-antajaksi. Yritysidean vuokraavaa yrittäjää kutsutaan franchising-ottajaksi. Franchising-ottaja vuokraa siis franchising-antajalta luvan käyttää franchising-antajan luomaa yritysideaa ja yritysmallia sovittuun hintaan.

Monet pikaruokaravintolat, kuten McDonalds, Subway ja Hesburger ovat franchising-mallin mukaisesti toimivia yrityksiä. Esimerkiksi McDonaldsin kohdalla yksittäisten ravintoloiden omistajat ovat itsenäisiä yrittäjiä, jotka vuokraavat oikeutta käyttää McDonaldsin toimintamallia ravintolassaan. Niiden sisustus, ruokalistat ja muut järjestelyt tulevat kansainvälisen McDonalds-yrityksen ohjeista. Yksittäisten ravintoloiden yrittäjillä on myös velvollisuuksia. He eivät saa poiketa McDonalds-”kattoyrityksen” säännöistä, esimerkiksi lisätä ruokalistalle itse valitsemiaan tuotteita. Lisäksi he muun muassa tilaavat käyttämänsä raaka-aineet franchising-antajalta itseltään tai sen valitsemista yrityksistä.

Franchising-yrittäminen on monia etuja. Kun yrityksen toimintamallia ei tarvitse luoda itse, voi yrityksen perustamiseen liittyvä stressi olla vähäisempää. Toisaalta yrittäjän mahdollisuus hyödyntää omaa luovuuttaan yrittämisessä on vähäinen.

Franchising-yrittäjiä tukee esimerkiksi Suomen Franchising-Yhdistys. Lue lisää franchising-yrittämisestä yhdistyksen sivuilta.

Osakeyhtiö

Osakeyhtiö on suurten yritysten yleisin yritysmuoto. Jos yrityksellä on useita eri omistajia, on se useimmiten osakeyhtiö. Esimerkiksi elintarvikealan yhtiö Fazer on osakeyhtiö.

Osakeyhtiö on yritys, joka on irrallinen sen perustaneesta yrittäjästä. Osakeyhtiö on itsenäinen toimija, joka voi omistaa, tienata ja velkaantua itsenäisesti. Osakeyhtiön arvo – sen velat, omistukset ja liiketoiminnan tuottama arvo – jaetaan osiin, joita kutsutaan osakkeiksi. Näitä osakkeita voidaan ostaa ja myydä markkinoilla osapuolelta toiselle. Osakkeiden omistajia kutsutaan osakkaiksi. Kaikilla osakkailla on oikeus osallistua yrityksen päätöksentekoon yhtiökokouksessa. Eri osakkaat omistavat eri määriä yrityksen osakkeista, mutta jo yhden osakkeen omistamalla saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen.

Yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden välein. Siellä päätetään, mitä yrityksen voitoilla tehdään. Yrityksen voitot ovat se osuus tuotteiden ja palveluiden myynnillä saadusta rahasummasta, joka ei mene yrityksen kuluihin. Kuluja ovat esimerkiksi tuotantoon tarvittavat välineet, toimipaikan vuokra ja työntekijöille maksettavat palkat. Voittoja voidaan käyttää yrityksen laajentamiseen – esimerkiksi uusien työntekijöiden palkkaamiseen, uuden toimipaikan perustamiseen tai toisen yrityksen osakkeiden ostamiseen – tai ne voidaan jakaa osakkaille osinkoina. Kun osinkoja maksetaan, voitto eli yrityksen tienaama rahasumma jaetaan osakkaille. Osingot ovat pääomatuloa eli omistamisesta saatua tuloa.

Lue lisää osakeyhtiöstä Yrittäjien sivuilta.

Ammattiesittely, Henkilökuva, Kaupan ala, Yrittäjyystarina

Noora teki harrastuksistaan työn kaupan alan yrittäjänä

Relove -yrittäjä Noora Hautakangas teki rakkaista harrastuksistaan, kirppiksistä ja kahviloista, itselleen työn. Kaupan alan yrittäjyydessä Nooraa motivoivat oman intohimon toteuttaminen, upea tiimi ja mahdollisuus vaikuttaa kestäviin valintoihin.

Artikkeli, Henkilökuva, Media- ja viestintäala, Yrittäjyystarina

Pupulandian Jenni

Jenni Rotonen kertoo moniulotteisen tarinansa kohti unelma-ammattiaan ja avaa Pupulandia -blogin muodostumista leipätyöksi.

Artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran Kun Koulu Loppuu -oppaassa 2020.

Artikkeli, Yrittäjyystarina

Nuorena yrityksen perustaminen: vaihtoehtoja ja tarinoita

Nuori voi työllistää itsensä monilla tavoilla. Tässä on muutamia esimerkkejä, miten nuori voi perustaa...

Artikkeli, Henkilökuva, Yrittäjyystarina

Laita ruokaa Tähden lailla

Luovaa ruoanlaittoa ja kansainvälisyyttä - Vuoden 2019 nuori kokki Niko Tähti kertoo matkastaan huippukokiksi ja antaa vinkit parempaan opiskelijakeittiöön.


Info

Kunkoululoppuu.fi on Suomen suurin ura- ja koulutusvalintoihin, sekä nuoren elämän tärkeisiin asioihin keskittyvä sivusto. Tarjolla tietoa ja oivalluksia koulutuksesta sekä työelämästä. Puhetta rahasta ja oman talouden hallinnasta.

Kunkoululoppuu.fi-kokonaisuuteen kuuluvat sivuston lisäksi myös nuorisoon liittyviä tutkimuksia sekä abeille suunnattu lehti lukion jälkeisistä vaihtoehdoista.

Sivustoa ylläpitää Talous ja nuoret TAT. Kunkoululoppuu-sivuston lisäksi TATin tuotteita ovat mm. Yrityskylä ja Bisneskurssit.


© 2021 Kun koulu loppuu