On monia syitä, miksi yrittämisestä voi haluta luopua. Voi esimerkiksi käydä niin, että yrittäjyys ei sovi omaan elämäntilanteeseen tai yrityksesi yritysidea ei olekaan kannattava. 4H-yrityksen, kevytyrittäjyyden, kesäyrittämisen ja osuuskuntayrittämisen kohdalla yrittämisen lopettaminen on kaikkein yksinkertaisinta. Ennen yrittämisen lopettamista kannattaa ensin harkita toiseen yritysmuotoon siirtymistä: yrittäisinkö sittenkin vain osa-aikaisesti toiminimellä ja tekisin muita töitä yrittämisen ohessa?

Jos yrityksesi on yhtiörekisteriin rekisteröity yritys (eli sillä on y-tunnus) ja haluat lopettaa yrittämisen, on sinulla monta tapaa toimia. Lue Yrityspörssin artikkelista yrittämisen lopettamista suunnittelevan eri vaihtoehdoista.

Yritys lopetetaan vapaaehtoisesti kun

  • yritysmuotoa vaihdetaan
  • yritys lopettaa toimintansa.

Lopettamiseen käy silloin yksinkertainen lopetusilmoitus. Lue yrityksen vapaaehtoisesta lopettamisesta täältä

Yrityksen voi myös joutua lopettamaan, vaikka yrittäjä ei sitä toivoisi. Näin voi käydä, jos yrityksen tulot ovat jatkuvasti sen menoja pienemmät. Menojen ja tulojen epätasapaino johtaa pitkällä aikavälillä siihen, että yritys ei kykene maksamaan velkojaan.

Jos yritys ei kykene maksamaan velkojaan useiden maksumuistutusten jälkeen, se ilmoitetaan selvitystilaan. Selvitystilaan voi ilmoittautua vapaaehtoisesti tai ilmoitus voidaan tehdä ulkopuolisen viranomaisen toimesta. Selvitystilassa yrityksen kaikkien velkojen suuruus selvitetään sekä yrityksen omaisuuden (työvälineiden, toimipaikan ymv.) arvo lasketaan. Yrityksen omaisuus myydään ja muutetaan siten rahaksi. Rahat jaetaan tahoille, joille yritys on ollut velkaa. Kun velat on maksettu, yritys lakkaa olemasta.

Edellisessä kappaleessa kuvattua tapahtumasarjaa kutsutaan konkurssiksi. Konkurssiin liitetään paljon negatiivisia mielikuvia ja sen ajatellaan olevan epäonnistuminen tai rangaistus. Konkurssi on kuitenkin luonnollinen ja tarpeellinen osa yhteiskunnan toimintaa, sillä sen myötä talouden voimavarat pääsevät tehokkaammin käyttöön.

Kun vähemmän tuottoisa yritys menee konkurssiin, yrityksen perustaneen yrittäjän sekä yrityksen työntekijöiden työpanokset vapautuvat muiden yritysten käyttöön. Yrittäjä saattaa vaikkapa perustaa uuden yrityksen uudella yritysidealla ja pystyy uudessa yrityksessään hyödyntämään aiemmasta yrityksestä saatua kokemusta. Kokemuksen tuomaa tietotaitoa ei olisi syntynyt, jos yrittäjän aiempi yritys ei olisi tehnyt konkurssia.

Yrittäjä ei välttämättä menesty, mutta yrittämällä oppii aina.