Toiminimi on yritysmuoto, jossa yrittäjä ja yritys ovat yhtä. Yritys käsittää siis vain yhden ihmisen, yrittäjän, joka on yrityksen koko henkilökunta. Yrittäjä on itse velvollinen yrityksen veloista, sillä sen toiminta on sidottu hänen tekoihinsa.

Toiminimi perustetaan ammateissa, joissa yksityisyrittäjänä toimiminen on luontevaa. Se on siksi sopiva yritysmuoto esimerkiksi pienyrittäjille, opiskelijoille ja sivutoimisille yrittäjille. Toiminimi on itse asiassa tämän yritysmuodon epävirallinen nimi. Oikea nimitys on yksityinen elinkeinonharjoittaja.

Toiminimen perustaminen on helppoa ja ilmaista. Se tapahtuu netissä täytettävällä lomakkeella. Ennen yrityksen perustamista tulee kuitenkin miettiä erinäisiä asioita. Toiminimen nimeämisen lisäksi pitää muun muassa rajata yrityksen toimiala, valita yritykselle pankkitili, suunnitella yrityksen kirjanpidon hoitaminen ja valita, millaisiin rekistereihin toiminimen ilmoittaa. Lisäksi tulee miettiä, haluaako yrittäjyyden alkumetrien turvaksi hakea Starttirahaa. Lue lisää toiminimen perustamisesta.

Toiminimellä yrittävä henkilö on velvollinen maksamaan erilaisia veroja. Jos toiminimellinen yritys kasvaa, verot, eli yrityksen toiminnan myötä valtiolle maksettava rahamäärä, ovat usein suuremmat kuin muissa yritysmuodoissa. Jos toiminimen alainen liiketoiminta kasvaa, kannattaa yrittäjän vaihtaa toiseen yritysmuotoon, jossa verotus on suurempaa liiketoimintaa suosiva. Lue lisää toiminimen verotuksesta.

Toiminimellä yrittävä vastaa myös yrityksen kirjanpidosta sekä oman eläkevakuutuksen (YEL) hoitamisesta. Kirjanpidon voi myös ulkoistaa toiselle yritykselle.